Vše o elektřině

Záporné ceny elektřiny devastují trh, řešení ale existují

Záporné ceny elektřiny na burze už nejsou jen ojedinělým fenoménem, ale dochází k nim stále častěji. Česká distribuční síť proto může být bez investic v ohrožení.

Záporné ceny elektřiny devastují trh, řešení ale existují
Záporné ceny elektřiny devastují trh, řešení ale existují

Záporné ceny elektřiny jsou na energetických trzích v Evropě už delší dobu realitou. Dochází k nim především, když se elektřiny spotřebovává méně – například v čase svátků. Pak stačí, aby na vybraných místech v Německu, kde se nachází vysoká koncentrace větrných elektráren, zafoukal silnější vítr a vážný problém je na světě

Nadměrná produkce elektřiny se stává ohrožením pro distribuční síť a je potřeba se těchto přetoků co nejrychleji zbavit. Cena elektřiny proto na burzách propadá i do výrazných záporných hodnot. Kritický byl například 17. květen, kdy se v odpoledních hodinách cena silové elektřiny propadla na cenu -16,76 EUR/MWh a v ČR, vzhledem k úzkému napojení na Německo, se v tuto dobu prodávala za -12 EUR/MWh. Záporná byla ale i na dalších trzích v Evropě.

Ceny elektřiny se propadají

Hrozí nám blackout? 

Pokud se elektřiny nedaří zbavit, nastává vážný problém, který v konečném důsledku může vést k blackoutu a mít pro ekonomiku nedozírné následky. Rychlé vyřešení přetoků ze strany OTE, například v podobě vypnutí některých elektráren, je tedy nutné, na druhé straně je to ale značně finančně nákladné.

Hrozí nám výpadek dodávek elektřiny zvaný blackout?

Tyto anomálie proto nejsou přínosné jak pro spotřebitele, tak i pro výrobce elektřiny. „S nelibostí sledujeme jejich zvyšující se četnost, protože záporná cena je velice špatný ekonomický signál. Pokud by byl počet hodin s negativními cenami vysoký, subjekty by nebyly motivovány produkovat a investovat. Přestože je z pohledu zákazníka nyní velice lákavé kupovat energii, a ještě za ni dostat zaplaceno, bez nových investic by hrozilo, že by konečný zákazník v budoucnu byl vystaven nárůstu cen a musel naráz takto odložené investice zaplatit,“ uvádí Jiří Mlynář, vedoucího nákupu energie E.ON Energie.

Nejčastější otázky ke spojení E.ON s RWE

Bez rozvoje distribuční soustavy to nepůjde

Že rozvoj obnovitelných zdrojů se nevyhne bez masivních investic do distribuční soustavy, je si vědom také Energetický regulační úřad. Ten v zásadách pro cenové regulace pro V. regulační období počítá s tím, že v letech 2021-2025 investice do elektroenergetiky vzrostou z hodnoty 22-23 miliard ročně až k 30 miliardám ročně

Spotřebitelé si proto na rostoucích distribučních poplatcích připlatí, růst ale by měl překračovat inflaci jen v některých případech.

Elektroenergetika: plány investic

Zdroj: Prezentace ERÚ 

Pomůžou i technologie 

Jednou z cest, která by nám mohla pomoci tyto anomálie eliminovat bude vyspělá inteligentní přenosová síť nebo využití fyzických baterií

Na druhé straně nám ale tyto technologie levnější elektřinu nepřinesou. „Obě jmenované technologie budou přispívat snížení výkyvů cen elektřiny. V případě vyspělých přenosových soustav nebudou tak rozdílné ceny elektřiny v jednotlivých regionech a bude snazší elektřinu mezi jednotlivými regiony obchodovat. Fyzické baterie přispějí ke stabilitě sítí poskytováním tzv. podpůrných služeb a na poli obchodu s elektřinou umožní vyrovnávat vysoké přebytky a nedostatky elektřiny vyvolávané zejména výkyvy ve výrobě z obnovitelných zdrojů. Nabíjení takové fyzické baterie podpoří poptávku a vybití zase nabídku elektrické energie,“ zakončuje Mlynář.

Životnost fyzických baterií. Je nutné je vyměňovat po několika letech?