Vše o elektřině

Ceny u dodavatelů poslední instance: Výrazně si připlatíte

Patříte mezi zákazníky dodavatelů, kteří ukončili svoji činnost a nyní odebíráte elektřinu od dodavatele poslední instance (DPI)? Společně s notifikačním dopisem jste pravděpodobně obdrželi ceník pro první měsíc dodávky. Nicméně ceny se mohou měnit každý měsíc nebo dokonce každý den. Navíc se ceny u jednotlivých dodavatelů poslední instance liší. Zjistěte, o kolik si připlatíte v režimu DPI.

Ceny u dodavatelů poslední instance: Výrazně si připlatíte
Ceny u dodavatelů poslední instance: Výrazně si připlatíte

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou, který dodává elektřinu v zákonem stanovených případech za ceny, jež kontroluje Energetický regulační úřad (ERÚ). Jedná se v podstatě o pojistku, když váš dodavatel elektřiny zkrachuje, ukončí činnost nebo pozbyde oprávnění dodávat elektřinu. Díky dodavateli poslední instance nezůstanete bez proudu. Dodavatelé poslední instance pro dodávky elektřiny jsou tři společnosti:

Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že odběr elektřiny v režimu DPI je nouzový. Například po ukončení činnosti Bohemia Energy museli dodavatelé poslední instance ze dne na den začít dodávat elektřinu statisícům zákazníků, s nimiž nepočítali a museli pro ně nově nakoupit elektřinu. Z toho důvodu vychází ceny DPI z aktuálních cen na trhu elektrické energie. Ty se bohužel v současné době vyšplhaly extrémně vysoko, a proto také ceny u dodavatelů poslední instance jsou několikanásobně vyšší ve srovnání s běžným odběrem elektřiny.

Změnou dodavatele elektřiny ušetříte tisíce korun

Ceníky dodavatelů poslední instance

Cena, za níž dodavatel poslední instance dodává energii domácnostem, vychází z aktuální ceny elektřiny na burze. Navíc se do ní promítají vyšší administrativní náklady spojené s dodávkami zákazníkům na časově omezenou dobu. Na přiměřenost ceny dohlíží Energetický regulační úřad, nicméně konkrétní přístup pro výpočet ceny elektřiny v režimu DPI si každá společnost určuje individuálně. Podívejte se na ceníky dodavatelů poslední instance.

Ceny elektřiny 2022: Očekávejte masivní zdražení

Ceník E.ON za dodávku elektřiny v DPI

E.ON nakupuje elektřinu pro zákazníku v režimu DPI na denním trhu. To znamená, že každý den kupuje elektřinu na burze a poté zpětně vypočítá cenu za spotřebu v uplynulém měsíci podle předem stanoveného vzorce. Stálý měsíční plat činí 79 Kč/měsíc. K této obchodní ceně za dodávku elektřiny se ještě připočte regulovaná cena podle platného cenového rozhodnutí ERÚ.

Jestliže chcete mít alespoň rámcovou představu, kolik zaplatíte u E.ON v režimu dodavatele poslední instance, můžete se řídit podle indikativní (orientační) ceny elektřiny, kterou E.ON zveřejňuje na svých webových stránkách pro probíhající kalendářní měsíc. Jedná se však pouze o přibližnou výši cen – v tabulce například pro období 1.–5. listopadu 2021. Konečná částka se vypočítá po skončení měsíce.

E.ON: Indikativní měsíční ceny za dodávku elektřiny pro režim DPI

TDD

TDD4 ČR

TDD5 Jižní Čechy

TDD5 Jižní Morava

TDD6 ČR

TDD7 ČR

TDD4 ČR

Sazba

D01d, D02d

D25d, D26d, D27d

D25d, D26d, D27d

D35d

D45d, D56d, D57d

D61d

Produkt

Klasik

Aku

Aku

Kombi

Přímotop

Víkend

Stálý plat v Kč/měsíc

bez DPH

79

s DPH

96

Cena za odebranou elektřinu v kalendářním měsíci (C) v Kč/MWh

1.–5.11.2021

bez DPH

4781

4631

4557

4580

4638

4781

s DPH

5785

5604

5514

5542

5612

5785

Zdroj: E.ON, Indikativní cena dodávky elektřiny v DPI (obchodní část), zaokrouhleno na celé Kč

Podívejte se na bližší informace o dodavateli poslední instance na webových stránkách E.ON. Aktuální ceník i indikativní ceny elektřiny najdete v sekci Dokumenty.

Ceník PRE za dodávku elektřiny v DPI

Dodavatel poslední instance PRE vydal ceník s platností od 1. listopadu a bude se pravděpodobně aktualizovat pro každý kalendářní měsíc. Ceník má podobu standardní tabulky, jak jsme od dodavatelů zvyklí. Na první straně ceníku uvidíte obchodní část ceny, na druhé straně ceníku pak najdete všechny složky včetně regulované ceny elektřiny, které platí pro vaše distribuční území. Díky tomu si snadno dopočítáte, kolik celkově zaplatíte za každou odebranou megawatthodinu.

 

PRE: Obchodní část ceny elektřiny pro režim DPI

Distribuční sazba

D01d, D02d

D25d, D26d

D27d

D35d

D45d

D56d

D57d

D61d

KLASIK 24

AKU 8

E MOBILITA

KOMBI 16

PŘÍMOTOP 20

TČ 22

TOPENÍ 20

VÍKEND 24

Stálý plat v Kč/měsíc

bez DPH

193

s DPH

234

Cena za spotřebovanou elektřinu

ve vysokém tarifu (Kč/MWh)

bez DPH

5541

5950

5980

5980

5970

5985

5960

5995

s DPH

6705

7200

7248

7236

7224

7242

7212

7254

v nízkém tarifu (Kč/MWh)

bez DPH

 –

4385

4347

4950

5255

5269

5149

5088

s DPH

 –

5306

5260

5990

6359

6376

6230

6157

Zdroj: PRE, Ceník dodávky elektřiny v režimu DPI PRE platný od 1. 11. 2021, zaokrouhleno na celé Kč

Více informací o režimu dodavatele poslední instance u PRE a aktuální ceníky najdete na webových stránkách PRE.

Ceník ČEZ za dodávku elektřiny v DPI

Dodavatel ČEZ vydává každý měsíc nový ceník pro zákazníky v režimu DPI. Ačkoliv ČEZ uvádí v ceníku platby za dodané množství elektřiny ve vysokém tarifu a nízkém tarifu, při bližším prozkoumání zjistíte, že jsou tyto ceny stejné. Tudíž za každou odebranou megawatthodinu zaplatíte stejnou částku. K ní se přidá ještě stálý měsíční plat, který se na rozdíl od ostatních dodavatelů poslední instance liší pro každou sazbu. K těmto částkám je tedy nutné připočítat ještě regulované ceny, ty ČEZ v ceníku za dodávky elektřiny v DPI neuvádí.

ČEZ: Obchodní část ceny elektřiny pro režim DPI

Distribuční sazba

D01d, D02d

D25d, D26d

D27d

D35d

D45d

D56d

D57d

D61d

Stálý plat v Kč/měsíc

bez DPH

247

237

192

237

237

237

237

192

s DPH

299

287

232

287

287

287

287

232

Cena za spotřebovanou elektřinu

bez DPH

5508

5291

5291

5335

5364

5364

5364

5508

s DPH

6665

6402

6402

6455

6490

6490

6490

6665

Zdroj: ČEZ Ceny dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance – Listopad 2021, zaokrouhleno na celé Kč

Více informací o režimu dodavatele poslední instance u ČEZ a ceník pro aktuální kalendářní měsíc najdete na webových stránkách ČEZ.

Silová elektřina 2021 a 2022: Domácnosti si prudce připlatí

Kolik si připlatíte u dodavatele poslední instance

Pro lepší porozumění ceníkům dodavatelů poslední instance si porovnáme, o kolik vzrostou ceny bývalému zákazníkovi Bohemia Energy (produktová řada Basic – ceník platný do 31. 10. 2021). Bereme v úvahu nejčastější distribuční sazbu D02d pro domácnosti, které elektřinou nevytápí, ani neohřívají vodu. Roční spotřeba v této sazbě činí v průměru asi 2,5 MWh – měsíční spotřebu tak uvažujeme ve výši 21 kWh.

Měsíční platba za elektřinu (obchodní část) v sazbě D02d vypočítána pro spotřebu 21 kWh

 

Bohemia Energy

E.ON DPI

PRE DPI

ČEZ DPI

Stálý plat v Kč/měsíc

79

79

193

247

Cena za spotřebovanou elektřinu (Kč/MWh)

1690

4781

5541

5508

Obchodní cena celkem (bez DPH)

114

179

309

363

Obchodní cena celkem (s DPH)

139

217

374

439

% nárůst

 –

57%

170%

217%

Zdroj: Ceníky dodavatelů a vlastní výpočet

Z výpočtu je zřejmé, že nejméně si připlatí zákazníci, kteří spadají pod dodavatele poslední instance E.ON. Alespoň pokud budou indikativní ceny odpovídat těm skutečným na burze – v říjnu měl E.ON každou kilowatthodinu asi o 20 % levnější než ČEZ a PRE. U domácností s distribuční sazbou D02d se však do celkové částky výrazně promítne také rozdíl ve stálém platu, jelikož jejich spotřeba je nízká. Bývalí zákazníci Bohemia Energy si tak nejvíce připlatí u dodavatele poslední  instance ČEZ, jejich ceny jsou zhruba trojnásobné.

Jak je možné, že se ceny u jednotlivých dodavatelů poslední instance liší, vysvětluje mluvčí ERÚ Michal Kebort pro seznamzpravy.cz: „V rámci věcného usměrnění cen není definován přesný způsob nákupu jednotlivých dodavatelů. ČEZ, PRE či Pražská plynárenská nakupují základní objem elektřiny na DPI asi měsíc dopředu. Někteří – jako E.ON – naopak nechávají veškerý nákup na spotový (denní) trh. Někteří – jako innogy – kombinují oba způsoby. Co je výhodnější, nelze stanovit předem. Nelze říct ani to, že způsob výhodnější pro jeden měsíc bude lepší i v měsíci dalším.“

Najděte si nového dodavatele

Od dodavatele poslední instance můžete odebírat elektřinu po dobu 6 měsíců, poté si musíte sjednat novou smlouvu. Vzhledem k cenám se určitě nevyplatí otálet – najděte si nového dodavatele elektřiny co nejdříve. S výběrem vám pomůže kalkulačka dodavatelů a naši energetičtí