Aktuality

Bavorsko chce povinnou fotovoltaiku na nových domech

Bavorský ministerský předseda Markus Söder chce zavést povinnou fotovoltaiku pro všechny nově postavené domy v Bavorsku. Od roku 2022 by se povinnost nainstalovat fotovoltaické panely na novostavby měla týkat veřejných i soukromých budov.

Bavorsko chce povinnou fotovoltaiku na nových domech
Bavorsko chce povinnou fotovoltaiku na nových domech

Povinné soláry v Bavorsku už od roku 2022

Pro všechny novostavby v Bavorsku by měla platit povinnost nainstalovat na střechu fotovoltaickou elektrárnu. Tímto krokem chce spolková vláda naplnit cíle Energiewende a zvýšit podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Bavorský ministerský předseda Markus Söder z CSU k tomu uvedl, že by se Bavorsko mělo stát přední slunečnou zemí v Německu.

Německý energetický trh se transformuje. Změny zasahují i Česko

Povinnost by měla platit již od roku 2022. Söder chce v prvním kroku opatřit fotovoltaikou veřejné budovy, následně pak ty soukromé. Stát by měl podle něj využít veškerý potenciál u stávajících i nových budov pro výrobu solární energie. 

V Bavorsku se na střechách vyrobí ¾ solární energie

V současné době se díky střešním elektrárnám vyrobí tři čtvrtiny celkové solární energie v Bavorsku. Pobídkový program by měl instalaci nových střešních systémů pro výrobu elektřiny ze slunce ještě usnadnit a snížit dodatečné náklady pro stavitele.

V Bavorsku představuje fotovoltaika asi 16 procent celkové hrubé výroby elektřiny. Tento podíl by se měl díky tomuto opatření nadále zvyšovat. Podle údajů ministerstva hospodářství je v Bavorsku instalováno asi 28 procent celkového solárního výkonu Německa.

Fotovoltaické panely

Solární panely by měly být přirozenou součástí novostaveb

Söder se iniciativou pro podporu solární energie na střechách nově postavených budov snaží výrazněji zakotvit ochranu ovzduší a klimatu v rámci politického programu strany CSU. V jeho snažení ho podporují především Zelení, jinak je otázka energetické politiky značně kontroverzním tématem.

Šéf frakce Zelených Ludwig Hartmann udává, že solární panely musí být tak samozřejmou součástí novostaveb, jako „k novým budovám patří fungující požární ochrana, dobré zateplení nebo efektivní hospodaření s energií“. Zároveň apeluje na větší zapojení státu, podle něj by mělo mít fotovoltaiku na střeše na 4800 škol v Bavorsku.

Fotovoltaický ohřev vody: Vyplatí se?

Na podzim se bude projednávat zákon o obnovitelných zdrojích

Na podzim se v Německu chystá jednání o změnách v zákonu EEG (zákon o obnovitelné energii). Ten je nyní v platnosti již 20 let a upravoval přednostní využívání energie z obnovitelných zdrojů pomocí systémů odměn a poplatků. Teď nastává čas pro zrevidování podmínek jeho fungování v následujících letech.

Instalace fotovoltaiky

Zástupce SPD Matthias Miersch uvedl, že jedním z navrhovaných změn by mohlo být zavedení povinné instalace fotovoltaiky na nové budovy v celém Německu. Bavorský ministr hospodářství a energetiky Hubert Aiwanger navrhuje, aby příplatek za spotřebu elektřiny z vlastní solární elektrárny ve výši 40 procent byl odpuštěn u systémů s výkonem do jednoho megawattu, v současné době je to pouze do 10 kilowattů. 

Kácení lesa kvůli stavbě Gigatovárny Tesla poblíž Berlína rozděluje německé ekology

Podpora fotovoltaiky není v Německu nic nového

Bavorsko není jedinou spolkovou zemí Německa, která se chystá na povinnost instalovat solární panely na střechy nových domů. Obdobné opatření oznámily již spolkové země Bádensko-Württembersko, Berlín, Hamburk a Brémy. V některých německých městech platí podmínky pro výstavbu nových budov již mnoho let. Například ve městě Waiblingen v Bádensku-Württembersku je povinnost instalace fotovoltaiky při výstavbě nových domů v platnosti již od roku 2006.

V Česku je možné na fotovoltaický systém dostat dotaci až do výše 170 000 Kč. Celý fotovoltaický systém na střeše tak může mít návratnost přibližně 8-10 let. Vyplatí se přitom vybírat zkušené firmy, které za sebou mají v Česku stovky instalací a zajistí, že solární systém budou mít dlouhou životnost a kromě solidní návratnosti vám poskytne co nejvyšší nezávislost.