Vše o elektřině

Jak reklamovat vyúčtování za elektřinu? Ani faktury nejsou bez chyb

Šklebí se na vás z faktury na elektrickou energií podezřele vysoká částka? A vy jste přitom neměnili své spotřební chování, nepořídili si novou myčku ani sušičku? Ověřte si, jestli dodavatel nevyčíslil nedoplatek špatně. Poradíme, jak zjistíte, zdali nedošlo k chybě, a jak dál postupovat při reklamaci.

Jak reklamovat vyúčtování za elektřinu? Ani faktury nejsou bez chyb
Jak reklamovat vyúčtování za elektřinu? Ani faktury nejsou bez chyb

Pokud vám při pohledu na částku k zaplacení na účtu za elektřinu lezou oči z důlků, i když jste v minulém roce nijak významně nezvýšili svou spotřebu (nákup energeticky náročných spotřebičů, více členů v domácnosti, pořízení přímotopu, tuhá zima atd.), někde mohlo dojít k chybě. Z běžného odběratele se teď proměníte v energetického detektiva.

Schovávají se ve vaší domácností skrytí energetičtí žrouti? Chci to odhalit

Splést se mohl technik při odečtu elektroměrů

Chyba mohla nastat například u pracovníka, který nepozorně kontroloval stav elektroměrů, nebo v případě provádění odečtu odhadem. K odečtu odhadem se přistupuje, když zákazník nebyl doma v době hromadných odečtů, ani nenahlásil stav svého měřidla. Musíte tedy srovnat výši fakturované spotřeby s údaji na vašem elektroměru. Pokud nesedí, vyfoťte si čísla na elektroměru a neváhejte vyúčtování reklamovat.

Z obchodních podmínek nebo webu dodavatele vyčtete, jaký způsob komunikace (telefonicky, osobně na pobočce, e-mailem nebo poštou) máte použít. U větších dodavatelů máte na výběr ze všech možností, nicméně, kvůli snazšímu důkazu o usktečnění reklamace doporučujeme použít e-mail nebo doporučený dopis.

Dejte si však pozor na to, že sama reklamace nemá odkladný účinek. Znamená to, že i když se vám částka na vyúčtování nezdá, musíte ji zaplatit. Pokud by se tak nestalo, dodavatel by vaše jednání mohl považovat za opakované neplnění smluvených platebních povinností, což se dá označit jako neoprávněný odběr. V konečném výsledku by vás tak klidně mohl i odpojit. Pamatujte tedy na to, že na vrácení finančních prostředků máte nárok až po kladném vyřízení reklamace.

Při opožděné reakci na reklamaci vám náleží finanční náhrada

Nemusíte však mít strach, že by to trvalo moc dlouho. Dodavatel s vyřízením reklamace nejspíš nebude otálet, protože Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice mu ukládá odpovědět na reklamaci do 15 kalendářních dnů. Zároveň musí do 30 dnů od doručení reklamace vyrovnat rozdíl ve vyúčtování, který vzniknul chybnou fakturací. Jinými slovy, pokud už jste špatně fakturovanou částku zaplatili, do 30 dnů vám obchodník s elektřinou pošle peníze zpátky.

Kdyby dodavatel nerespektoval lhůtu pro vyřízení reklamace, měl by vám vyplatit 600 Kč za každý započatý den prodlení. Celková pokuta by mohla vyšplhat až do výše 24 000 Kč. Abyste však mohli tuto finanční náhradu získat, musíte si o ni zažádat včas, což znamená, že do 60 kalendářních dnů od porušení podáte písemnou žádost. Mimo to může dodavateli udělit sankci i samotný Energetický regulační úřad.

Tip: V případě, že dodavatel odmítne reklamaci řešit, můžete se obrátit na ERÚ. Pokud však nevyhoví žádosti o finanční náhradu, pomoci vám může jedině soud.

Kromě nesrovnalosti v objemu spotřeby se chyba mohla vloudit i do nesprávně zvolené distribuční sazby na vyúčtování. Proto zkontrolujte raději i tento údaj.

Distribuční sazba elektřiny: Jak můžete snížit výdaje

Jak poznáte protáčivý elektroměr?

Jestliže vaše detektivní práce při srovnávání fakturované spotřeby a čísel z elektroměrů nepřinesla ovoce, máte ještě dlaší možnost, jak odhalit pachatele. Na vině nemusí být lidská chyba, ale vada stroje. Váš elektroměr se může protáčet. To znamená, že započítává spotřebované kilowatthodiny, i když neodebírá žádnou energii.

Nabízí váš dodavatel stále ty nejlepší ceny elektřiny?

Protáčivý elektroměr nachytáte při činu, když si zaznamenáte stav elektroměru a pak na noc odpojte všechny spotřebiče. Ráno zkontrolujte stav vašeho měřidla. Pokud se stav přes noc zvýšil, můžete váš elektroměr náhlásit „na policii“. 

Distributor, nebo dodavatel? Kdo je kdo?

Tady samozřejmě máme na mysli vašeho distributora (ČEZ, E.ON nebo PRE), kterému budete reklamovat nesprávnou funkci elektroměru. Protože stav měřícího zařízení spadá do kompetence distributorů (nikoli dodavatelů), přijede k vám jeho „hlídka“ na přezkoušení elektroměru. Pokud pracovník distributora objeví chybu, jeho návštěva bude bezplatná. V případě, že zaměstnanec žádnou poruchu neobjeví, samotný výjezd vám zaúčtuje.

Jaké jsou nejčastější nejasnosti a nesrovnalosti ve vyúčtování?