Vše o elektřině

Jak se budou vyvíjet ceny za distribuci elektřiny? ERÚ vydal nový výhled

Energetický regulační úřad vydal nový výhled pro vývoj regulovaných cen elektřiny na následujících pět let. V příštím roce by se mělo zlevňovat, v dalších letech pak ceny mírně porostou. Přesto platíme v České republice za elektřinu méně, než je evropský průměr.

Jak se budou vyvíjet ceny za distribuci elektřiny? ERÚ vydal nový výhled
Jak se budou vyvíjet ceny za distribuci elektřiny? ERÚ vydal nový výhled

ERÚ vydal odhad regulovaných cen na dalších 5 let

V červenci zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ) Zásady cenové regulace pro V. regulační období, to znamená pro roky 2021–⁠2025. Vydání dokumentu předcházel konzultační proces a projednání připomínek. Dokument stanovuje postupy regulace pro přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu, operátora trhu a povinně vykupující.

Průvodce distribučními sazbami elektřiny: Jak ovlivňují cenu za kWh?

Trendem bude vyšší kvalita a náročnější zákazník

Součástí zásad jsou strategická rozhodnutí, která reflektují budoucí vývoj v energetice. Jako hlavní trendy ERÚ určil potřebu vyšší spolehlivosti distribuce, včetně automatizace a monitoringu kvality elektrické energie. Důležitým milníkem bude odklon od tradičního uhlí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. S tím se pojí také větší decentralizace výroby elektřiny, například v podobě solárních elektráren na střechách rodinných domů.

Pro českou přenosovou síť představuje vysoké riziko nápor elektřiny z Německa, která se přes nás valí v případě, že větrné elektrárny na severu země vyrábí naplno. V některé dny přes Českou republiku proudí až čtyřikrát více elektřiny než obvykle, což ohrožuje přenosovou síť a mohlo by to skončit až blackoutem. Tomu jsme ostatně nebyli daleko například v roce 2012. Do budoucna je proto potřeba investovat do vyšší kapacity přenosové sítě.

Hrozí nám výpadek dodávek elektřiny zvaný blackout?

ERÚ zdůrazňuje rovněž roli zákazníka, který má nové potřeby. Důraz je kladen na možnost akumulace, soběstačnosti a flexibilitu ve využívání elektrické energie. Posledním pilířem dlouhodobé strategie je digitalizace a smart struktura. Do budoucna by měla získat na významu rychlejší změna dodavatele nebo dynamické tarify.

Jaké budou dopady do regulovaných cen elektřiny?

Součástí konceptu na budoucích pět let je predikce cen na dané období. Regulovaná cena za distribuci elektřiny by měla v roce 2021 poklesnout o přibližně 2 %, v následujících čtyřech letech by měla naopak podobně rychle růst. Největší navýšení cen se bude týkat distribučního území ČEZ Distribuce, naopak nejmenší změny odhaduje ERÚ u PREdistribuce.

Meziroční změna ceny distribuce elektřiny

 

2021

2022

2023

2024

2025

ČEZ Distribuce a. s.

-2,8%

1,9%

2,3%

2,4%

2,2%

E.ON Distribuce a. s.

-0,1%

2,1%

1,0%

0,3%

2,5%

PREdistribuce a. s.

-2,0%

0,8%

0,0%

-0,3%

0,1%

Celkem

-2,0%

1,8%

1,6%

1,5%

2,0%

Zdroj: ERÚ
 

V České republice působí tři velcí distributoři elektřiny. E.ON Distribuce působí v jižních Čechách a na jižní Moravě, PREdistribuce v Praze a ČEZ Distribuce ve zbytku republiky.

Distributor, nebo dodavatel? Kdo je kdo?

Ukazatel WACC (vážený průměr nákladu kapitálu), který reflektuje míru zisku distribučních společností, by měl v příštím období klesnout z 7,95 % na 6,54 %. Díky tomu by měli zákazníci odebírající plyn v příštím pětiletém regulačním období ušetřit oproti předchozímu období 18,7 miliardy korun. ERÚ toho chce dosáhnout motivací ke snižování ztrát při přenosu elektřiny. Vyšší nároky budou kladeny také na kvalitu distribuce, poskytovatelé budou muset snížit počet přerušení dodávek elektrické energie. Zákazníci by měli mít nově nárok rovněž na automatické náhrady v případě, že je snížena kvalita dodané energie nebo nejsou dodrženy lhůty pro vyřízení reklamace apod.

Elektřina bude postupně zdražovat

Investice se budou navyšovat

Zároveň by se měly zvyšovat investice do rozvoje přenosové sítě. Každý rok by mělo být investováno 25–30 miliard korun. Mezi významné investice patří například projekty společného zájmu, tzv. PCI (Projects of Common Interest) společnosti ČEPS. ČEZ Distribuce bude investovat do transformoven a rozvoden, E.ON čeká kompletní modernizace venkovních vedení ze 70. a 80. let. PREdistribuce bude pracovat na zvýšení zkratové odolnosti a zapouzdření vybraných transformoven a rozvoden.

I přes zvyšující se investice by se regulovaná cena pro zákazníka měla navýšit každoročně pouze o přibližně 2 %. Přesto zůstává konečná cena elektřiny v České republice pod průměrem Evropské unie.

To, kolik za elektřinu nakonec zaplatíte, ovlivní i vaše volba dodavatele. Vyberte si toho pravého v naší kalkulačce. Vyzkoušet!