Vše o elektřině

Profil společnosti E.ON: Na cestě k distribuci a prodeji elektřiny

E.ON je jedním z největších hráčů na energetickém trhu nejen v České republice, ale také v celé Evropě. Pojďte se společně s námi podívat na příběh této společnosti.

Profil společnosti E.ON: Na cestě k distribuci a prodeji elektřiny
Profil společnosti E.ON: Na cestě k distribuci a prodeji elektřiny

E.ON patří k největším hráčům v energetice

E.ON je německá energetická společnost se sídlem v Essenu, v Severním Porýní-Vestfálsku. Jedná se o jeden z největších energetických holdingů na světě. Název společnosti pochází z řeckého slova aeon, což znamená věk. E.ON působí v 15 zemích světa. Svoje služby poskytuje více než 50 milionům zákazníků a má přes 70 tisíc zaměstnanců.  V současné době je výkonným ředitelem Dr. Johannes Teyssen. 

E.ON vznikl fúzí v roce 2000

Společnost E.ON vznikla v roce 2000 fúzí energetických firem VEBA a VIAG. Tyto společnosti byly založeny už ve dvacátých letech. V počátku své působnosti se VIAG specializovala na produkci hliníku, dusíku a elektřiny, zatímco VEBA se soustředila na zpracování uhlí a ropy. Po válce pro ně nastaly těžké roky, které vyvrcholily ropnou krizí v sedmdesátých letech. V 80. letech byly společnosti zprivatizovány a jejich okruh působnosti byl více diverzifikován. Věnovaly se energetickému, telekomunikačnímu a chemickému průmyslu a zpracování ropy.

VEBA a VIAG - dvojka a trojka na německém trhu

Na německém trhu se v 90. letech jednalo o číslo dva a tři, většího obratu dosahovala v energetice pouze společnost RWE. V té době se však zároveň ukázalo jako neefektivní ubírat se tolika různými směry, a tak se VEBA a VIAG rozhodly v roce 2000 pro fúzi pod E.ON s tím, že se budou soustředit na energetiku a chemický průmysl. Část firmy zabývající se výrobou hliníku, telekomunikacemi a zpracováním ropy prodaly do jiných společností.

Fúze obou konglomerátů VEBA a VIAG byla oznámena v tisku v září 1999, její hodnota se odhadovala na 14 bilionů dolarů. Celkem měly v té době obě společnosti obrat 80 bilionů dolarů a 200 tisíc zaměstnanců. Záměrem fúze bylo vytvořit jednu velkou silnou společnost, která by se mohla stát globálním hráčem.

Výhru z E.ON Energy Globe využijeme jako záchranku dobrot, říká Michaela Gregorová

Spojení společností předcházela liberalizace německého trhu s elektřinou, což způsobilo pokles cen o 30 %. Německý energetický trh se stal příchodem nových hráčů extrémně konkurenční, a proto byla fúze dobrým řešením z pohledu snížení nákladů. Úspory byly odhadovány na 800 milionů eur během prvních dvou let. Jako další důvod fúze odborníci uváděli rostoucí tlak na německé firmy, který byl způsoben plány na společnou evropskou měnu - prvních jedenáct zemí zavedlo euro v roce 2002.

Nová společnost se dále rozrůstala díky nákupu energetických firem na jednotlivých národních trzích, například ve Velké Británii získala Powergen v roce 2002. Díky tomu se z E.ONu stal druhý největší dodavatel elektřiny na světě, po Electricité de France. O rok později vstoupil E.ON na trh s plynem díky akvizici společnosti Ruhrgas.

V České republice operuje E.ON od svého vzniku

Skupina E.ON působí v české energetice dlouhodobě. V roce 2001 byl založen E.ON Czech Holding AG, jehož působnost se každým rokem rozšiřovala. V roce 2003 převzal holding majoritní podíly akcií JME a JČE, o tři roky později pak přidal plynárenství koupením podílů v JČP a PP.

V současné době dodává E.ON elektřinu 1,1 milionům zákazníků a plyn více než 228 tisícům domácností a podniků. Jako distributor distribuje elektřinu do více než 1,5 milionu odběrných míst v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, v Jihomoravském kraji a v části olomouckého a části zlínského kraje. Plyn distribuje společnost do 110 odběrných míst v Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov.

V České republice operuje E.ON od svého vzniku

E.ON čelí novým výzvám a stává se zelenějším

V roce 2014 přijala skupina E.ON novou strategii “Empowering customers. Shaping markets.”, kterou reaguje na rapidně se měnící prostředí v energetice. Do popředí se dostávají obnovitelné zdroje, náklady na jejich výrobu se přibližují energii z konvenčních zdrojů a dopředu jde i vývoj baterií a dalších systémů pro uchování energie. K obnovitelným zdrojům se neobrací pouze státy, EU a jejich regulační orgány, ale mění se také očekávání zákazníků. Někteří z nich si sami vyrábí energii, čímž se trh dále decentralizuje a tříští se tradiční energetický řetězec.

Zelenou elektřinu nabízejí spolehliví dodavatelé i firmy s pošramocenou pověstí

V reakci na změny na energetickém trhu se E.ON rozdělil do dvou společností. E.ON se v budoucnu chce věnovat výhradně zeleným zdrojům energie, proto se distribuci energie z fosilních paliv věnuje nová společnost Uniper. Díky tomu se obě společnosti mohou specializovat ve svém oboru. Jasný positioning obou značek dává signál také zákazníkům, zaměstnancům i dalším zúčastněným stranám. V současné době již E.ON nedrží žádný podíl ve společnosti Uniper.

E.ON čelí novým výzvám a stává se zelenějším

Svoji přeměnu E.ON završil koupí innogy

V roce 2018 oznámil E.ON akvizici části společnosti innogy od RWE, která je odpovědná za obnovitelné zdroje. Transakce byla pozdržena kvůli antimonopolním pravidlům, Evropská komise obchod nakonec posvětila. E.ON však musel udělat ústupek právě v České republice, kde by se spojením obou společností vytvořil příliš dominantní hráč.

Nejčastější otázky ke spojení E.ON s RWE

Obchod mezi E.ON a RWE se uskutečnil pomocí výměny aktiv. E.ON získal od RWE tři čtvrtiny podílu v innogy, zatímco RWE se stalo největším akcionářem ve firmě E.ON s 16,7 %. Zároveň by ve druhé fázi obchodu měl výměnou za hotovost E.ON převést výrobu obnovitelných zdrojů a zásobníků plynu pod RWE. Výsledkem celé transakce bude, že E.ON bude působit výhradně v distribuci a maloobchodě s elektřinou a plynem, zatímco RWE se bude profilovat především ve výrobě energie.