Aktuality

5 cílů energetické deklarace, která má odstranit šmejdy

Od července letošního roku vstoupila v platnost energetická deklarace, ke které se dobrovolně zavázali dodavatelé elektřiny a plynu na českém trhu. Dokument podepsaly společnosti, jež zajišťují dodávky pro 80 % trhu. Jaké jsou konkrétní cíle deklarace a proč se jedná o důležitý krok vpřed?

5 cílů energetické deklarace, která má odstranit šmejdy
5 cílů energetické deklarace, která má odstranit šmejdy

Dobrovolný závazek je prvním krokem k odstranění energetických šmejdů

Novela zákona o ochraně spotřebitelů ještě nevešla v platnost, přesto se na trhu s energiemi začalo blýskat na lepší časy. Dodavatelé energií po jednání s Energetickým regulačním úřadem, Svazem obchodu a cestovního ruchu, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českou obchodní inspekcí přistoupili k dobrovolnému závazku, který má za cíl vytvořit transparentní prostředí, kultivovat prodej energií v Česku a zatočit s tzv. energetickými šmejdy.

Pro podepsání Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů se rozhodli největší hráči na trhu, kteří celkem pokrývají 80 % dodávek energie do českých domácností a firem. Jsou to:

V České republice aktuálně působí na 70 až 80 dodavatelů energií, mnoho z nich má však pouze několik stovek zákazníků. V budoucnu by se měl trh energií v Česku dále konsolidovat.

Zvoní šmejdům hrana? 80 % trhu podepsalo deklaraci na ochranu zákazníka. Co se změní?

„Deklarace pomůže odlišit slušné dodavatele a zprostředkovatele od firem, jež nekalé praktiky používají. Z pohledu českých zákazníků je velkým vítězstvím, že ji podepsaly společnosti, které zajišťují dodávky energií pro více než 80 procent trhu. Tato forma samoregulace má význam zvláště nyní, když ještě nejsou schválena nová zákonná opatření, která zakáží nejčastější nekalé praktiky,“ řekl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

1. Jednoznačně definované podmínky k ukončení smluvního vztahu se zákazníkem

Dodavatelé energií se dohodli, že mezi sebou budou sdílet výpovědní lhůty. Nově by měl být proces odstoupení od smlouvy pro zákazníky jednodušší, díky čemuž by se mohli vyvázat ze smlouvy bez nebezpečí pokut a budoucích problémů.

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

2. Uzavření smlouvy s maximálním závazkem v délce 36 měsíců

Jedním z důležitých bodů deklarace je omezení maximální délky trvání smlouvy na dobu určitou mezi spotřebitelem a obchodníkem. Signatáři se zavázali vydávat smlouvy se závazkem na nejdéle 36 měsíců, zákonem totiž není doba trvání smlouvy nijak omezena. To vedlo k tomu, že spotřebitel byl vázán smlouvou i více než 5 let a v případě výpovědi musel doplatit vysoké pokuty.

Podpis smlouvy: Jednoznačně definované podmínky jsou základ

3. Transparentní vztah se zákazníkem a jeho informování o změnách

Komunikace se zákazníkem by měla být transparentní. Energetičtí šmejdi často využívají nátlaku a manipulace při telefonickém rozhovoru a spotřebitel po proběhlém hovoru ani netuší, že se zavázal ke změně dodavatele. Deklarace zavazuje k písemnému informování zákazníka při jeho přechodu k novému dodavateli. Spotřebitel by měl také mít jistotu, že informace, které se od dodavatele dozví při uzavírání smlouvy, budou platné po celou dobu jejího trvání.

Poskytovat jasné, nezkreslené, pravdivé a úplné informace se signatáři zavazují rovněž k zákazníkům, s nimiž byla uzavřena smlouva pomocí zprostředkovatelů. Ti totiž nejsou tak na očích, a proto jejich nekalé praktiky a neinformování zákazníka o nutných krocích při změně dodavatele často přivedly spotřebitele do problémů. Někdy se kvůli nedodržení závazků museli zákazníci potýkat dokonce s přerušením dodávek energií nebo finančními potížemi, jež v některých případech vyvrcholily až exekucí.

4. Podpora zřízení registru a certifikace zprostředkovatelů prodeje energií

Řada energetických šmejdů využívá svojí anonymity, což je případ zejména zprostředkovatelů energií. Proto deklarace podporuje zřízení registru a zavedení certifikace zprostředkovatelů prodeje energií. To by mělo zamezit přístup na trh s elektřinou a plynem pochybným společnostem.

Energetičtí šmejdi jsou stále aktivnější, dodavatelé elektřiny chtějí legislativní změny

5. Kontrola zprostředkovatelů a náprava neetických praktik

Podpisem deklarace se dodavatelé energií zavázali ke kontrolování zprostředkovatelů, kteří jejich služby dále přeprodávají. Musí kontrolovat způsob jejich prodeje a v případě zjištění neetických praktik požadovat okamžitou nápravu. Pokud k ní nedojde, ukončí se zprostředkovatelem spolupráci.

Mezi neetické praktiky patří například uzavření zprostředkovatelské smlouvy na delší dobu než je smlouva o dodávce (tzn. maximálně 36 měsíců) nebo vymáhání pokuty v případě, že zákazník odstoupí od zprostředkovatelské smlouvy ještě před zahájením dodávek. Zprostředkovatelé také v řadě případů uváděli nepravdivé informace, vytvářeli zavádějící smlouvy s vysokými pokutami nebo zneužívali plné moci, které neměly omezenou platnost.

Neetické praktiky dodavatelů energií trápí mnoho zákazníků.

Nedodržování deklarace může být potrestáno pokutou až 5 milionů

Přestože se nejedná o zákonné opatření a podpis deklarace je dobrovolným závazkem, jedná se o takzvaný veřejný příslib. Energetický regulační úřad a Česká obchodní inspekce kontrolují, jak signatáři pravidla stanovená deklarací dodržují a při jejich porušení mohou sáhnout i k peněžitým pokutám. Instituce chtějí nedodržení pravidel trestat také medializací nekalých praktik dané firmy.

„Česká obchodní inspekce po podepsání deklarace ze strany zprostředkovatele, který její podmínky ani poté nebude dodržovat, může takové jednání vyhodnotit v krajním případě jako nekalou obchodní praktiku a uložit sankci až do výše pěti milionů korun,“ uvedl Mojmír Bezecný, ředitel České obchodní inspekce.

Nenechte se nalákat energetickými šmejdy. Najděte si ověřeného dodavatele energií v našem srovnávači. Vyzkoušet!