Vše o elektřině

Jarní bouřky se blíží. Čas myslet na přepěťovou ochranu

Otázku přepěťové ochrany mnozí z nás tak trochu podceňují a počítají s tím, že pravděpodobnost je statisticky poměrně nízká. Ale čert nikdy nespí a když se stane, že k přepětí v elektrické síti dojde, bývá pozdě na sypání si příslovečného popela na hlavu.

Jarní bouřky se blíží. Čas myslet na přepěťovou ochranu
Jarní bouřky se blíží. Čas myslet na přepěťovou ochranu

Přepotová ochrana se týká zejména elektrických spotřebičů, které chrání před poškozením izolace přepětím výrazně vyšším, než jaké je izolace schopná vydržet. Setkáte se s nimi i pod označením "svodiče napětí" nebo "bleskojistky", jedná se ale pořád o to samé. Za přepětí se považuje napětí, které přesahuje dvojnásobně nebo i vícenásobně jmenovité napětí.

Přepěťová ochrana

Zařízení, které má chránit elektrické přístroje při vzniku vysokého přepětí a předcházet mu. Nazývá se také svodičem.

Kategorie přepětí

Přepětí je vždy kritická situace, můžete si ho ale pro lepší orientaci rozdělit do čtyř základních kategorií:

●  Kategorie I - pro slaboproudé spotřebiče

●  Kategorie II - běžné spotřebiče

●  Kategorie III - pro pevnou instalaci

●  Kategorie IV - venkovní přívod

Různé druhy přepěťových ochran

●  Polovodičové ochrany využívají nelineárních V-A charakteristik a jsou trvale připojeny ke spotřebiči. Pro jejich konstrukci se používají nejčastěji Zenerovy diody nebo napěťové závislé odpory (varistory).

●  Ochranné jiskřiště se vytváří po průrazu dielektrika, kdy dochází k zemnímu zkratovému spojení, slouží jako pomocné svodiče u vysokonapěťových průchodek a izolátorů. Jejich rozptyl zapalovacího napětí je ale relativně velký.

●  U trakčních vedení a úsečníků se používá růžková bleskojistka.

●  Vyfukovací trubice využívá princip zapalovacího a hlavního jiskřiště.

●  Ventilová bleskojistka svádí přepětí do země, používá se hlavně pro vysoké napětí.

●  Průrazka vytváří při vysokém přepětí trvalý zemní zkrat bez vypínání proudu.

Prokop Diviš vynalezl bleskosvod. Mnozí ho považovali za podivína

Domácí ochrana spotřebičů

Jakou si vyberete přepěťovou ochranu, když chcete v první řadě ochránit své domácí spotřebiče, které určitě nebyly z nejlevnějších? Výběr není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Základní volbou by měl být hned první stupeň přepěťové ochrany, tvořící štít proti přepětí přicházejícímu zvenčí. Tím může být nejen úder blesku do jímací soustavy objektu, ale i úder do vedení nebo úder v blízkosti objektu, značnou škodu může ale napáchat o přepětí, způsobené spínacími pochody v rozvodné síti.

Na trhu najdete i jednoduché zásuvkové ochrany, pokud chcete pohotové a levné řešení, může to být i jedno- nebo vícezásuvková ochrana na prodlužovačce. V tom případě se sice jedná o ochranu až v posledním stupni, ale i ta může zachránit počítač, televizor nebo další elektrické spotřebiče. Navíc poslouží i jako EMC filtr (proti elektromagnetickým ruchům), který oceníte například při kvalitním poslechu hudby.

Šílený vědec Nikola Tesla: Pohrával si s blesky, radarem i paprskem smrti