Vše o elektřině

Na ERÚ se obrátil rekordní počet lidí, letos jich bude ještě více

Na Energetickém regulačním úřadu přistál rekordní počet stížností kvůli nesrovnalostem ve smlouvách nebo neúměrným smluvním sankcím. A pro tento rok ERÚ očekává, že jich bude ještě výrazně více.

Na ERÚ se obrátil rekordní počet lidí, letos jich bude ještě více
Na ERÚ se obrátil rekordní počet lidí, letos jich bude ještě více

Rekordních 13 489 stížností obdržel Energetický regulační úřad (ERÚ) v minulém roce, jejich počet tak narostl o téměř dva tisíce. „Určitě jde o čísla varovná. Téměř dvoutisícový roční přírůstek podání opakující se v posledních letech vypovídá o podmínkách na trhu. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že řada stížností je navázána na přechod mezi dodavateli, a právě loni byl počet těchto změn také rekordní. Navíc věřím, že se do statistik promítá i vyšší snaha lidí problémům čelit a že vědí, na koho se mají obrátit pro pomoc,“ komentuje aktuální vývoj Jan Pokorný, člen Rady ERÚ.

Přibližně 22 procent podání k ERÚ se týkalo fakturace a platebních podmínek, dalších 14 procent změn dodavatele nebo neúměrných smluvních sankcí. Přibližně desetina lidí si stěžovala na výpověd či odstoupení od smlouvy nebo na chování zprostředkovatelů. 

Energetičtí šmejdi jsou stále aktivnější, dodavatelé elektřiny chtějí legislativní změny

Podle Miroslava Rottnera, který je ředitelem odboru sporných a schvalovacích řízení, se ale situace na trhu s dodavateli energií nezhoršuje. „Důvodem vyššího počtu podání je především to, že spotřebitelé jsou informovanější a vědí, kam se obracet,“ uvádí Rottner.

V tomto roce proto ERÚ očekává, že celkový počet stížností bude znovu nadměrný, a to přibližně celkem 17 500. Důvodem bude také to, že i rekordní počet spotřebitelů změní svého dodavatele. 

Chyceni v pasti podomního prodejce: 10 rad, jak z ní ven

Boj proti nekalým praktikám 

Nejproblematičtější na trhu jsou podle ERÚ nejrůznější nekalé praktiky, které oslabují pozici spotřebitele. Dodavatelé energií například složitě určí termín, kdy je možné smlouvu vypovědět, a pokud odběratel v tomto úzce vymezeném čase smlouvu nevypoví, pak se smlouva automaticky prodlouží. Smlouva se tak může nastavovat s velmi omezenou možností výpovědi. 

Energetičtí šmejdi vás mohou připravit i o tisíce korun

V minulosti také na trhu existovala praktika, kdy někteří dodavatelé nabízeli LED žárovky při podpisu smlouvy za 1 korunu. V případě výpovědi smlouvy ale jedna žárovka vyšla i na tisícovku. Problematické je často rovněž jednání některých zprostředkovatelů, na které však nemá ERÚ páky, a jednotlivé případy proto předává České obchodní inspekci, s níž aktivně spolupracuje. 

ERÚ a ČOI proklepne tisíce smluv od šmejdů, kteří lidem vnutili žárovky „zdarma“

Pomoci by měla novela

Nejrůznějším nekalým praktikám chce ERÚ zabránit prostřednictvím novely zákona, která by měla platit od příštího roku a umožní snadnější vypovídání smluv. Délka smluvního vztahu se omezí na 36 měsíců, automatické prodlužování smluv také nebude tak snadné.

Osoby, které vykonávají zprostředovatelskou činnost, budou také regulovány s tím, že se budou muset zapsat do registru ERÚ, a to do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. V případě prodeje po telefonu by lhůty měly běžet až po doručení smlouvy.

Struktura jednotlivých podání spotřebitelů 

Podání na ERÚ v roce 2018

13 489

Fakturace, platební podmínky

22 %

Změna dodavatele

14 %

Smluvní sankce

14 %

Odstoupení, výpověď smlouvy

11 %

Zprostředkovatelé, aukce, poradci

10 %

Zjištění dodavatele

5 %

Změna smlouvy

3 %

Podomní prodej

3 %

Dotazy k energetickému zákonu

2 %

Změna odběratele

2 %

Ostatní

14 %

* Podáním se rozumí nejen stížnost, ale

i dotaz nebo žádost o zjištění informace apod.