Vše o elektřině

Sazby a tarify elektřiny

Odběrové sazby elektřiny v bytech nebo domech odpovídají charakteru spotřebičů v domácnosti. Bývají sjednány s distributory podle lokality připojení odběrného místa. Kromě sazby se dohodne i velikost jističe před elektroměrem. Obojí má vliv na celkovou cenu za spotřebovanou elektřinu.

Sazby a tarify elektřiny
Sazby a tarify elektřiny

Tyto sazby byly obvykle sjednány v době prvního připojení domácnosti k distributorovi. Od té doby se ale mohlo složení spotřebičů v domácnosti podstatně změnit. Proto jsou v následujícím popisu podrobně popsány jednotlivé sazby elektřiny i s jejich podmínkami. Mělo by to vést ke zvážení, zda už stávající stav není vzdálen původní dohodě o používaných spotřebičích.

Je rozdíl, pokud se nastěhujete do bytu, který byl dlouhé roky používán jen jednou osobou. Provedete celkovou rekonstrukci, domácnost má více členů, více spotřebičů. Nebo jste postavili dům, používaly se velké spotřebiče (míchačky, cirkulárky, čerpadla), zvolili jste tehdy odpovídající sazbu a velikost hlavního jističe. Ale po nastěhování je tomu už jinak. Právě podrobný popis sazeb elektřiny a kalkulačka s možností si měnit nejenom dodavatele, ale i u toho konkrétního dodavatele měnit jen sazby a velikost proudu jističe umožňuje najít optimální parametry a zbytečně neplatit nic navíc.

Vyznat se v jednolitých sazbách není složité

Jak už bylo zmíněno, přidělená sazba odpovídá charakteru spotřebičů v domácnosti. Většina domácností má jednotarifovou sazbu D01d nebo D02d. To znamená, že celý den platí jen jedna cena za odebranou kilowatthodinu. D01d se využívá v místech s menší spotřebou, D02d se střední. Hranici výhodnosti mezi sazbami D01D a D02d se věnujeme ve tomto článku.

Při využití bojleru k ohřevu teplé užitkové vody, nebo i elektrického topení, je přiznána dvoutarifová sazba. Ta se skládá z vysokého tarifu (VT) po část dne a nízkého tarifu (NT) po zbytek dne. Pak už jen záleží na spotřebičích a typu sazby, aby jejich využití bylo účelné a ekonomické. Zvláštností dvoutarifových sazeb elektřiny je víkendová D61d, která jak u název vypovídá je vhodná pro víkendové chalupy. Právě spotřeba o víkendech je v nízkém tarifu. Blíže se tématu věnujeme v článku o víkendových tarifech.

Čas pro využití vysokého a nízkého tarifu se může lišit dle zvolené distribuční oblasti

Přepínání mezi nízkým a vysokým tarifem elektřiny dělá podle konkrétní oblasti distributor pomocí hodin dálkového ovládání (HDO) nebo obyčejných spínacích hodin umístěných a zapečetěných u elektroměru. Minimální doba přepnutí na nízký tarif je doba odpovídající příslušné sazbě. Existuje i možnost distributora přepnout na nízký tarif navíc i mimo tuto dobu podle situace na množství elektřiny v distribuční síti.

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

Energetický regulační úřad stanovuje podmínky pro přiznání příslušné sazby distribuce. Jde o technické řešení, které zajišťuje odpojení těchto spotřebičů v souladu s podmínkami příslušné sazby. Topným elektrickým spotřebičem se rozumí: