Vše o elektřině

8 faktů a zajímavostí, které možná nevíte o jaderné elektrárně Temelín

Jaderná elektrárna Temelín vyrábí levnou elektrickou energii od roku 2002. Seznamte se zajímavými fakty o této pozoruhodné stavbě.

8 faktů a zajímavostí, které možná nevíte o jaderné elektrárně Temelín
8 faktů a zajímavostí, které možná nevíte o jaderné elektrárně Temelín

1. Nejrychleji postavené evropské jaderné elektrárny 

Původní projekt této jaderné elektrárny se zrodil ještě za socialistického Československa. Stavba jaderné elektrárny Temelín započala v roce 1987 a dokončena byla v roce 2002. 

2. Vysoký výkon jednoho bloku 

Výkon každého ze dvou bloků (plánovány byly původně čtyři bloky, ale došlo ke změně) je po rekonstrukci úctyhodných 1 055 MW (původní výkon před rekonstrukcí činil u každého bloku rovných 1 000 MW). Plánovaná dostavba třetího a čtvrtého bloku byla v roce 2004 definitivně zamítnuta. Například v roce 2006 elektrárna vyprodukovala přibližně 12 TWh elektrické energie, což se rovná čtrnácti procentům celkové výroby elektrické energie v České republice a kolem 23 % výroby energie, vyrobené ČEZ.

Během tropických dnů spotřebuje Praha elektřinu jako z jednoho bloku Temelína

3. Rakousko bylo proti 

Proti Temelínu se nejvýrazněji stavělo Rakousko, nejostřejší byla situace v průběhu devadesátých let. Spory opakovaně vypukly v roce 2006 po kolaudaci elektrárny.

Temelín v číslech

parametry čísla
dosažitelný výkon 2 x 1 082 MW
zahájení stavby 1987
začátek pilotního provozu 2000
uvedení do ostrého provozu 2002
typ reaktoru VVER 1000
průměrná roční výroba elektřiny 15 až 16 TWh
elektřina vyrobená v elektrárně v roce 2019 15,76 TWh
váha 1 reaktoru cca. 800 tun
maximální teplota vody v reaktoru 320 °C
výška chladících věží 155 metrů
předpokládaný konec provozu rok 2037, s možností prodloužení o 10 let

4. První palivo v novém miléniu

Palivo pro první blok bylo dovezeno v červenci 2000 a v říjnu téhož roku aktivováno. V červnu 2002 bylo dovezeno palivo pro druhý blok a ten byl spuštěn 17. srpna 2002.

5. Úctyhodná výroba 

18. července roku 2010 dosáhla celková výroba elektrické energie v Temelíně hodnoty 100 miliard kWh! To je množství, které by odpovídalo spotřebě celé České republiky na dobu 18 měsíců. Přitom Temelínu stačilo na její vyrobení 3 500 dnů.

Jaderná elektrárna Temelín začala vyrábět první elektřinu v roce 2002

6. Gigantické náklady 

Celkové náklady na vybudování dvou bloků o výkonu 2 000 MW dosáhly 98 miliard korun. Na tom se výrazně podepsaly i zásadní úpravy a změny v projektu během výstavby. Stavba byla financována společností ČEZ za pomoci úvěrů, které poskytla dvě bankovní konsorcia - Citibank a Fortis bank. Za úvěry se zaručil stát a americká firma Exim Bank, čistě ekonomická návratnost investice podle odhadu činí přibližně necelých dvacet let.

Francie a jaderná energetika. Plánovaný ústup od jádra se nekoná?

7. Haléře jdou na jaderný účet 

Jaderná elektrárna Temelín odvádí z každé vyrobené kilowatthodiny ČEZ 5 haléřů na takzvaný "jaderný účet". Ten slouží ke shromáždění prostředků, které následně budou použity na zabezpečené uložení jaderného radioaktivního odpadu a jeho přepracování. Navíc musí ČEZ vytvářet i rezervy pro dobu,kdy dojde k likvidaci elektrárny, což bude také velice nákladná záležitost. 

8. Limit pojistného plnění je jen částečný 

Pro případ závažné havárie je Temelín pojištěn u mezinárodního poolu (společnosti více pojišťovatelů) pojišťoven, limit plnění však nedosahuje ani jednoho procenta předpokládaných nákladů pro případ vážné havárie. To je však problém, který se netýká jen Temelína, s podobnou komplikací se potýkají i další velké průmyslové komplexy. 

Vítejte v Černobylu: Co zažijete na výletu do míst největší jaderné katastrofy?

Jak je zajištěna bezpečnost v Jaderné elektrárně Temelín?