Vše o elektřině

Vyznejte se ve faktuře za elektřinu: Možné nesrovnalosti můžete reklamovat

Připadá vám čtení ročního vyúčtování za elektřinu jako luštění složitého sudoku se spoustou záhadných čísel a odborných termínů? Snadno pak můžete přehlédnout chybu ve vašem účtu za energii a platit zbytečně. Udělejte si ve faktuře jednou pro vždy jasno a zjistěte, jak postupovat, když vám něco na faktuře nesedí.

Vyznejte se ve faktuře za elektřinu: Možné nesrovnalosti můžete reklamovat
Vyznejte se ve faktuře za elektřinu: Možné nesrovnalosti můžete reklamovat

Ve vaší poštovní či e-mailové schránce čeká každý rok zpráva od vašeho dodavatele. Samozřejmě vám každoročně nepřeje k narozeninám, ale posílá vám historii vašeho vzájemného dodavatelsko-odběratelského vztahu a chce s vámi vyrovnat účty.

Na první straně většinou třístránkového dokumentu hrají hlavní roli peníze. Kromě kontaktních a fakturačních údajů zde najdete přehled, kolik jste již zaplatili po sečtení měsíčních záloh a kolik stála vaše skutečná spotřeba elektřiny. Součtem těchto dvou položek je plusová či mínusová hodnota, tedy přeplatek či nedoplatek.

Výše měsíčních záloh se dá upravit po dohodě

Reklamace vyúčtování

Pokud má odběratel podezření na chybu ve faktuře na elektřinu, může podat reklamaci svému dodavateli. Ten musí k reklamaci vyjádřit do 15 dní od doručení.

Zaplacené zálohy mohou být na fakturách různých dodavatelů označeny jako přijaté platby, zúčtované zálohy apod. Nenechte se vyvést z míry ani položkou rozdíl ke zdanění. Pod záhadným finančním termínem se skrývá ještě nezaokrouhlený přeplatek či nedoplatek.

Na první straně také bývá rozpis záloh na příští rok. Pokud nesouhlasíte s jejich výší, můžete kontaktovat dodavatele a domluvit se na úpravě této částky.

Detailní vyúčtování odlišuje účet od dodavatele a od distributora

Na druhé straně faktury se odehrává podrobné rozpitvání všech jednotlivých složek konečné ceny elektřiny. Pokud si nejste jistí vaší distribuční sazbou nebo sjednaným produktem, najdete je právě zde. Protože jde vlastně o účet vystavený dvěma osobami, distributorem za přepravu elektřiny v rozvodné síti a dodavatelem za prodej samotné elektřiny, je rozdělený na dvě části, regulovanou a neregulovanou.

Distribuční sazba elektřiny: Jak můžete snížit výdaje

Výši regulovaných plateb za distribuci stejně neovlivníte, stanovuje ji totiž Energetický regulační úřad, proto je zbytečné nad nimi dlouze bádat. Neregulované platby můžete hledat pod označeními platby za silovou elektřinu nebo také cena za obchod s elektřinou. Pokud vám připadá cena příliš vysoká, můžete začít zvažovat přechod k levnějšímu dodavateli.

Jak probíhá změna dodavatele? Potřebné formality za vás může vyřídit i nový dodavatel. Chci vědět víc!

Jiný přístup zvolila Yello Energy, která zasílá standardně jeden list faktury, kde je snadno vidět celková cena za elektřinu a všechny důležité položky. Pokud chcete všechny listy faktury, tak jsou dostupné on-line. Snaha o zjednodušení je fajn a o přístup i k absolutním detailům nejste ošizení díky portálu, který má každý zákazník automaticky.

Noční proud od ČEZ: Jak poznáte, kdy odebíráte levnější elektřinu?

Podivný výkyv ve spotřebě může ukazovat na chybu při odečtu

Na druhé straně se často objevuje také historie vaší spotřeby elektřiny. Pokud jste dostali podezření, že některá hodnota spotřeby je nápadně vysoká, aniž by proto existovalo nějaké rozumné vysvětlení (dlouhá zima, nový spotřebič náročný na energii atd.), zkontrolujte, jestli údaje o spotřebě uváděné na faktuře souhlasí s čísly na všem elektroměru. V případě rozdílných hodnot mohlo dojít k chybě lidského faktoru. Pracovník distributora, který u vás doma prováděl odečet elektřiny, si prostě opsal špatná čísla.

Zatěžují náklady na elektřinu příliš váš rodinný rozpočet? Zkuste vybrat lepší nabídku o 1 z více než 60 dodavatelů na trhu.

Tuto situaci nejlépe vyřešíte podáním reklamace, kterou zašlete písemně svému dodavateli.  U tohoto typu reklamace budete muset uvést své zákaznické číslo (standardně na první straně vyúčtování), číslo vašeho elektroměru a zjištěné hodnoty. Hodí se například i fotografie zachycující údaje o spotřebě na elektroměru.

Výši záloh na elektřinu může ovlivnit i odběratel

Na třetí stranu faktury patří různé doplňující informace. Právě zde ale spotřebitel najde, jak přesně má postupovat při své reklamaci. V případě zúženého vyúčtování, což vlastně znamená zkrácenou formu faktury, jsou doplňující informace dostupné na webových stránkách dodavatele.

Příklady faktur dominantních dodavatelů s vysvětlivkami