Vše o elektřině

5 důvodů, proč je elektrárna Počerady trnem v očích ekologů

Elektrárna Počerady se nachází poblíž stejnojmenné obce na severozápadě České republiky mezi městy Most a Louny. Pokrývá přibližně 7 % domácí spotřeby elektřiny. Počerady jsou častým terčem kritiky ze strany ekologů a ekologických organizací. Podívejte se na 5 hlavních důvodů, proč tomu tak je.

5 důvodů, proč je elektrárna Počerady trnem v očích ekologů
5 důvodů, proč je elektrárna Počerady trnem v očích ekologů

1. Počerady jsou největším znečišťovatelem v České republice

Počerady jsou největším zdrojem znečištění ovzduší ze všech českých uhelných elektráren a zároveň největším zdrojem emisí skleníkových plynů na našem území. Logicky se na ně tak upírá pozornost organizací, které upozorňují na změny klimatu a snaží se proti tomuto fenoménu bojovat. Do ovzduší vypustí elektrárna Počerady ročně stejné množství oxidu uhličitého, jako všechna auta v zemi – více než 5,5 milionu tun.

S pěti bloky a instalovaným výkonem 5×200 MW jsou Počerady druhou největší uhelnou elektrárnou v ČR. Pro výrobu elektřiny je zde používáno hnědé energetické uhlí. To je dováženo z nedalekých povrchových dolů, největší část pak z lokality Vršany. Vlastníkem elektrárny je firma ČEZ. Počerady byly zprovozněny v 70. letech. V 90. letech došlo k odsíření a byl odstaven jeden z původních bloků.

Prodej elektrárny Počerady: Proč je trnem v oku ekologům?

2. Elektrárna produkuje vysoké množství emisí rtuti

Ekologické organizace neupozorňují jen na skleníkové plyny, které Počerady vypouští, ale také na emise toxické rtuti. Tato látka se usazuje v okolní krajině – zejména v půdě a podzemních vodách. Spad rtuti v okolí Počerad zasáhne podle Greenpeace až tisíc lidí ročně. Nejvíce zasažená je oblast ležící jihovýchodně od elektrárny. Ekologové uvádějí, že množství rtuti kolem Počerad ročně překračuje 125 miligramů na hektar. Při takovém množství již může docházet k akumulaci látky ve vodních rostlinách a živočiších.

Podle vyjádření ČEZu jsou emise rtuti v souladu s aktuálními normami. Ty však budou od příštího roku přísnější, elektrárna tak hledá cestu, jak emise snížit, aby splnily nové limity. Problém je v tom, že používané metody demerkurizace nejsou ověřeny na typu uhlí, které se v Počeradech spaluje. Probíhají tedy různá testování a konzultace se zahraničními elektrárnami, jež by měla vést k výslednému řešení.

Komíny elektrárny Počerady

3. Podle studie stojí Počerady za 111 předčasnými úmrtí ročně

Studie vypracovaná hlavním analytikem Greenpeace Global Air Pollution Unit Lauri Myllyvirtou uvedla, že Počerady ročně zapříčiní 111 předčasných úmrtí. Oběti způsobené důsledky činnosti elektrárny jsou podle dokumentu nejen na Mostecku, ale i v dalších oblastech země a za jejími hranicemi. ČEZ na toto nařčení reagoval bagatelizováním studie s tím, že „teoreticky by se různé počty mrtvých daly převést na cokoliv" a dodal, že elektrárna Počerady splňuje všechny současné emisní limity a již několik let se připravuje na ty nové, které budou platné od roku 2021.

Motiv 111 obětí si ekologická hnutí vybrala také pro svoji formu odporu. V listopadu loňského roku protestovaly organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a Limity před vchodem do pražského sídla společnosti ČEZ. V místě protestu stála postava smrtky s kosou a okolo ní bylo rozestavěno 111 párů bot symbolizujících každoroční počet předčasných úmrtí. Hlavním cílem akce bylo předložení petice s podpisy 10 tisíc lidí požadujících zastavení provozu uhelné elektrárny.

Kácení lesa kvůli stavbě Gigatovárny Tesla poblíž Berlína rozděluje německé ekology

4. Počerady budou mít od roku 2024 nového majitele

Ekologům vadí také změna majitele elektrárny, ke které dojde v roce 2024. Od tohoto roku budou Počerady spadat pod skupinu SEV.en Energy podnikatele Pavla Tykače, mimo jiné také vlastníka nedalekých dolů, ze kterých ČEZ momentálně nakupuje uhlí do této elektrárny. K podepsání smlouvy mezi firmou ČEZ a SEV.en Energy došlo již v roce 2013, nicméně do konce roku 2019 měl ČEZ opci na zrušení prodeje. Tu však nevyužil, proto budou mít Počerady od roku 2024 nového majitele.

Ekologické organizace se obávají, že přechod elektrárny do soukromých rukou způsobí ještě horší situaci. Soukromý sektor bude dle jejich názoru zaměřen výhradně na zisk a vlastník se bude elektrárnu pokoušet provozovat dlouhodobě, v nejlepším případě do vytěžení velkolomu ve Vršanech. SEV.en Energy prohlásila, že zajistí, aby elektrárna dodávala energii, dokud za ni nebude adekvátní náhrada, například v podobě nového jaderného bloku.

Elektrárna Počerady z dálky.

5. Elektrárna je překážkou na cestě k uhlíkové neutralitě

Jedním z hlavních úspěchů ekologických organizací a jejich činnosti je podepsání Pařížské dohody. V té státy vyjádřily snahu stát se uhlíkově neutrální do roku 2050. Tento cíl podpořila nedávnou dohodou také Evropská unie. Spalování uhlí se s těmito cíli pochopitelně neslučuje, tím spíše v poměrně zastaralé elektrárně.

Velká Británie na cestě k bezemisní elektřině. Jak jsou na tom ostatní evropské země?

Provoz uhelných elektráren se v důsledku zpřísňujících se opatření stává stále dražší. To ostatně přiznávají i samotní zástupci ČEZu. Zatímco v minulosti končily Počerady v zisku, v loňském roce se ztrátou 100 milionů korun a letos se očekává podobný výsledek. Právě rostoucí regulace uhelných elektráren je jedním z důvodů, proč ČEZ neuplatnil opci na zrušení prodeje. Podle propočtů firmy by prodloužení životnosti Počerad do roku 2030 vyžadovalo investice ve výši 9–12 miliard korun. Po tomto roce a dalším zpřísnění limitů je provoz podle firemních ekonomů prakticky nereálný.

Elektrárna Počerady v kostce

Výstavba

70. léta 20. století

Aktuální výkon

5×200 MW

Emise

přes 5,5 milionu tun oxidu uhličitého ročně

Nový majitel

SEV.en Energy od roku 2024

Prodejní cena

2 mld. korun