Aktuality

Jak se budou vyvíjet ceny elektřiny?

Cena elektřiny měla v posledních letech stoupající tendenci, a tak se nabízí otázka, jaký vývoj můžeme očekávat letos, a kam se budou náklady na energie v domácnostech ubírat v příštích letech. Budeme muset opět sáhnout hlouběji do peněženky?

Jak se budou vyvíjet ceny elektřiny?
Jak se budou vyvíjet ceny elektřiny?

Cena elektřiny v posledních letech roste

Ačkoliv jsme si několik let mohli užívat levných energií, od konce roku 2018 to vypadá, že je s tím nadobro konec. Cena elektřiny skokově vzrostla právě v závěru roku 2018 a k mírnému nárůstu došlo i v loňském roce. Jaký je důvod?

Tlak na cenu elektřiny vyvolávají především snahy o přechod k ekologickým zdrojům energie. Cena emisních povolenek, které opravňují firmy a elektrárny k vypouštění CO2, se za poslední roky znásobila, a to se samozřejmě promítlo i do cen elektřiny. Nárůst byl znát především v těch zemích, kde se velká část elektřiny vyrábí z uhlí, což je případ České republiky i sousedního Německa, s nímž jsme úzce energeticky provázaní.

Emisní povolenky zdražují. Jak ovlivňují cenu elektřiny?

Jak se budou vyvíjet ceny elektřiny v roce 2020?

Na konci roku 2019 předvídali analytici růst cen elektřiny přibližně o 5–6 % zejména v souvislosti s pokračujícím tlakem na zelenou energii a rostoucí celosvětovou ekonomiku.

Hned na začátku roku však do hry vstoupil faktor, se kterým nikdo nemohl počítat. Epidemie koronaviru zamávala s cenami průmyslových komodit, které směřují směrem dolů. „Investoři se domnívají, že by koronavir mohl zpomalit růst globální ekonomiky, což by vedlo k nižší spotřebě průmyslových komodit. Propad cen je znatelný na ropném trhu, odkud se přesunul i na trh s elektřinou. Ovlivněn je i obchod se zemním plynem či mědí,“ uvádí Štěpán Křeček z BHS. Na druhou stranu dodává, že se velmi pravděpodobně jedná pouze o dočasný výkyv a v druhé polovině roku se opět očekává nárůst cen komodit.

Na cenu energií má vliv i koronavirus.

Jiří Gavor ze společnosti ENA hodnotí vývoj cen elektřiny v letošním roce podobně, ale příčinu příznivých cen vidí jinde. „Burzovní ceny elektřiny jsou na začátku roku 2020 příznivé a ani ve zbytku tohoto roku neočekávám návrat na vysoké hodnoty v předchozích 2 letech. Konečné ceny elektřiny pro zákazníky by se proto letos už rozhodně neměly zvyšovat. Projevuje se zpomalování německé ekonomiky,“ uvádí analytik.

Máme se zdražování elektřiny obávat do budoucna?

Jak jsme zmínili již v úvodu, na cenu elektřiny dlouhodobě tlačí přechod k obnovitelným zdrojům. Bohužel ne vždy jsou v této oblasti efektivně vynakládány peníze. To vede k obrovským investicím do nových zdrojů, které se odráží v cenách za elektřinu pro koncového zákazníka.

Obnovitelné zdroje: Slepá cesta pro energetiku?

Není však třeba vidět pouze negativa. Štěpán Křeček vysvětluje: „Přestože by konvenční elektrárny mohly být využívány další desetiletí, na základě ideologických důvodů nebudou. To si vyžádá nové investice v energetice, které se odrazí v koncových cenách za elektřinu. Proti tomu však jde technologický pokrok, který nám umožňuje budovat stále efektivnější zdroje energie, což je šetrné k životnímu prostředí a výhledově i k našim peněženkám.“

Cenu energií ovlivňuje také přechod k obnovitelným zdrojům.

Na vysoké ceny elektřiny bychom se měli připravit především po roce 2022. Právě za dva roky se Německo v Energiewende zavázalo k uzavření veškerých jaderných elektráren v zemi. Zároveň se náš soused chystá v této době odstavit 12,5 GW kapacity svých uhelných elektráren.

Německá energetická přeměna Energiewende: Jaké jsou její cíle?

Rok 2022 vidí jako zlomový i Jiří Gavor: „Je otázkou, zda zpomalení ekonomiky převáží nad odstavováním jaderných a uhelných kapacit, které je před námi. Očekávám, že spíše ne, a proto je třeba počítat s návratem k vysokým cenám elektřiny po roce 2022. Trhy Německa a ČR jsou v obchodu s elektřinou velmi dobře propojené, a proto změnu německých burzovních cen následně pocítí i český zákazník.“

Růst cen elektřiny sice neovlivníte, stále si však můžete vybrat dodavatele, který vám energie poskytne nejvýhodněji. Najít nejlepšího dodavatele!

Kde se růst cen zastaví?

Kam až mohou ceny elektřiny růst? Podle analýzy Oliver Wyman by v Německu velkoobchodní ceny elektřiny mohly stoupnout na 65 euro/MWh v roce 2022. Křeček k tomu uvádí: „Kdyby nedocházelo k překotným změnám v energetice, dovedu si představit, že by cena elektřiny nemusela stoupat. Nicméně současný tlak na rychlý odklon od konvenčních zdrojů si vyžádá astronomické náklady, které povedou k růstu koncových cen elektřiny. V následujících letech proto předpokládám, že se cena silové elektřiny dostane nad úroveň 55 euro za MWh. Rovněž lze očekávat zdražování distribuce elektřiny a v některých zemích i zavádění nových poplatků v souvislosti s přechodem na ekologické zdroje energie.“