Aktuality

Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí

V médiích se neustále mluví o plánovaném konci těžby uhlí na našem území. V dubnu tohoto roku muselo z dolu na Mostecku odejít 200 lidí. Blíží se slibovaný konec doby uhelné?

Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí
Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí

Pokud jste pravidelným čtenářem našich článků nebo se zajímáte o životní prostředí, asi jste zaznamenali informaci o tom, že by na území České republiky mělo brzy dojít k ukončení těžby a spalování uhlí. Dlouhodobě není nejen z hlediska životního prostředí tato činnost udržitelná, a tak dokonce vláda vytvořila tzv. uhelnou komisi, která se má intenzivně zabývat tímto tématem a předložit do září 2020 scénáře útlumu těžby. Česká republika není samozřejmě jedinou zemí v Evropě, která toto téma řeší. Naopak se většina zemí Evropské unie shoduje, že je nejvyšší čas těžbu a spalování uhlí ukončit a přejít tak na ekologičtější zdroje energie. Uhlí se aktuálně těží v celkem 12 státech Evropské unie. Právě orgány Evropské unie tlačí na jednotlivé státy a mají za cíl utlumit těžbu uhlí v co nejkratší době. Jedině tak totiž splní jeden z cílů Pařížské dohody - konkrétně udržet globální oteplování Země pod dvěma stupni Celsia.

Kdy Česko skončí se spalováním uhlí?

počet hlasů: 6

Jak pracuje uhelná komise?

Jak bylo zmíněno výše, na útlumu těžby pracuje více států Evropské unie. Konkrétně v Německu došlo ke vzniku uhelné komise daleko dříve než u nás. Je možné, že právě tady hledala česká vláda vzor pro vytvoření uhelné komise u nás.

Česká uhelná komise konkrétně pracuje na třech scénářích, které napoví, jak to s ukončením těžby bude vypadat. Jejím hlavním úkolem je analyzovat aktuální potřebu hnědého uhlí u nás. Zároveň by měla představit možnosti odklonu od uhlí a náhradní řešení.

Blíží se konec doby uhelné?

Součástí analýz je pak samozřejmě i hospodářský dopad, včetně uplatnění potenciálních nezaměstnaných horníků. Komise má celkem 19 členů. Její součástí nejsou jen vládní představitelé a politici, ale i zástupci postižených krajů Ústeckého a Moravskoslezského či třeba zástupci akademické sféry a neziskových organizací. Uhelná komise zatím nastínila, že se bude jednat o tři cesty útlumu těžby a spalování uhlí u nás - rychlou, pomalou a střední cestu. To, kterou cestou se naše republika nakonec vydá, není ještě vůbec jasné. Bližší informace bychom měli vědět do konce tohoto roku. Všechny scénáře však počítají s tím, že k definitivnímu konci uhlí u nás dojde nejdéle do roku 2050.

Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony

počet hlasů: 5

Na klesající poptávku po uhlí reagovala skupina Sev.en Energy

I přesto, že rychlá cesta ukončení těžby uhlí počítá se začátkem v roce 2030 a definitivním koncem v roce 2035, na Mostecku se v dolech propouští již nyní. A to poměrně ve velkém. Výpověď tam dostalo před několika měsíci přes 200 horníků. 

Důvodem propouštění je ukončení těžby hnědého uhlí v bočních svazích lomu ČSA. Právě v tomto lomu, který leží pod úpatím Krušných hor, se nachází jedno z nejkvalitnějších ložisek hnědého uhlí v celé Evropě. Uhlí zde těží skupina Sev.en Energy

„Jednalo se v podstatě o experiment, kterým jsme si chtěli zajistit další kvalitní uhlí především pro výrobu tříděných druhů uhlí pro využití v domácích kotlích. K tomu jsme využili, alespoň na nějaký čas, práci horníků z uzavřeného dolu Centrum.” uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. 

Podle Sáričkové Benešové reagovala skupina propuštěním horníků hlavně na klesající poptávku po uhlí, ale i na aktuální pandemickou situaci.

“Jejich fyzicky i psychicky náročné práce si velmi vážíme. Provoz hlubinného dolu jsme však prodlužovali na samotnou hranici únosnosti a ekonomických možností. V současné době je vzhledem k výraznému propadu poptávky po tříděném uhlí způsobeném teplejším počasím, výměnou domácích kotlů a předpokládanou ekonomickou recesí v době pandemie další fungování hlubinné těžby bez větších finančních ztrát takřka nemožné,“ dodala mluvčí.

Těžba uhlí

Propuštění horníci dostanou od zaměstnavatele samozřejmě odstupné a navíc mohou využít tzv. restrukturalizačního příspěvku, který byl vládou schválen v roce 2016 a souvisí právě s plánovaným útlumem těžby uhlí u nás. Myslí se to tedy s koncem uhelné éry opravdu vážně? Události posledních měsíců tomu minimálně napovídají. Např. konkrétně lom ČSA má zásoby uhlí určené k těžbě do roku 2024. Skupina Sev.en Energy již pracuje i na revitalizačním plánu oblasti. V místě má vzniknout jezero.

Těžbě hnědého uhlí se v České republice věnují aktuálně čtyři společnosti, dvě z nich spadají pod několikrát zmiňovanou skupinu Sev.en Energy - Severní Energetická a.s. a Vršanská uhelná a.s.. Dvojici doplňují Severočeské doly a.s. a Sokolovská uhelná a.s.

Ceny uhlí 2020: Jak vybrat to nejlepší a nejekologičtější?

počet hlasů: 3

Uhlí hraje pořád prim

Přestože vše nasvědčuje tomu, že už nás zanedlouho nepraští do nosu ten typický zápach spalovaného uhlí, a to ani v malé vesnici v tom nejzapadlejším koutě naší republiky, uhlí stále hraje klíčovou roli ve využívaných energiích. Jehou použití nachází uplatnění zejména ve výrobě elektřiny, dokonce je jejím hlavním zdrojem, kde představuje cca 40 % v celosvětovém měřítku. Jeho zásob má oproti jiným zdrojům energie naše území mnoho.