Vše o elektřině

Sluneční energie ze Sahary? Ambiciózní projekt, kterému dějiny prozatím nepřály

Smělý plán, jak dopravit solární energii ze severní Afriky pomocí vysokonapěťového kabelu do západní Evropy, vznikl v roce 2005 na německé univerzitě v Braunschweigu, a vyvolal vlnu obrovského nadšení. Politici v něm viděli způsob, jak snadno získat čistou energii pro boj s klimatickými změnami, jenže dramatické události arabského jara všechny jejich naděje smetly.

Sluneční energie ze Sahary? Ambiciózní projekt, kterému dějiny prozatím nepřály
Sluneční energie ze Sahary? Ambiciózní projekt, kterému dějiny prozatím nepřály

Zdroj: treehugger.com a npr.org

Studie konstatovala, že na zem dopadá 15 tisíckrát víc energie, než činí celosvětová spotřeba. Na Sahaře by tedy stačila plocha o velikosti 254 kilometrů čtverečních, aby uspokojila potřeby všech. Tváří v tvář klesajícím zásobám fosilních paliv a stoupajícím výhradám k jaderné energetice, se zdála být tato vize nadějná.

Mapa Sahary

Dost energie pro celý svět

Univerzita spočítala, že v oblasti subsaharské Afriky je k dispozici 3,49 milionu kilometrů čtverečních, kam je možné umístit koncentrované solární parky. Jednalo se o politicky stabilní regiony v Maroku, Alžírsku, Tunisku, Lybii, Sýrii a Egyptě.

Autorka diplomové práce Nadine Mayová vypočítala, že by tato oblast zcela uspokojila celosvětovou poptávku po energii. Množství potřebné pro státy EU vycházelo na 110 kilometrů čtverečních, plocha o velikosti 55 kilometrů čtverečních by pokryla potřebu celého Německa.

Boříme solární mýty! Odhalte fámy a polopravdy, které kolují o fotovoltaice

Reakce na klima i ruský konflikt

Z toho důvodu byla 20. ledna 2009 založena nadace DESERTEC. Jejím cílem bylo poskytnout co nejvíce lidem obnovitelnou energii z pustin severní Afriky. Projekt byl především odpovědí na otázky klimatických změn, ale svou roli hrál i rusko ukrajinský konflikt v letech 2006 a 2009 a obavy z vyčerpání zásob ropy.

Plány elektráren na Sahaře

Náklady přesáhly 400 miliard dolarů

V průběhu roku se k myšlence získávání energie ze Sahary přidala průmyslová iniciativa Dii GmbH (Desertec Industrial Initiative), která vznikla krátce poté, a účastnili se jí velcí hráči jako E.ON, Munich Re, Siemens a Deutsche Bank. Byla to široká německá aktivita soukromého sektoru, která měla převést koncept DESERTEC do podnikatelského prostředí. Podle jejich představ mělo do roku 2050 přitéct přibližně 20 procent energie ze severní Afriky do Evropy. Předběžné náklady na tento projekt byly odhadnuty na 400 miliard eur (472 miliard dolarů).

Solární park na Sahaře

Skeptici projektu nevěřili

Všeobecné nadšení z projektu DESERTEC krotili skeptici, kteří poukazovali na to, že EU nesmí vložit energetickou závislost do rukou korupčních severoafrických systémů.

Fotovoltaika se dostala do fáze, kdy je nezastavitelná, říká prodejce solárních systémů

Existovaly také obavy, že spotřeba vody k čištění panelů a chlazení turbín může ohrozit zásoby spodních vod. DESERTEC oponoval, že k čištění a chlazení žádné významné množství vody nepotřebuje, protože lze použít alternativní technologie (suché čištění a suché chlazení).

Klimatická mapa světa

Kritické hlasy zaznívaly i z blízkého východu. Upozorňovaly na to, že se jedná o další kolonizaci Afriky západními mocnostmi.

Koloniální schéma?

Alžírský aktivista Hamza Hamouchene projektu vytýkal plnou závislost solárních parků na komponentech z německých továren.

29 % Čechů přemýšlí o pořízení fotovoltaiky. U majitelů rodinných domů je to přes 50 %

„Zdá se mi, že se nám před očima odvíjí známé koloniální schéma: neomezený tok levných přírodních zdrojů od globálního jihu k bohatému industrializovanému severu,“ napsal v roce 2015 Hamouchene.

Snížení cen solárů projekt nahlodalo...

K velkému zlomu došlo v roce 2010, kdy se skokově snížila cena solárních panelů a větrných turbín. EU došla k závěru, že za těchto ekonomických podmínek dokáže zajistit většinu čisté energie na svém území, aniž by se musela potýkat s nejistým prostředím afrického regionu.

„Elektřina byla v posledních letech velmi levná, takže investice do extrémně náročného projektu neměly šanci jí konkurovat.“

- Vojtěch Kotecký, energetický specialista Glopolis.cz pro Elektřina.cz

Sahara park v poušti

...a arabské jaro pohřbilo

Nejzávažnější ránu projektu DESERTEC zasadilo arabské jaro. Během krátké doby se z ekonomicky čitelného prostředí severní Afriky stalo bojiště. S pásem čítající Lybii, Sýrii, Irák a Egypt už nebylo možné počítat. 

„V roce 2012 opustil konsorcium Dii průmyslový koncern Siemens, pak společnost Bosch a skupina E.ON. Následně odešla většina členů konsorcia. Ambiciózní projekt Desertec v roce 2014 definitivně přiznal porážku."

- David Hluštík, Ministerstvo průmyslu a obchodu pro Elektřina.cz

Šance na energii ze Sahary stále žije

Plán vybudovat na opuštěné Sahaře obří solární elektrárnu, se v tuto chvíli zastavil, ale několik velkých severoafrických solárních projektů přesto dál pokračuje . Zdá se, že sluneční energie z pustiny světa bude v energetické soběstačnosti i v budoucnu hrát svojí roli.