Aktuality

Nový plán růstu zelené energie v ČR – i po změnách zůstává menší než doporučení EU

Česká vláda v průběhu ledna schválila aktualizovaný plán růstu zelené energie do roku 2030. Podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie by měl za deset let činit 22 %. Pro letošní rok se počítá s 15,6 %. Plán ČR je nižší než doporučení Evropské unie, které činilo 23,8 %.

Nový plán růstu zelené energie v ČR – i po změnách zůstává menší než doporučení EU
Nový plán růstu zelené energie v ČR – i po změnách zůstává menší než doporučení EU

Původní plán počítal s růstem na 20 %

Již v průběhu loňského roku požadovala EU po svých členských státech vypracování Národního klimaticko-energetického plánu, ve kterém měly země nastínit mimo jiné strategii růstu zelené energie. Ten český počítal s podílem obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě ve výši 20,8 % v roce 2030. Evropská unie požádala Českou republiku o přepracování plánu a doporučila, aby tato hodnota činila 23,8 %.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v závěru loňského roku aktualizovalo tento dokument, ve kterém plánovaný podíl zelené energie stanovilo na 22 %. Svaz moderní energetiky, jež zastupuje zájmy zeleného průmyslu, kvituje především zvýšení podílu fotovoltaických elektráren oproti původnímu scénáři. Nicméně zejména růst podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů je podle programového ředitele Svazu Martina Sedláka poddimenzovaný.

Německá energetická přeměna Energiewende: Jaké jsou její cíle?

počet hlasů: 7

Podíl zelené elektřiny má být nejmenší ze zemí V4

Sedlák kritizuje část strategie plánující vývoj podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zde Česká republika počítá s navýšením z aktuálních 13,6 % na 16,9 % v roce 2030. Programový ředitel Svazu moderní energetiky poukazuje na to, že všechny země Visegrádské skupiny mají v tomto ohledu výrazně vyšší ambice. Maďarsko předpokládá nárůst podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 19,1 %, Slovensko na 25 % a Polsko dokonce na 29,5 %.

Podíl zelené elektřiny v ČR má být nejmenší ze zemí V4

Svaz moderní energetiky si nechal po odmítavém stanovisku EU k původnímu plánu České republiky vypracovat studii u poradenské společnosti Deloitte. Ta ve své zprávě uvedla, že ČR by měla být schopna navýšit podíl obnovitelných zdrojů na Unií doporučených 23,8 % bez dodatečného zatížení veřejných zdrojů. Vše by navíc podle zprávy dopomohlo k modernizaci energetického sektoru a podpoření ekonomiky, mimo jiné desítkami tisíc nových pracovních míst.

Studie Deloitte vidí výraznější potenciál zejména v solární energii – kalkuluje s nárůstem fotovoltaik především na brownfieldech, výsypkách po vytěžených dolech a na méně úrodné půdě, která není používaná v zemědělství. Právě tato skutečnost byla později částečně reflektována i v aktualizovaném plánu ČR. Pro solární panely hovoří podle poradenské společnosti snížení cen technologií, které by mělo dále pokračovat. Podle Miroslava Lopoura, manažera Deloittu v oblasti energetiky, lze do roku 2030 očekávat až třetinový pokles cen solárních technologií. To samé platí pro větrné turbíny.

Fotovoltaika zlevňuje, vyrábět elektřinu se už vyplatí

počet hlasů: 10

Návrh vlády kritizují rovněž ekologické organizace

Svaz moderní energetiky není jediný, kdo vládní plán kritizuje. Čtyřiadvacet senátorů z klubů ČSSD, KDU-ČSL, Starostů a nezávislých a Senátor 21 vyzvalo ministerstvo průmyslu a obchodu k navýšení cílů na 24 %. Zástupci čisté energetiky, obce a ekologické organizace požadovaly podle Komory obnovitelných zdrojů růst nejméně na 24,4 procenta.

Právě ekologické organizace vyzývaly vládu, aby plán neschválila a přepracovala. Cíle ČR podle nich nejsou dostatečně ambiciózní. Hnutí Duha vidí vládní návrh jako promarněnou příležitost a ostudu zároveň. Podobně se vyjádřilo také Greenpeace. „Cíl 22 % je velmi neambiciózní, nereflektuje jak doporučení Evropské komise, tak potenciál obnovitelných zdrojů v Česku. (...) Český návrh je na úrovni těch nejslabších zemí EU. Plán zároveň nereflektuje ani aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a z něho vyplývající doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů, ani naše povinnosti vyplývající z Pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální,“ říká Jan Freidinger z Greenpeace.

Návrh vlády kritizují rovněž ekologické organizace, například Greenpeace.

Česká vláda vidí cestu k dekarbonizaci energetiky v jádru

Nárůst podílu obnovitelných zdrojů koresponduje s mezinárodními klimatickými smlouvami. V rámci Pařížské dohody se státy zavázaly k tomu, že do roku 2050 ustoupí od fosilních paliv a zajistí bezuhlíkovou energetiku. Výsledkem je přechod na jiné zdroje energie. Zatímco některé země pracují na tom, aby do té doby obnovitelné zdroje pokryly kompletní domácí potřebu, jiné vidí cestu v kombinaci obnovitelných zdrojů a jádra. Do této skupiny se řadí také naše republika.

V průběhu loňského roku vláda opět otevřela téma dostavby jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Jako priorita bylo stanoveno vybudování jaderného bloku právě ve starších Dukovanech. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka by mohl být dodavatel vybrán v roce 2022. Plánovaný termín spuštění by měl cílit na rok 2035, kdy končí životnost původních dukovanských bloků.

Elektrárna Dukovany.

Mezi nejhlasitější odpůrce výstavby v Dukovanech patří Michal Šnobr, akcionář ČEZu a externí poradce finanční skupiny J&T v oblasti energetiky. Šnobr kritizuje zejména ekonomické riziko a částku, se kterou vláda ve svých plánech výstavby operuje: „Představa, že postavíme blok jaderné elektrárny za ceny, ze kterých při výpočtu návratnosti vychází ČEZ (ale ve svých materiálech i vláda, resp. Státní výbor pro nové jaderné zdroje v čele s předsedou vlády), to jest 120 mld. korun + 20 mld. korun za přípravu, je úplně zcestná. Jde o čistý podvod na české spotřebitele elektřiny stejně jako daňové poplatníky. Stavba jaderného bloku III+ generace o výkonu 1100 až 1620 MW aktuálně v EU nebo USA vyjde na 300 až 350 miliard korun. Nejde o žádné odhady, ale o reálné rozpočty právě probíhajících staveb.“

Jaderné bloky za každou cenu? Česku hrozí průšvih za stovky miliard

počet hlasů: 25

S tím, že by byla jaderná energie řešením, nesouhlasí ani Greenpeace. „Jádro může být jen těžko řešením českých klimaticko-energetických plánů do roku 2030, jednoduše protože do té doby není možné žádný nový jaderný zdroj postavit. Klíčem jak snížit naše emise je rozvoj OZE, úspory a zvyšování energetické účinnosti, kde máme skutečně gigantické rezervy,“ dodává Freidinger.