Vše o elektřině

Nejedná s vámi dodavatel férově? Poradíme, jak se bránit

Nereaguje dodavatel na vaši reklamaci špatného vyúčtování, stanovuje si příliš krátké lhůty pro vyřízení změny dodavatele nebo na vás činí nátlak, abyste nepřecházeli jinam? Nemusíte si to nechat líbit. Se svými stížnostmi se můžete obrátit na Energetický regulační úřad (ERÚ) nebo na Sdružení ochrany spotřebitele (SOS).

Nejedná s vámi dodavatel férově? Poradíme, jak se bránit
Nejedná s vámi dodavatel férově? Poradíme, jak se bránit

Když se odběratel elektřiny dostane do úzkých, nemůže zavolat neohroženým hrdinům jako je Superman či Batman, protože ti jsou většinou zaneprázdněni bojem s teroristickými buňkami, nebezpečnými šílenci či záchranou lepých slečen. Zlotřilí dodavatelé energií se totiž neobávají těchto superhrdinů ale spíše Energetického regulačního úřadu.

Regulátor trhu s energiemi nemá sice nadpřirozené schopnosti, ale v případě porušení zákona může udělit dodavateli pokutu až do výše několika milionů korun anebo odebrat licenci pro obchodování s elektřinou. V minulých letech ERÚ již uděloval pokuty za chyby ve smlouvách nebo nátlak při podepsání smlouvy v časové tísni. 

Stížnost pro ERÚ

Když dodavatel energie neplní své povinnosti dané energetickým zákonem, obecně závaznými vyhláškami či konkrétní smlouvou s koncovým zákazníkem, je možné na jeho jednání podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu, který ji prošetří.

Kdy se může odběratel na ERÚ obrátit?

Do skupiny stížností, které mohou spotřebitelé adresovat regulačnímu úřadu, patří zejména problémy s připojením, nekalé jednání podomních prodejců (např. zfalšované podpisy, podpisy se zpětným datem, poskytnutí klamavých a lživých informací, nátlak na seniory apod.), špatné vyúčtování nebo vyměření sankčních poplatků, nezákonný způsob sjednání nebo ukončení smlouvy aj. Kvůli neustále rostoucímu počtu stížností a podnětů ze strany spotřebitelů od tohoto roku vznikne na ERÚ nový institut energetického ombudsmana, který by měl vyřízení stížností urychlit.

Příklad z praxe: Reklamace u dodavatele skončila bez reakce

Nedávno pan Kořínek změnil dodavatele, proto čekal až mu starý dodavatel zašle závěrečné vyúčtování spotřeby. Zjistil, že mu byla vypočtena mnohem vyšší spotřeba, než ukazovaly údaje na jeho elektroměru. Podal tedy reklamaci na špatné vyúčtování dodavateli. Obchodník s energiemi na reklamaci ani po uplynutí zákonné lhůty na odpověď (15 dnů) nijak nereagoval. Proti tomuto postupu se lze bránit právě podáním stížnosti na ERÚ.

Regulátor trhu s energiemi ale nepatří mezi jediná místa, kde se může odběratel dovolat práva. Problémy s dodavatelem může pomoci vyřešit také Sdružením obrany spotřebitelů – Asociace (SOS), které se zabývá ochranou spotřebitele nejenom v oblasti energií.