Vše o elektřině

Potvrzeno: Prodloužení životnosti Dukovan nic nebrání

Jaderná energetika v Česku má nejspíše zajištěnou budoucnost. Státní ústav pro jadernou bezpečnost potvrdil pro server Elektřina.cz, že technický stav důležitých zařízení v elektrárně Dukovany není omezujícím faktorem pro další bezpečný provoz elektrárny.

Potvrzeno: Prodloužení životnosti Dukovan nic nebrání
Potvrzeno: Prodloužení životnosti Dukovan nic nebrání

Jaderná elektrárna Dukovany bude nejspíše vyrábět elektřinu i po roce 2025, kdy by jí měla skončit životnost. „Další provoz bude záviset na splnění výše uvedených předpokladů, tedy na předložení průkazů o stavu zařízení s ohledem na jejich aktuální stav,“ uvedla Petra Volková, tisková mluvčí Státního úřadu pro energetickou bezpečnost pro server Elektřina.cz s tím, že pokud budou provozovatel zařízení i personál udržovat elektrárnu tak, jak jim ukládá platná legislativa, neplynou z dalšího provozu z pohledu zajištění jaderné bezpečnosti vyšší rizika. 

8 faktů a zajímavostí, které možná nevíte o jaderné elektrárně Temelín

Prodloužení životnosti očekává i Ministerstvo průmyslu a obchodu, podle kterého je to reálné. „Dukovany to samy dokazují provozními výsledky už více než 30 let. Po událostech ve Fukušimě elektrárna Dukovany úspěšně prošla zátěžovými testy vůči extrémním seizmickým, záplavovým a povětrnostním jevům. V technologii elektrárny byla také zavedena řada konkrétních opatření a doporučení k dalšímu posílení její robustnosti. Totéž platí i pro Temelín,“ uvedla Miluše Trefancová, tisková mluvčí Ministerstva průmyslu pro server Elektřina.cz.

Krajina kolem jaderné elektrárny Dukovany

V době uvádění do provozu přitom byla živostnost jaderných elektráren Dukovany a Temelína projektována na 30 let, kromě samotných tlakových nádob reaktoru, u nichž by životnost měla být o deset let delší. Pokud by k prodloužení životnosti nedošlo, pak by Dukovany elektřinu přestaly vyrábět již po roce 2025. Nebyla by tak naplněna ani Státní energetická koncepce (SEK), za kterou zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu. „Jde zejména o zajištění energetické bezpečnosti státu a spolehlivosti dodávek elektřiny pro obyvatele a průmysl. Hlavní scénáře SEK a strategické dokumenty počítají s provozem Dukovan do roku 2035 až 2037, případně až do roku 2045 nebo 2047,“ uvedla Trefancová. 

Rozhovor s expertem (1. část): ČR může mít dvě třetiny energie z obnovitelných zdrojů

MPO také připomnělo, že k prodlužování životnosti jaderných zařízení přistupuje celý svět. „V současné době je ve světě v provozu 449 jaderných reaktorů, z nichž je v provozu 288 déle než 30 a 87 více než 40 let. Původní životnost přitom byla spočtena na 30 až 40 let. Většina provozovatelů jaderných elektráren jejich životnost již prodloužila nebo se k tomu chystá, a to na 50 až 60 let,“ dodala Trefancová. 

Otec atomové bomby Robert Oppenheimer později prosazoval regulaci jaderných zbraní