Domácnost

Hodí se tepelné čerpadlo do starého domu?

Tepelné čerpadlo získalo pevnou pozici na seznamu možných způsobů vytápění novostaveb. Má však smysl o něm uvažovat, když potřebujete vyměnit kotel ve starém domě? Podívejte se, co všechno je dobré vzít v úvahu.

Hodí se tepelné čerpadlo do starého domu?
Hodí se tepelné čerpadlo do starého domu?

Tepelné čerpadlo ve starém domě - ano či ne?

Ano, tepelné čerpadlo se do starého domu hodí. Jen je potřeba dát pozor na několik detailů. Nejprve je potřeba zkalkulovat tepelné ztráty objektu, které určují potřebný výkon zařízení. Před rozhodnutím o vhodnosti umístění tepelného čerpadla do staršího domu si zjistěte reálnou spotřebu tepla. Tu získáte na základě vyúčtování od současného dodavatele, ale vhodné bývá provést i energetický audit, jenž odhalí místa, kudy teplo z domu uniká. Před pořízením tepelného čerpadla je důležité tyto defekty odstranit - úplně nejlepší variantou je objekt zároveň kvalitně zateplit. Díky tomu se sníží tepelná ztráta budovy a není nutná investice do vysoce výkonného zařízení.

Čím vyšší tepelnou ztrátu domu tepelné čerpadlo musí pokrýt, tím vyšší bude vaše počáteční investice. Zároveň však bude možné dosáhnout vyšších úspor. Před instalací si proto pečlivě promyslete, zda ve vašem případě přichází v úvahu zateplení domu, jinak v podstatě zbytečně vyhazujete peníze oknem. Navíc je potřeba počítat s tím, že nároky na úsporu energií ze strany státu budou nadále narůstat a do budoucna budou standardem pasivní domy s minimální spotřebou.

Jak vybrat tepelné čerpadlo, aby se opravdu vyplatilo

Je nutné do staršího domu instalovat vysokoteplotní čerpadlo?

Hlavní nevýhodou tepelných čerpadel je, že vodu v otopné soustavě ohřívají pouze na nízkou teplotu ve srovnání s tradičními způsoby vytápění (plyn, tuhá paliva). Standardní tepelné čerpadlo ohřívá otopnou vodu jen na teplotu asi 55 °C. 

Starší domy s kotlem na pevná paliva mají většinou samotížnou otopnou soustavu. V tom případě je zpravidla teplosměnná plocha radiátorů dostatečná pro teplotní spád 55/45 °C a lze nainstalovat klasické tepelné čerpadlo.

Teplotní spád určuje rozdíl teploty vody v přívodním potrubí a ve vratném potrubí radiátoru.

Tepelné čerpadlo u staršího domu.

Využívá-li dům otopnou soustavu poháněnou oběhovým čerpadlem, záleží na teplotním spádu otopné soustavy. Standardní tepelné čerpadlo lze instalovat, pokud je teplotní spád nižší než 55/45 °C. Při vyšším teplotním spádu nebude teplosměnná plocha radiátorů dostatečná pro předání potřebného množství tepla při velmi nízkých venkovních teplotách. V tom případě máte několik možností.

Vysokou tepelnou ztrátu domu lze korigovat zateplením budovy. Pokud dům není zateplen, je možná instalace vysokoteplotního tepelného čerpadla. Jeho instalace je však spojena nejen s vysokými pořizovacími náklady, ale také s nákladným provozem. Přesto je možné, že při nízkých teplotách nebude jeho výkon stačit.

Zapojení bivalentního zdroj je efektivní variantou

Výše uvedený problém, kdy je potřeba vytápět na vyšší teplotu, lze vyřešit i efektivněji pomocí připojení tepelného čerpadla s bivalentním (záložním) zdrojem. Tím může být stávající elektrický nebo plynový kotel, který na dotápění postačuje. Pokud teplota klesne pod určitou hodnotu a je nutné ohřát otopnou soustavu na víc než 55 °C, dojde k odpojení tepelného čerpadla a zapojení druhého zdroje. To obvykle nastává pouze několik dní v roce, proto se celkové provozní náklady jen nepatrně navýší. Při využití původního kotle tak zůstávají náklady na pořízení pouze ve výši standardního tepelného čerpadla.

Chcete jako záložní zdroj využít elektrický kotel? Ověřte si, že čerpáte elektřinu od toho nejvýhodnějšího dodavatele. Srovnat dodavatele!

Díky instalaci této soustavy získáte výhody tepelného čerpadla, přičemž zároveň ušetříte vysoké pořizovací náklady na vysokoteplotní zařízení. Většinu tepelného výkonu pokryje tepelné čerpadlo s nízkými provozními náklady. Pokud teploty v nejchladnějších měsících klesnou pod hodnotu, kdy již výkon běžného tepelného čerpadlo nestačí, vytápění bude zajištěno pomocí bivalentního zdroje. Celý proces přepnutí na záložní zdroj a zpět je plně automatizován a vy jako majitel domu se o něj vůbec nemusíte starat.

Tepelné čerpadlo vzduch voda: Jak funguje a kolik stojí?

Výběr tepelného čerpadla pro starý dům

Z hlediska typu tepelného čerpadla neexistuje jeden druh, který by byl pro starší dům vhodnější. Při rozhodování o vhodném typu se tak můžete řídit běžnými pravidly pro výběr tepelného čerpadla. V České republice je nejoblíbenějším typem tepelného čerpadla vzduch/voda, jehož instalaci lze provést téměř u všech staveb. Zpravidla je spojeno s nižší investicí, protože nevyžaduje nákladné zemní práce.

Tepelná čerpadla u staršího domu.

Na druhou stranu v chladnějších oblastech bývá vhodnější využít typ země/voda, který lépe pokrývá požadovaný výkon i při teplotách pod nulou. Tepelné čerpadlo země/voda lze instalovat dvěma způsoby - pomocí hlubinného vrtu nebo položením plošných kolektorů. V tom případě je nutné, aby podloží nebyla skála, u druhého zmíněného způsobu je navíc potřeba mít k dispozici dostatečný prostor na pozemku bez budov, bazénu nebo stromů.

Cena tepelného čerpadla se pohybuje od 150-250 tisíc korun, což znamená návratnost přibližně 2-6 let v závislosti na konkrétních podmínkách. Kvalitní firma by vám měla vypracovat návrh na realizaci pro váš dům zdarma tak, abyste dosáhli maximální úspory.

Odborník radí, kdy se vyplatí pořídit tepelné čerpadlo na vytápění

Provoz a správa inteligentního systému

Majitelé starších domů hledají často alternativu ke kotli na tuhá paliva nejen z důvodu rostoucích požadavků na nízké emise, ale rovněž kvůli časové a fyzické náročnosti. Obsluha tepelného čerpadla je velmi komfortní. Už se nemusíte starat o namáhavé přikládání, dávat pozor, aby oheň nevyhasl, nebo trávit víkendy úklidem sazí v kotelně.

Většina dodavatelů tepelných čerpadel nabízí možnost spravovat inteligentní systém zařízení na dálku. Jako majitel tak máte možnost řídit provoz tepelného čerpadla přes svůj chytrý telefon, nebo nastavit systém tak, aby reagoval na aktuální venkovní teplotu či předpovídané počasí. Díky tomu se vždy budete vracet domů do příjemné teploty a můžete jednou provždy zapomenout na nepříjemný chlad, který v domě panuje, než zatopíte do kotle.