Technologie

Elektřina zadarmo? Volná energie fascinovala nejen Nikolu Teslu

Volná energie je tématem, které se neustále objevuje především v alternativních médiích. Mnozí tvrdí, že tato energie existuje minimálně od dob vynálezce Nikoly Tesly. Vědci jsou ale značně skeptičtí.

Elektřina zadarmo? Volná energie fascinovala nejen Nikolu Teslu
Elektřina zadarmo? Volná energie fascinovala nejen Nikolu Teslu

Nikola Tesla byl geniální vynálezce, ale zároveň také velký podivín. Co ostatním mohlo připadat takřka bláznivé, dávalo Teslovi příležitost přistupovat k vědeckým otázkám zcela nekonvenčním způsobem. Tesla prý navíc na svoje největší objevy přišel díky vnuknutí a vizím. Celkově se to kolem Tesly záhadami jen točí.

Co je to volná energie? Tesla chtěl elektřinu zadarmo 

Volná energie nepatří k oficiálním vědeckým pojmům a není proto jednoduché tento pojem definovat. Bývá ztotožňována s energií, jejímž zdrojem je bájemi opředené perpetuum mobile, tedy zjednodušeně stroj, který je schopný vyprodukovat stejné nebo větší množství energie, než bylo nutné pro jeho uvedení do chodu. Jako volná energie bývají ale někdy označovány jakékoli přírodní síly, které se na Zemi manifestují bez přičinění člověka – magnetismus, gravitace, blesky, ale ve své podstatě sem patří také sluneční záření, vítr nebo energie vody, tedy dnes běžně využívané obnovitelné zdroje.

Jak přelstít blesk: Pamatujete si, jak funguje Faradayova klec?

Způsob jejich používání a otázka distribuce takto získané energie mezi lidi, však otevírá další rozměr diskusí o volné energii, totiž její dostupnost. Volná energie bývá zároveň synonymem pro energii zdarma, dostupnou pro každého. Svoji současnou popularitu si nezískala tím, že se pár náhodných nadšenců po večerech vrhlo na fyziku. Rozhodující je přesvědčení, že dostupná energie může učinit svět spravedlivějším.

Nikola Tesla volná energie elektřina zadarmo

Možná i proto je volná energie často chápána také ve smyslu nějakého dosud neobjeveného zdroje energie, který si z principu jeho samotné povahy nebude moct nikdo přivlastnit. To je ostatně důvod, proč se téma volné energie dostalo do čela zájmu konspiračních teoretiků, podle kterých mocné kruhy energetických a ropných magnátů vytrvale blokují bádání v této oblasti kvůli zachování svých tučných zisků.

Jak by asi Tesla nahlížel na umělou inteligenci? A jak na ni nahlížejí současní vědci a odborníci? Chci vědět víc!

A jak do toho zapadá Tesla? Opěvovaný génius (který byl zároveň také pacifista, humanista, vizionář, ochránce ptáků a vegetarián) věřil, že věda má sloužit lidem a nikoli zájmům bohatých a mocných. Netajil se s přáním přinést elektřinu zdarma všem na světě. Tvrdě však narazil už ve své době.

Volná energie zatím realitou není. Realitou je, že na elektřině můžete ušetřit. Spočítejte si kolik. Chci ušetřit

Slavný oligarcha J. P. Morgan poskytl Teslovi finance na stavbu obří přenosové věže (Wardenclyffe Tower), která měla sloužit k bezdrátové komunikaci napříč světem. Tesla ji chtěl současně využít k bezdrátovému přenosu energie, o čemž ze začátku před svým mecenášem takticky pomlčel. Spekulace ale tvrdí, že na elektřině zdarma by si vlivný bankéř těžko namastil kapsy. Když se proto Teslovy záměry provalily, ihned projekt ukončil. 

Šílený vědec Nikola Tesla: Pohrával si s blesky, radarem i paprskem smrti

Ztracený vynález: Teslův přijímač volné energie

Traduje se, že prostřednictvím přenosové věže chtěl Tesla ověřit také svoji teorii týkající se získávání elektřiny „ze vzduchu“, jinak řečeno z éteru. Podle Tesly je totiž elektřina přítomná všude v nekonečných kvantech a může pohánět všechny stroje na světě bez potřeby paliva, jako je uhlí nebo ropa.

Sám Tesla používal označení zářivá energie. Tyto Teslovy záměry zřejmě souvisí se zmínkami o jeho dalším neobvyklém vynálezu, kterým měl být tzv. aparát na využívání radiační energie, jehož popis odpovídá něčemu, co by se dalo jednoduše popsat jako přijímač volné energie. Jednalo se o jakousi anténu, která měla být spojena s kondenzátorem a uzemněna. Z elektrického potenciálu mezi anténou umístěnou ve vzduchu a zemí by se měla v kondenzátoru začít tvořit energie a vytvářet výboje.

Tesla navrhnul nebo vynalezl obrovské množství přístrojů. Řada z nich si zřejmě docela pohrávala se známými fyzikálními zákony, čímž popudil celou řadu svých tehdejších kolegů. Postoj konvenční vědy k Teslovým vynálezům se vlastně nezměnil dodnes. Sám Tesla se ale podle dochovaných zpráv i přes svou plachost se svými divokými vědeckými pokusy docela rád předváděl a možná občas i trošku přeháněl. Ne náhodou byl přezdíván jako „pán blesků“. Každopádně ale ohledně Tesly není už dnes vůbec snadné odlišit fakta od fikce.

V roce 2050 pokryje třetinu spotřeby elektřiny v Česku šetrná energetika

Vědci zaspali? V Indii je prý volná energie populární

Když konvenční věda mlčí, řada lidí se dnes rozhodla pokračovat v Teslově odkazu na vlastní pěst. Zároveň se ale v této oblasti přiživuje velké množství podvodníků a mystifikátorů. Na internetu je volná energie již řadu let nesmírně populární. Nadšenci z celého světa vyvíjí více či méně bizarní přístroje a výsledky svého snažení sdílejí na sociálních sítích. Na YouTube najdete tisíce videí demonstrující podobná zařízení. Většina těchto videí je ale zmanipulovaných a autoři se na nich snaží vydělávat prostřednictvím reklamy.

Vyzkoušejte zábavné pokusy s elektřinou, při kterých se vám nic nestane. Chci si hrát!

Volná energie ale nenechává v klidu ani některé odvážnější vědce. Zesměšnění v jejich profesní komunitě je ale prý tím nejmenším, co jim za to hrozí. Íránského fyzika Mehrana Tavakoli Keshe, který se věnuje novým zdrojům energie v rámci výzkumu interakce částic, se údajně někdo pokusil zabít již třikrát a předvedení jeho vynálezů na veřejnosti prý bývá vždy předem zmařeno. Návštěvy „mužů v černém“, vyhrožování nebo zabavení majetku patří k obvyklým potížím, které podobně zaměření vědci popisují. Na druhé straně se ale tento člověk také prohlásil za mesiáše. Vědeckou komunitou proto není brán vážně. Volná energie proto nadále zůstává záhadou. 

Citáty velikána

Vše, co bylo v minulosti skvělé, bylo zesměšňováno, odsouzeno a potlačeno – a to jen proto, aby se to vrátilo o dost silnější, aby to vyšlo z boje vítězně.

- Nikola Tesla,

Mým záměrem, a jsem si jist, že jej dokážu uskutečnit, není pouhé posílání zpráv, ale přenášení elektrické energie po celém světě. Jediná elektrárna o výkonu sta koňských sil by mohla pohánět stovky milionů zařízení!

- Nikola Tesla,