Aktuality

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

I v letošním roce vám budeme představovat projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. Dnes se podíváme na soutěžící, kteří se proti sobě utkají ve speciální kategorii Čistý vzduch. Statutární město Brno přihlásilo do soutěže projekt zelených střech, společnost C-Energy představuje kogenerační zdroj energie, který ekologickým způsobem zajišťuje teplo a elektřinu pro celý region.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší
E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

Podpora zelených střech v Brně

Město Brno v loňském roce spustilo dotační program na vytváření zelených střech, který na ozelenění objektů využilo již 105 zájemců. Jedná se o jediný projekt podporující výstavbu zelených střech v České republice. „Statutární město Brno se stalo v roce 2017 členem Paktu starostů a primátorů a zavázalo se ke snížení emisí CO2 alespoň o 40 %. Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, zkráceně SECAP, je klíčovým dokumentem, který ukazuje, jak signatář Paktu dosáhne svého závazku do roku 2030. Obsahuje plány konkrétních činností a opatření,“ vysvětluje Mgr. Martin Košťál, z Odboru životního prostředí města Brna. Právě dotační program pro výstavbu zelených střech, který běží dva roky, je jedním z klíčových součástí SECAP.

Kdo vyhraje „ekologického Oskara“ Energy Globe? Rozhodnout můžete i vy!

Zelené střechy pro lepší ovzduší ve městě

Velká města se potýkají se znečištěním ovzduší, vysokou prašností i úmorným vedrem během slunečných letních dnů. Všechny tyto problémy metropolí pomáhá řešit městská zeleň. Ale kam ji vysazovat, když nejvíce by byla potřeba přímo v centru města v husté zástavbě?

Řešením jsou zelené střechy – tedy osazení zeleně přímo na budovy. Brno spustilo v roce 2019 jako první město v České republice dotační program, který podporuje výstavbu zelených střech.

V dotačním programu bylo loni i letos vyčleněno 19 milionů korun a podporu čerpalo již 105 zájemců. „Většina (cca 70 %) žadatelů o zelené střechy jsou fyzické osoby, které si ozeleňují střechy rodinných domů nebo garáží. Zbytek jsou SVJ, která projekty realizují na bytových domech a právnické osoby – firmy, ty zase ozeleňují sídla firem nebo provozovny,“ uvádí Košťál. V letošním roce již bylo uděleno dalších 14 příslibů, které čekají na realizaci. „U menších projektů (garáže, malé rodinné domy) pokrývá dotace 80–100% výdajů, u větších projektů nad 200 m² dotace pokrývá cca půlku celkových nákladů a méně,“ vysvětluje Košťál.

Brno podporuje zelené střechy

Zdroj: web Energy Globe

S vyhodnocením projektu pomohou teplotní mapy

Zelené střechy pomáhají snižovat teplotu vzduchu ve městě, protože zeleň se nerozpaluje na tak vysoké teploty jako asfalt, beton nebo dlažba. Střechy pokryté vegetací navíc lépe zadržují vodu a přispívají tak k boji proti suchu. V neposlední řadě hrají zelené střechy roli i ve snižování množství CO2 v ovzduší, eliminaci prašnosti a čištění vzduchu ve městě. Čím více zeleně ve městě je, tím lépe se jejím obyvatelům dýchá.

S vyhodnocením úspěšnosti projektu bude Brnu pomáhat Vysoké učení technické. Na budovách se sleduje celá řada indikátorů, mimo jiné si město nechalo zpracovat teplotní mapu z období před spuštěním dotačního programu, kterou může vyhodnotit s časovým odstupem.

Dotační program na podporu zelených střech v Brně zaujal další města, která podobnou pobídku zvažují. Martin Košťál k tomu dodává: „Máme zpětnou vazbu a dotazy ohledně administrace dotačních programů z různých měst v ČR a na Slovensku, namátkou Plzeň, Přerov, Opava, Žďár nad Sázavou nebo Zvolen.“

Trendem je recyklace a upcyklace, říká koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe

Ekologický zdroj energie v Plané nad Lužnicí

V Plané nad Lužnicí nahradila společnost C-Energy původní teplárnu moderním energetickým zdrojem. Unikátní technologie využívající kogenerační jednotky se stará o účinnou a ekologickou výrobu tepla a elektřiny pro celý region. Díky využití zemního plynu v kombinované výrobě elektřiny a tepla se podařilo snížit emise oxidů síry, oxidů dusíku a polétavého prachu o 80–90 %.

Kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo efektivněji

Společnost C-Energy instalovala v Plané nad Lužnicí šest kogeneračních jednotek výrobce Rolls-Royce. Instalované jednotky mají celkový tepelný výkon více než 60 MWt a elektrický výkon 60 MWe. „Jejich tepelný výkon postačí s rezervou pokrýt veškeré potřeby tepla všech zákazníků v aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí – tedy obyvatel, institucí, firem a jiných subjektů v propojeném systému centrálního zásobování teplem. Vedle toho dokáže zdroj poskytovat služby výkonové rovnováhy v měřítku odpovídajícím středně velké uhelné elektrárně,“ vypočítává generální ředitel společnosti C-Energy Libor Doležal.

Ekologický zdroj Planá

Zdroj: Web Energy Globe

Kogenerační jednotky se starají o kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Využívají spalin a díky tomu zužitkují energii v palivu na maximum. „V případě zdroje C-Energy Planá je to až 84 %,“ upřesňuje Doležal. „Energetické zdroje vyrábějící pouze elektřinu dokáží využít v případě uhelné elektrárny pouze cca 40 % energie v palivu, v případě plynové elektrárny pak pouze cca 50 % energie v palivu. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je tedy mnohem efektivnější a hlavně také šetrnější k životnímu prostředí,“ dodává.

Součástí technologie je největší baterie v ČR

Součástí technologie instalované v Plané nad Lužnicí je v době svého vzniku největší baterie pro ukládání elektřiny v ČR. Bateriové úložiště disponuje výkonem 4 MW a kapacitou 2,5 MWh, součástí kogenerační jednotky je také fotovoltaická elektrárna. Díky tomu se zdroj stará o výkonovou rovnováhu v elektrické soustavě, tedy přispívá k souladu mezi výrobou a spotřebou elektřiny. Z hlediska komplexnosti poskytovaných služeb je projekt unikátní nejen v českém, ale i v evropském měřítku.

Podobné kogenerační jednotky by mohly být účinným řešením výroby tepla a elektřiny i v dalších českých městech. Projekt společnosti C-Energy v Plané nad Lužnicí slouží rozhodně jako inspirace. „Podobné kogenerační jednotky byly instalovány ve Vsetíně, ale řádově s polovičním elektrickým výkonem. Malé kogenerační jednotky s výkony do 1 MW jsou instalovány již v poměrně velkém počtu na různých místech v ČR. Náš projekt je výjimečný v tom, že jsme použili jednotky té nejvyšší výkonové řady (máme celkem 6 kogeneračních jednotek s elektrickými výkony 4x 9,25 MWe a 2x 11,5 MWe), a že z nich vyrábíme vedle teplé vody i páru a zároveň je využíváme pro služby výkonové rovnováhy, tzn. pro udržování rovnováhy mezi spotřebou a výrobou elektřiny v elektrizační soustavě. Navíc oproti malým kogeneračním jednotkám máme přísnější ekologické limity, používáme katalyzátory na snížení produkce emisí do ovzduší,“ doplňuje Doležal.

Známe vítěze Energy Globe World Awards 2019

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají chránit přírodu a šetřit energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec, letos bylo přidáno ještě speciální ocenění Čistý vzduch. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte zápůjčku elektromobilu a další zajímavé ceny.