Domácnost

Regulované ceny elektřiny 2022: Víme, jak se dotknou ceny na vaší faktuře

Každoročně 1. ledna dochází ke změně regulovaných cen elektřiny dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Pro rok 2022 se regulovaná složka zvyšuje v průměru o 3,7 %. To, jak se konkrétně promítne do vaší faktury, závisí na distribučním území a charakteru odběru.

Regulované ceny elektřiny 2022: Víme, jak se dotknou ceny na vaší faktuře
Regulované ceny elektřiny 2022: Víme, jak se dotknou ceny na vaší faktuře

Regulované ceny elektřiny rostou pomaleji než inflace

Za stanovení regulované ceny elektřiny je zodpovědný Energetický regulační úřad (ERÚ), který vždy v závěru kalendářního roku vydává cenové rozhodnutí na následující rok. Pro 2022 činí průměrný nárůst 3,7 %, ačkoliv vzhledem k drastickému zdražování obchodní složky úřad avizoval, že zvyšování cen nechystá. Nicméně ERÚ uklidňuje, že se jedná o zvýšení cen pod hladinou inflace, a tudíž reálně vlastně dochází ke zlevnění elektrické energie ze strany státu.

Srovnejte si ceny elektřiny a zjistěte, kolik ušetříte

 „Přestože se nám znovu podařilo udržet růst regulované složky pod hladinou spotřebitelské inflace, mírnému nárůstu regulovaných cen se nevyhneme. Výsledné ceny by ale v důsledku růstu regulované složky neměly vzrůst více než o dvě procenta u elektřiny, respektive o procento u plynu. Řádově rychleji však roste burza, na kterou ERÚ nemá vliv a kvůli které o desítky procent zdražují dodavatelé, což je hlavní důvod strmého růstu cen energií," vysvětluje Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ v tiskové zprávě.

Cena elektřiny: Víte, z čeho se skládá a jak se dá čarovat se slevami?

Nejvyšší nárůst na distribučním území EG.D

Regulovaná cena elektřiny se liší především v závislosti na distribučním území. V České republice působí tři distributoři ve třech regionech:

Nejvíce odběratelů tedy spadá pod distribuční území ČEZ, kde došlo k průměrnému nárůstu regulovaných cen o 3,6 %. S největším zdražováním regulované složky musí počítat zákazníci v jižních Čechách a na jižní Moravě patřící pod distributora EG.D, a to o 3,9 %. Naopak nejméně si připlatí domácnosti na území Prahy, jelikož u PREdistribuce se zdražuje pouze o 3,3 %. Jedná se o regulované ceny pro domácnosti, pro firmy jsou stanoveny zvlášť.

Cena na vyúčtování v roce 2022 vás může překvapit.

O kolik se navýší vaše účty za energie?

Jak se zvýšení regulované ceny elektřiny dotkne vaší faktury? Kvůli zdražování silové elektřiny se regulovaná složka podílí na celkové ceně elektřiny méně a méně. Zatímco dříve tvořila regulovaná část více než polovinu ceny, aktuálně představuje jen asi 40 % celkové platby za elektřinu. Navýšení regulované části o 3,6 % tedy v konečném vyúčtování pocítíte přibližně jako dvouprocentní zdražení. Ale pojďme se podívat na konkrétní příklady, jak se platby zvýšily v různých distribučních sazbách.

Výše regulovaných den v distribuční sazbě D02d (bez DPH)

 

Region ČEZ

Region EG.D

Region PRE

 

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Cena za distribuci elektřiny (Kč/MWh)

1 633,56 Kč

1 648,90 Kč

1 833,72 Kč

1 814,77 Kč

1 534,34 Kč

1 549,84 Kč

stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/měsíc)

55 Kč

44 Kč

53 Kč

42 Kč

51 Kč

41 Kč

systémové služby (Kč/MWh)

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

činnost OTE (Kč/měsíc)

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle spotřeby (Kč/MWh)

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

Zdroj: Ceníky dodavatelů s účinností distribučních cen od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, bereme v úvahu velikost jističe do 3 × 10 A a do 1 × 25 A včetně.

Výše regulovaných den v distribuční sazbě D25d (bez DPH)

 

Region ČEZ

Region EG.D

Region PRE

 

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Cena za distribuci elektřiny (Kč/MWh) vysoký tarif

1 703,60 Kč

1 719,60 Kč

1 789,80 Kč

1 771,30 Kč

1 484,29 Kč

1 499,28 Kč

Cena za distribuci elektřiny (Kč/MWh) nízký tarif

173,98 Kč

135,91 Kč

189,26 Kč

147,89 Kč

135,91 Kč

148,44 Kč

stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/měsíc)

124 Kč

109 Kč

121 Kč

104 Kč

113 Kč

100 Kč

systémové služby (Kč/MWh)

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

činnost OTE (Kč/měsíc)

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle spotřeby (Kč/MWh)

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

Zdroj: Ceníky dodavatelů s účinností distribučních cen od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, bereme v úvahu velikost jističe nad 3 × 16 A do 3 × 20 A včetně.

Výše regulovaných den v distribuční sazbě D57d (bez DPH)

 

Region ČEZ

Region EG.D

Region PRE

 

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Cena za distribuci elektřiny (Kč/MWh) vysoký tarif

228,82 Kč

209,97 Kč

238,57 Kč

232,62 Kč

192,59 Kč

194,54 Kč

Cena za distribuci elektřiny (Kč/MWh) nízký tarif

173,98 Kč

129,47 Kč

189,26 Kč

143,15 Kč

135,91 Kč

110,14 Kč

stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/měsíc)

340 Kč

312 Kč

320 Kč

294 Kč

335 Kč

339 Kč

systémové služby (Kč/MWh)

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

113,53 Kč

93,30 Kč

činnost OTE (Kč/měsíc)

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

4,20 Kč

3,91 Kč

podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle spotřeby (Kč/MWh)

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

495 Kč

Zdroj: Ceníky dodavatelů s účinností distribučních cen od 1. 1. 2021 a 1. 1. 2022, bereme v úvahu velikost jističe nad 3 × 20 A do 3 × 25 A včetně.

Z příkladů je patrné, že v některých sazbách došlo dokonce k poklesu ceny za distribuované množství elektřiny. Naopak plošně došlo k růstu plateb za rezervovaný příkon. Vzrostly také poplatky za systémové služby a činnost operátora trhu. Poplatek na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů se meziročně nezměnil.