Vše o elektřině

Nová zelená úsporám 2022: Co všechno potřebujete vědět?

Plánujete, že si na svůj dům pořídíte fotovoltaiku, vyměníte starý kotel nebo uděláte novou fasádu? Na tyto, ale i další projekty lze získat výraznou finanční dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám. Jak o ni žádat a do jaké míry ji ovlivní směřování zelené energetiky?

Nová zelená úsporám 2022: Co všechno potřebujete vědět?
Nová zelená úsporám 2022: Co všechno potřebujete vědět?

První část programu vznikla v roce 2009 a byla financována z prodeje emisních jednotek AAU na základě Kjótského protokolu (jedna jednotka opravňuje stát vypustit 1 tunu oxidu uhličitého do ovzduší). V letech 2009 až 2012 (respektive 2010, kdy bylo ukončeno podávání žádostí) podpora dosáhla hodnoty 20,3 miliard korun. 

Šetřete tisíc korun změnou dodavatele

Zelená úsporám podporovala bydlení v několika oblastech, především zateplení domů, výstavbě v pasivním standardu, výměně starých zdrojů na tuhá fosilní paliva, instalaci solárních systémů, aj.

Druhá část programu byla průběžně aktualizovaná od roku 2013 a dostala název Nová zelená úsporám.

Tento program trvá až do současnosti a zahrnuje následující podporu (částky pro rodinné domy):

Dále byl program doplněn o následující podporu:

Dotace na fotovoltaiku 2021: Nová zelená úsporám poběží do konce roku

Výhody Nové zelené úsporám

V říjnu 2021 začal sběr nových žádostí z dotačního programu, který slibuje mezi žadatele rozdat až 39 miliard korun do roku 2030. Novinkou je sloučení s programem Dešťovka, komplexnější zahrnutí bytových domů i mimo území Prahy, nebo podpora elektromobility. 

Jak vlastně můžete díky zelené úsporám ušetřit? Celkově se zvýšila finanční podpora, například pro zateplení je to o 20 % navíc, bytové domy mohou čerpat dokonce 50 % z celkových úprav. Při stavbě nového pasivního rodinného domu získáte podporu až 500 000 Kč. 

A nejde jen o výhodu samotné dotace. Velmi důležitou úsporu tvoří také snížení úniku tepla, efektivnější vytápění, využívání elektřiny nebo ohřev vody. Dotace tak povedou k mnohem většímu zapojení fotovoltaiky nebo využívání dešťové vody. 

Nová zelená usporám a systém bonusů 

Mimo to zelená úsporám nabízí systému bonusů. Platí to zejména pro domácnosti, které zkombinují větší počet opatření. U rodinných domů tak lze získat bonus 10 000 Kč za jednu kombinaci (například zateplení domu a výměna kotle), v případě bytových domů až 20 000 Kč.

U nízkorozpočtových domácností jsou kombinace ještě výhodnější. Jejich částka činí 20 000 Kč za jednu kombinaci a nejvíce se v těchto případech počítá právě s výměnou starého kotle a zateplení domu. Ve strukturálně postižených regionech, jako je Ústecko, Karlovarsko nebo Moravskoslezský kraj, lze dokonce automaticky získat další zvýhodnění 10 %. Celkově tak mohou dotace přispět až polovinou celkových nákladů.

Další novinkou je financování nabíječky pro elektrické vozy ve výši 30 000 Kč.

Trh s elektromobily v roce 2021. Podívejte se na vozidla pro tento rok

Jak o Novou zelenou úsporám žádat

O program mohou žádat majitelé rodinných domů, ale také bytových domů nebo společenství vlastníků. Představíme si jednotlivé kroky, jak o dotaci vůbec úspěšně požádat. Naštěstí to není nic příliš složitého.

Konzultujte svůj záměr a projekt

Konzultace s odborníky je velmi důležitá. Díky tomu si ujasníte vaše potřeby, možnosti, ale i nedostatky. Předejdete mnohým potížím, o kterých byste bez konzultace nevěděli. O konzultaci můžete zdarma zažádat na oficiálním webu programu. Vaše otázky můžete pokládat elektronicky, telefonicky, nebo zajít na některou z krajských poboček. 

Před jakoukoliv žádostí musíte mít tedy hotový projekt, a to ve spolupráci s firmou, která se konkrétním záměrem zabývá a může vám projekt i realizovat. 

Založte si identitu k podání žádosti

Dalším důležitým krokem je samozřejmě samotné podání žádosti, ať už jste žadatel nebo zprostředkovatel. Žádost vyřídíte přes webovou stránku, kde si založíte svůj účet přes e-mail a heslo. Budete ovšem potřebovat vlastní elektronickou identifikaci a to přes portál identitaobcana.cz, která vám umožňuje přístup k online službám veřejné správy.

Ptáte-li se, zda je možné žádosti zasílat i poštou v papírové podobě, tak nikoliv. Vše lze sjednat online přes webovou stránku, což vám ušetří spoustu času. Veškeré informace máte totiž ihned dostupné.

Nezapomeňte na vyúčtování

Po realizaci projektu je nutné dodat vyúčtování. Vše můžete konzultovat se svým zprostředkovatelem. Toho musíte již na samém počátku žádosti zplnomocnit a předat mu práva ke svému účtu v online systému prostřednictvím identitaobcana.cz. Pokud zprostředkovatele nemáte a vše zařizujete sami, stáhněte si potřebné metodické dokumenty zde a využijte poradenský servis na krajských pracovištích (obvykle v pondělí, ve středu nebo v pátek). 

Kotlíkové dotace a Evropská unie

Od roku 2021 se poměrně intenzivně hovoří o nových legislativních nařízeních Evropské unie, které se mají schvalovat za českého předsednictví a týkají se ještě tvrdšího omezování emisí v rámci klimatického balíčku Fit for 55. Jedna z novinek obsahuje omezení využívání fosilního, tedy zemního plynu k vytápění a výrobě elektřiny do roku 2040. Unie chce mnohem více investovat do infrastruktury a využívání bioplynu a vodíku.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie byl v roce 2020 v evropské průměru výrazně na vzestupu. 

Zdroj: ember-climate.org

Čeští spotřebitelé se tedy začali ptát, jak to ovlivní využívání zemního plynu v České republice a dotační programy? Je nutné podotknout, že jde prozatím o návrh, který se bude teprve předkládat a připomínkovat, to znamená, že se ještě může změnit. Navíc se nejedná ani tak o zákaz plynu, jako spíše doporučení pro právní rámec jednotlivých členských států. Krok omezování využití fosilního plynu by se díky němu uskutečnil přes Národní plány na renovaci budov. 

Kotlíková dotace 2021: Jak získat tisíce korun od státu?

Kotlíkové dotace v roce 2022: Budou ohroženy? 

Nová zelená úsporám, do které se řadí právě i kotlíkové dotace, určitě nebude ohrožena do roku 2030. To je nejzazší termín, s kterým Česká republika v dotačním programu počítá. Je obtížné říct, jak to bude vypadat v další dekádě do roku 2040 s ohledem na budoucí legislativní možnosti EU a proto při výměně kotle určitě neotálejte. Žádat o podporu mohou nejen domácnosti s běžnými a vyššími příjmy, ale také ty nízkopříjmové, kterých se problém se starým topným zařízením týká nejvíce. 

Do září roku 2022 totiž musí všechny domácnosti provést výměnu neekologických kotlů na dřevo a uhlí, které nedosahují 3. emisní třídy. Od tohoto období bude jejich užívání zakázáno. Pokud patříte vy, nebo někdo ve vašem okolí k domácnostem s nízkými a podprůměrnými příjmy, lze o dotaci žádat na krajském úřadu. Pomůže vám zafinancovat výměnu až z 95 %.