Vše o elektřině

Regulované složky u elektřiny a plynu zdraží, růst ale nepřekoná inflaci

Regulovaná složka u elektřiny poroste průměrně v příštím roce o 3,7 % a o 2,4 % u plynu. Podívejte se, kdo si nejvíce připlatí.

Regulované složky u elektřiny a plynu zdraží, růst ale nepřekoná inflaci
Regulované složky u elektřiny a plynu zdraží, růst ale nepřekoná inflaci

Zatímco neregulované ceny elektřina a plynu, kam patří cena samotné komodity na burze, vzrostly o desítky procent jen v letošním roce a další růst nás čeká v roce příštím, jiná situace je u regulované složky elektřiny a plynu, kam patří především náklady za distribuci. Tam bylo zdražení velmi mírné, domácnosti si fakticky připlatí maximálně jen desítky korun měsíčně. 

Srovnejte si ceny elektřiny a ušetřete změnou dodavatele tisíce korun ročně

Regulované ceny neporostou rovnoměrně

U elektřiny nejvíce poroste regulovaná cena u E.Onu o 3,9 %, dále pak ČEZu o 3,6 %. U PRE Distribuce, který se pohybuje v Praze a okolí, vzrostou regulované ceny nejméně, a to o 3,3 %. 

Cena elektřiny: Víte, z čeho se skládá a jak se dá čarovat se slevami?

Jiná situace je u distributorů plynu, kde jsou výrazné rozdíly. Na území Innogy je nárůst 1,8 % a u E.ONu 3,3 procenta.  K nejvyššímu zdražení dojde u Pražské plynárenské distribuce, kde by se měly distribuční náklady zvednout o 5,9 %. ERÚ to argumentuje tím, že společnost čekají mohutné investice do nových plynovodů.

Kdo plynem nebo elektřinou vytápí, ten ušetří 

Nejvíce ušetří lidé, kteří elektřinu či plyn nejvíce využívají. Lidé, kteří vytápějí elektrickým přímotopem, si na regulačních platbách připlatí 1,9 %, tedy podle modelového příkladu domácnosti přibližně 500 korun ročně. U bytu s nízkou spotřebou činí zvýšení o 3 %, kde regulovaná složka vzroste ročně o 355 Kč.

U plynu záleží na distribuční oblasti,opět však platí, že lidé, kteří plynem vytápějí, si připlatí méně. 

Elektřina - kdo si kolik připlatí 

 

ELEKTŘINA

Regulovaná část ceny

Očekávané celkové náklady

Meziroční změna celkové platby

(vč. neregulované složky)

 

Z toho vliv regulace

 

Byt s malou spotřebou

 

6 917 Kč

 

13 800 Kč

 

2 078 Kč

 

+17,7 %

 

355 Kč

 

+3,0 %

Ohřev vody

akumulačním spotřebičem

 

8 353 Kč

 

19 870 Kč

 

3 453 Kč

 

+21,0 %

 

382 Kč

 

+2,3 %

 

Vytápění přímotopem

 

10 456 Kč

 

32 273 Kč

 

6 561 Kč

 

+25,5 %

 

 

492 Kč

 

+1,9 %


V modelovém příkladu jsme se snažili porovnat, kolik si připlatí domácnost, která přešla k DPI a to jak na regulovaných, tak neregulovaných platbách. Rozdíly jsou obrvoské. 

Dopad regulovaných a neregulovaných cen u elektřiny 

Menší byt, kde se používá elektřina k běžným činnostem  
(Měsíční zálohy u DPI (spotřeba 5 MWh))

Dodavatel 

Průměrné měsíční platby za neregulovanou složku   

Průměrné měsíční zálohy za regulovanou složku   

Orientační měsíční platby   

ČEZ Prodej   

2 383 Kč + 323 Kč měsíční poplatek  

861 Kč (ČEZ Distribuce 

3 567 Kč  

Pražská energetika 

2 401 Kč + 234 Kč měsíční poplatek  

807 (PRE Distribuce)  

3 442 Kč  

E.ON  

1 962 Kč + 114 Kč  

950 (EG.D)  

3 026 Kč  

Zdroj: Ceníky DPI za říjen (přechod lidí z Bohemia Energy pod DPI).  

Vysvětlení   

Pokud lidé u Bohemia Energy platili 2000 Kč za MWh elektřiny včetně DPH, což byla obvyklá cena, pak si na neregulované složce připlatili každý měsíc navíc přibližně o 1600 Kč měsíčně. U regulované složky v roce 2022 si připlatí měsíčně 30-40 Kč navíc. Zvýšení regulovaných distribučních poplatků je tedy marginální oproti růstu cen neregulované části (silové složky elektřiny).  

 

Dopad regulovovaných a neregulovaných cen u plynu 

Větší rodinný dům, kde se vytápí plynem 
(Měsíční zálohy u DPI (spotřeba 20 MWh))

Dodavatel 

Průměrné měsíční platby za neregulovanou složku   

Průměrné měsíční zálohy za regulovanou složku   

Orientační měsíční platby    

innogy Energie 

7 400 Kč + 145 Kč měsíční poplatek  

420 Kč (GasNet)  

7 965 Kč 

Pražská plynárenská   

6 634 Kč + 150,6 Kč měsíční poplatek  

474 Kč (Pražská Plynárenská Distribuce)  

7 258 Kč  

E.ON    

5 518 Kč + 96 Kč měsíční poplatek  

633 Kč (EG.D)  

6 247  

Zdroj: Ceníky DPI za říjen (přechod lidí z Bohemia Energy pod DPI).   

Vysvětlení 

Pokud lidé u Bohemia Energy platili 1000 Kč za MWh plynu včetně DPH, což byla obvyklá cena, pak si na neregulované složce připlatili každý měsíc navíc od 3800 Kč do 5700 Kč v režimu DPI. Na regulovaných poplatcích si připlatí 10 až 30 korun měsíčně. Zvýšení regulovaných distribučních poplatků je zcela marginální oproti růstu cen samotné komodity v režimu DPI. U plynu tvoří komodita přibližně 90 % ceny v režimu DPI.