Domácnost

Odpojení od elektřiny: Kdy se zastaví elektroměr kvůli nezaplaceným účtům?

Jedna nezaplacená záloha ze elektrickou energii ještě nezpůsobí, aby vám najednou vyhlásily žárovky, vypínače a zásuvky doma vzpouru. Při druhé neuhrazené záloze si ale už říkáte o malér. Nic neriskujte a raději zjistěte, kdy vám kvůli neplacení účtů může dodavatel odpojit elektřinu i proč při nečekaném krachu dodavatele odběratelům odpojení elektroměru naopak nehrozí.

Odpojení od elektřiny: Kdy se zastaví elektroměr kvůli nezaplaceným účtům?
Odpojení od elektřiny: Kdy se zastaví elektroměr kvůli nezaplaceným účtům?

Každý se může někdy dostat do situace, kdy se v jeho peněžence objevuje více děr než v cihle ementálu po nájezdu pořádně vyhladovělých hlodavců. 

Navíc, když místo hromadění bankovek jen rozšiřujete sbírku upomínek a výzev k zaplacení po prošlé době splatnosti, lehce se stane, že na uhrazení záloh na energie už nezbývají peníze. Kdy se k finanční pohromě může přidat i zkáza v podobě odpojení od elektřiny?

Většina dodavatelů se řídí pravidlem 2x a dost

K odpojení elektřiny dochází, když dluhy odběratele vůči energetické společnosti nabývají znaků neoprávněného odběru. Jediná neuhrazená záloha po době splatnosti z vás ještě neoprávněného odběratele neudělá. 

Jak změnit výši měsíčních záloh za elektřinu? Vše vyřídíte i během pár minut

Standardně se v obchodních podmínkách dodavatelů dočteme, že prodejce elektřiny může odstoupit od smlouvy se zákazníkem, a tedy ho odpojit od proudu, pokud klient neplní smluvní povinnosti, kam spadá samozřejmě také neoprávněný odběr.

Dodavatelům to umožňuje Energetický zákon, který říká, že: „Provozovatel přenosové soustavy má právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou, jestliže se jedná o neoprávněný odběr.“ Provozovatelem přenosové soustavy se myslí distributor, který jedná na podnět dodavatele. Stejný zákon také uvádí, že neoprávněným odběrem se rozumí mimo jiné: opakované neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností, vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem elektřiny, které nejsou splněny ani po upozornění.“ To znamená, že mrtvého brouka nemůžete hrát dlouho. Stačí dvě za sebou nezaplacené zálohy anebo jedna již dvakrát neuhrazená záloha a zákazník se stává neoprávněným odběratelem. Dodavatelé to často také výslovně zmiňují ve svých obchodních podmínkách.

My můžeme odstoupit, když se dopustíte neoprávněného odběru, zejména při opakovaném neplnění smluvených platebních povinností, které nejsou splněny ani po písemném upozornění.

- ČEZ, Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny účinné od 1. 6. 2018

Zkuste rostoucí výdaje na energie srazit odstraněním největších žroutů elektřiny ve vaší domácnosti. Odhalit žrouty!

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro…. opakované neplnění smluvených platebních povinností ze strany zákazníka (tj. jakákoliv úhrada záloh, faktur za sdružené služby dodávky komodity, vč. dalších plateb podle Cenového rozhodnutí ERÚ, smluvního poplatku, smluvní pokuty, úroků z prodlení) nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem komodity; které nejsou splněny ani poté, co byl na ně zákazník dodavatelem upozorněn.

- Bohemia Energy, Všeobecné obchodní podmínky účinné od 1. 7. 2017

Před zbytečnými poplatky vás ochrání splátkový kalendář

Upomínky k úhradě k vám mohou doputovat poštou, e-mailem nebo jen v SMS zprávě. První výzvu často dostanete zdarma, při hromadění výzev už každá upomínka může stát 100 Kč i více.

Příklad zpoplatnění upomínek u společnosti Comfort Energy

zpoplatnění upomínek u Comfort Energy

Řetězení upomínek proto může vyjít pořádně draze. Zbytečným poplatkům se lze vyhnout sjednáním splátkového kalendáře, kdy by dodavatel měl přihlédnout k vašim aktuálním finančním možnostem. Bohužel i využití této poslední záchrany bývá u mnohých firem zpoplatněno.

Nicméně, přirážka za sjednání splátkového kalendáře se většinou pohybuje kolem stokoruny, zatímco poplatek za odpojení a opětovné připojení do elektrické sítě se lehce vyšplhá přes tisícovku, často i na dvojnásobnou částku. Záleží ale na energetické společnosti, některé tyto poplatky vůbec nemají (např. Yello).

Co dělat, když nestíháte včas platit zálohy nebo faktury za elektřinu?

Mýtus o odpojení od elektřiny kvůli krachu dodavatele

Mnoho lidí se obává, že když jejich dodavatel vyhlásí bankrot a z českého energetického trhu se hezky potichu vytratí, mohou se dostat do černého odběru, ani nemrknou. Proti této situaci funguje jako pojistka právě dodavatel poslední instance (DPI), který pod svá křídla převezme všechny odběratele zkrachovalé firmy. Bez proudu se tedy domácnosti neocitnou.

Hledáte férového obchodníka s elektřinou? Srovnejte si aktuální ceny na trhu a prověřte firmy podle indexu komplexnosti.

Jenže u DPI mohou zůstat nejvýše 6 měsíců, do té doby si musí najít nového dodavatele. Pokud odběratelé půl roku nečinně promeškají, potom je skutečně mohou odpojit od elektřiny. Nevyplatí se ani zbytečně čekat do poslední chvíle, protože dodavatel poslední instance si připočítává rizikovou přirážku, takže cena za elektřinu zbytečně narůstá. Nejvíce se to projeví u domácností, které elektřinou vytápí.