Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "n"

Nanotechnologie

Technický obor, který se zabývá využitím nano materiálů o šířce tisíciny lidského vlasu, které lidské oko neposřehne. Jde o aplikaci technických procesů a výroby v měřítku řádově nanometrů (nm), obvykle 1 až 100 nanometrů.

NASA

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku, anglicky National Aeronautics and Space Administration, NASA, je americká vládní agentura, která se zabývá objevováním vesmíru a všeobecnými výzkumy v oblasti letectví. NASA začala fungovat 1. října 1958 a její první programy se zaměřovaly hlavně na výzkum letů člověka do vesmíru. Po zjištění, že kosmické lety s lidskou posádkou jsou uskutečnitelné, byl zahájen program Apollo, jehož hlavním cílem bylo dopravit člověka bezpečně na měsíc. V současné době je v hledáčku agentury hlavně Mars, kam NASA plánuje poslat první lidskou posádku přibližně do roku 2040.

NEDC

NEDC cyklus (New European Driving Cycle) představuje metodiku hodnocení různých parametrů u automobilů, které se prodávají na evropském trhu. U vozů se spalovacím motorem se testuje především úroveň emisí, u elektromobilů dojezd a spotřeba energie. Výsledky NEDC cyklů u elektromobilů jsou často kritizovány jako nereálné a nadhodnocené. Proto se od září 2017 bude v zemích EU postupně zavádět nová metodika WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Test procedure). V USA se pro hodnocení elektrických vozů používají normy EPA, které jsou považovány za přísnější a víc odpovídající realitě.

Nedoplatek za elektřinu

Čátka, kterou dodatečně vyúčtuje dodavatel zákazníkovi, pokud zaplacené zálohy za daný rok nestačily pokrýt celkovou cenu elektřiny.

Neobnovitelné zdroje energie

Jedná se o zdroje energie, které se obnovují velmi pomalu, a počítá se tedy s jejich vyčerpáním. Označují se mnohdy také jako klasické zdroje. Jedná se především o fosilní paliva, tedy uhlí, ropu, zemní plyn nebo i rašelinu. Do této skupiny zdrojů se řadí i jaderná energie.

Neoprávněný odběr

Jedná se například o situaci, kdy zákazník odebírá elektřinu bez uzavřené smlouvy, bez elektroměru nebo při opakovaném neplacení účtů za elektřinu. Do neoprávněného odběru se může spotřebitel dostat také pokud jeho elektroměr špatně nebo vůbec nezaznamenává, případně jestliže nebyl vůbec připojen nebo opakovaně odmítl poskytnout přístup k zařízení. Tyto situace by neměly nastat a zákon je zakazuje.

Neregulovaná část ceny za elektřinu

Takzvaná cena za silovou elektřinu zahrnuje samotnou částku za spotřebovanou energii a stálý plat za odběrné místo. Každý dodavatel je může stanovit jinak, proto lze přechodem k jinému dodavateli tuto část ceny ovlivnit.

Neuronové sítě

Neuronová síť je jednou z výpočetních metod, která spadá do tzv. data miningu. Předlohou jí je skutečná nervová síť člověka. Neuronová síť je struktura, ve které každý neuron zpracovává vstupní informace. Díky propojení sítě je na konci generován jeden výstup. Největší výhodou metody neuronových sítí je učení – to umožňuje získávat závěry i z velmi komplikovaných dat. Metoda se používá např. při detekci pojistných podvodů, předpovědi vývoje na burze nebo rozpoznání poruch strojů.

Niels Bohr (1885 - 1962)

Dánský fyzik, který položil základy kvantové mechaniky a rozpracoval Bohrův model atomu. Za výzkum struktury atomu získal Nobelovu cenu v roce 1922. Po útěku z nacisty ovládané Evropy se v USA podílel na vývoji jaderné bomby. Po konci války bojoval proti válečnému zneužití jaderné energie.

Nikola Tesla (1856 - 1943)

Američan se srbskými kořeny spolupracoval i s Edisonem, ale jeho zaměření byl především střídavý proud. Jeho vynálezem je třeba vícefázový asynchronní motor a vysokofrekvenční generátor. Nazývá se po něm jednotka magnetické indukce tesla. Více o Teslovi se dozvíte v článcích o životě slavného vynálezce zde a tady.

Nízké napětí

Jedná se o napětí mezi fázemi nejvýše do 1000 V včetně. Soustava nízkého napětí má zpravidla sdružené napětí 400 V, přičemž jednotlivé fáze vykazují efektivní napětí vůči střednímu vodiči (takzvané fázové napětí) ve výši 230 V.

Nízký tarif

Tarif elektrické energie, při kterém je účtována levnější cena za spotřebovanou kilowatthodinu než u vysokého tarifu. V minulosti byl tarif využíván především v noci, a proto se mu také někdy říká noční proud.

Noční proud

Dříve byl levnější odběr elektřiny od 22:00 do 6:00, a proto se mu říkalo noční proud. Tento systém, ale nahradily různé dvoutarifové distribuční sazby elektřiny, které umožňují čerpat levnější elektřinu v nízkém tarifu ve stanovených úsecích během dne. Mnoho lidí stále ještě hovoří o nočním proudu, i když už má na mysli nízký tarif. Návody, kde najít časy zapnutí "nočního proudu", tedy přesněji nízkého tarifu, najdete v následujících třech článcích, podle toho, v jakém distribuční oblasti se nacházíte: ČEZ, E.ON či PRE.

Nositelná elektronika

Nositelná elektronika je souhrnný termín užívaný pro miniaturizovaná elektronická zařízení, která byla navržena tak, aby umožňovala běžné nošení člověkem. Součástí takových produktů je rovnou návrh způsobu nošení, například upevnění na tělo, část oblečení a podobně. Příkladem mohou být například chytré hodinky, brýle s náhlavním displejem, chytré prsteny nebo tzv. chytrý textil, který dokáže měřit tep. V angličtině se pro nositelnou elektroniku používá pojem wearable technology.

Nová zelená úsporám

Dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno