Aktuality

Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí

V médiích se neustále mluví o plánovaném konci těžby uhlí na našem území. V dubnu tohoto roku muselo z dolu na Mostecku odejít 200 lidí. Blíží se slibovaný konec doby uhelné?

Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí
Opravdový konec uhelné éry? V dolech na Mostecku propustili 200 lidí

Pokud jste pravidelným čtenářem našich článků nebo se zajímáte o životní prostředí, asi jste zaznamenali informaci o tom, že by na území České republiky mělo brzy dojít k ukončení těžby a spalování uhlí. Dlouhodobě není nejen z hlediska životního prostředí tato činnost udržitelná, a tak dokonce vláda vytvořila tzv. uhelnou komisi, která se má intenzivně zabývat tímto tématem a předložit do září 2020 scénáře útlumu těžby. Česká republika není samozřejmě jedinou zemí v Evropě, která toto téma řeší. Naopak se většina zemí Evropské unie shoduje, že je nejvyšší čas těžbu a spalování uhlí ukončit a přejít tak na ekologičtější zdroje energie. Uhlí se aktuálně těží v celkem 12 státech Evropské unie. Právě orgány Evropské unie tlačí na jednotlivé státy a mají za cíl utlumit těžbu uhlí v co nejkratší době. Jedině tak totiž splní jeden z cílů Pařížské dohody - konkrétně udržet globální oteplování Země pod dvěma stupni Celsia.

Kdy Česko skončí se spalováním uhlí?

Jak pracuje uhelná komise?

Jak bylo zmíněno výše, na útlumu těžby pracuje více států Evropské unie. Konkrétně v Německu došlo ke vzniku uhelné komise daleko dříve než u nás. Je možné, že právě tady hledala česká vláda vzor pro vytvoření uhelné komise u nás.

Česká uhelná komise konkrétně pracuje na třech scénářích, které napoví, jak to s ukončením těžby bude vypadat. Jejím hlavním úkolem je analyzovat aktuální potřebu hnědého uhlí u nás. Zároveň by měla představit možnosti odklonu od uhlí a náhradní řešení.

Blíží se konec doby uhelné?

Součástí analýz je pak samozřejmě i hospodářský dopad, včetně uplatnění potenciálních nezaměstnaných horníků. Komise má celkem 19 členů. Její součástí nejsou jen vládní představitelé a politici, ale i zástupci postižených krajů Ústeckého a Moravskoslezského či třeba zástupci akademické sféry a neziskových organizací. Uhelná komise zatím nastínila, že se bude jednat o tři cesty útlumu těžby a spalování uhlí u nás - rychlou, pomalou a střední cestu. To, kterou cestou se naše republika nakonec vydá, není ještě vůbec jasné. Bližší informace bychom měli vědět do konce tohoto roku. Všechny scénáře však počítají s tím, že k definitivnímu konci uhlí u nás dojde nejdéle do roku 2050.

Německo ukončí spalování uhlí v roce 2038. Jedná se o tvrdě vyjednaný kompromis s uhelnými regiony

Na klesající poptávku po uhlí reagovala skupina Sev.en Energy

I přesto, že rychlá cesta ukončení těžby uhlí počítá se začátkem v roce 2030 a definitivním koncem v roce 2035, na Mostecku se v dolech propouští již nyní. A to poměrně ve velkém. Výpověď tam dostalo před několika měsíci přes 200 horníků. 

Důvodem propouštění je ukončení těžby hnědého uhlí v bočních svazích lomu ČSA. Právě v tomto lomu, který leží pod úpatím Krušných hor, se nachází jedno z nejkvalitnějších ložisek hnědého uhlí v celé Evropě. Uhlí zde těží skupina Sev.en Energy

„Jednalo se v podstatě o experiment, kterým jsme si chtěli zajistit další kvalitní uhlí především pro výrobu tříděných druhů uhlí pro využití v domácích kotlích. K tomu jsme využili, alespoň na nějaký čas, práci horníků z uzavřeného dolu Centrum.” uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. 

Podle Sáričkové Benešové reagovala skupina propuštěním horníků hlavně na klesající poptávku po uhlí, ale i na aktuální pandemickou situaci.

“Jejich fyzicky i psychicky náročné práce si velmi vážíme. Provoz hlubinného dolu jsme však prodlužovali na samotnou hranici únosnosti a ekonomických možností. V současné době je vzhledem k výraznému propadu poptávky po tříděném uhlí způsobeném teplejším počasím, výměnou domácích kotlů a předpokládanou ekonomickou recesí v době pandemie další fungování hlubinné těžby bez větších finančních ztrát takřka nemožné,“ dodala mluvčí.

Těžba uhlí

Propuštění horníci dostanou od zaměstnavatele samozřejmě odstupné a navíc mohou využít tzv. restrukturalizačního příspěvku, který byl vládou schválen v roce 2016 a souvisí právě s plánovaným útlumem těžby uhlí u nás. Myslí se to tedy s koncem uhelné éry opravdu vážně? Události posledních měsíců tomu minimálně napovídají. Např. konkrétně lom ČSA má zásoby uhlí určené k těžbě do roku 2024. Skupina Sev.en Energy již pracuje i na revitalizačním plánu oblasti. V místě má vzniknout jezero.

Těžbě hnědého uhlí se v České republice věnují aktuálně čtyři společnosti, dvě z nich spadají pod několikrát zmiňovanou skupinu Sev.en Energy - Severní Energetická a.s. a Vršanská uhelná a.s.. Dvojici doplňují Severočeské doly a.s. a Sokolovská uhelná a.s.

Ceny uhlí 2020: Jak vybrat to nejlepší a nejekologičtější?

Uhlí hraje pořád prim

Přestože vše nasvědčuje tomu, že už nás zanedlouho nepraští do nosu ten typický zápach spalovaného uhlí, a to ani v malé vesnici v tom nejzapadlejším koutě naší republiky, uhlí stále hraje klíčovou roli ve využívaných energiích. Jehou použití nachází uplatnění zejména ve výrobě elektřiny, dokonce je jejím hlavním zdrojem, kde představuje cca 40 % v celosvětovém měřítku. Jeho zásob má oproti jiným zdrojům energie naše území mnoho.