Vše o elektřině

Nové bloky Dukovan? Česku hrozí, že bude doplácet stovky miliard

Výstavba nového jaderného bloku v Dukovanech je opět o krok blíže. Vláda na svém jednání z 27. dubna probrala smluvní rámec spolupráce se společností ČEZ. Dodavatel by měl být vybrán do konce roku 2022. Je však vůbec reálné, aby projekt proběhl podle plánu? Dodržet termín výstavby a rozpočet u jaderných zdrojů se v posledních letech v Evropě nikde nepodařilo.

Nové bloky Dukovan? Česku hrozí, že bude doplácet stovky miliard
Nové bloky Dukovan? Česku hrozí, že bude doplácet stovky miliard

Tendr na dodavatele by měl začít do konce roku

Přestože se většina vládních schůzí aktuálně točí kolem pandemie koronaviru, na jednání 27. dubna stihli ministři probrat i dlouho diskutované téma výstavby jaderných bloků. V procesních otázkách došlo k dalšímu posunu směrem k samotné výstavbě jaderného bloku v Dukovanech. Na schůzi vlády se projednával především smluvní rámec spolupráce se společností ČEZ. Právě ČEZ a její dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II bude investorem projektu. Smlouvy mezi státem a investorem by měly být podepsány v polovině letošního roku – do 30. června budou předloženy vládě ke schválení.

Mělo by se jednat o dvě smlouvy – rámcovou a prováděcí. První se týká celé oblasti spolupráce a výstavby od výběrového řízení až po samotný provoz. Druhá smlouva pokrývá spolupráci při výstavbě nového jaderného bloku. Stát chce mít jistotu, že vše bude dokončeno v souladu s harmonogramem bez ohledu na vnější podmínky. Mnohamiliardový tendr na dodavatele jaderného bloku by měl začít ještě letos s tím, že dodavatel by měl být znám do konce roku 2022. Následovat bude smluvní dokumentace, potvrzení subdodavatelského řetězce a do roku 2024 by mělo dojít k podpisu smluv.

Jaderné bloky za každou cenu? Česku hrozí průšvih za stovky miliard

Zákon o nízkouhlíkové energetice a jednání s Evropskou komisí

Kromě smluvního rámce s investorem se na zmiňovaném zasedání vlády probíral také nový zákon o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Jedním z jeho cílů je umožnit státu objednat si výstavbu jaderné elektrárny tak, že bude stanovené pevné datum uvedení bloku do provozu, výkupní cena i objem výroby. Podle ministerstva průmyslu a obchodu má výkupní cena zajistit silné garance pro stát a spotřebitele. Právě tento resort by měl do 30. června předložit návrh zákona vládě.

Součástí vládního jednání bylo také udělení mandátu vícepremiérovi, ministru průmyslu, obchodu a dopravy Karlu Havlíčkovi k tomu, aby zahájil jednání o veřejné podpoře s Evropskou komisí. Podle Havlíčka je problém v tom, že Evropská unie nepovažuje jádro za součást udržitelných investic. Proto se evropským bankám nechce nové jaderné zdroje financovat, čímž roste cena úvěrů. Česká republika se proto v Evropě snaží prosadit, aby se zvýhodněné úvěry týkaly kromě obnovitelných zdrojů energie i jádra.

Elektrárna Dukovany

Rozpočet na dostavbu vzbuzuje vášně

Finanční stránka věci nebyla primárním předmětem tohoto vládního jednání, návrh modelu financování by měl být připraven do 31. května. Během loňského roku, kdy se po dlouhých debatách o nových jaderných blocích konečně rozhodlo, že aktuální prioritou je výstavba bloku v Dukovanech, se v médiích nejčastěji skloňovala částka 200 miliard korun. Podobnou sumu odhadovala rovněž jaderná expertka a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Dana Drábová: Příběh odvážné propagátorky jádra

Minoritní akcionář ČEZu Michal Šnobr však již loni upozorňoval na to, že vláda i ČEZ při výpočtu návratnosti ve svých materiálech kalkulují s cenou 120 miliard korun plus dalších 20 miliard za přípravu. Tuto částku považuje Šnobr za scestnou a poukazuje na to, že reálné rozpočty právě probíhajících staveb v Evropě nebo Spojených státech se pohybují mezi 300–350 miliardami korun. „Když se v roce 2003 dostavily bloky Jaderné elektrárny Temelín, vyšel jeden blok na zhruba 50 mld. Kč. Nyní to může být 6–7 krát tolik, a i tak celý projekt skýtá gigantická rizika. Při 120 mld. Kč ČEZ připouští, že rentabilní cena elektřiny projektu může vycházet na 70 EUR/MWh. Pokud CAPEX (investiční náklady –⁠ pozn. red.) do jednoho bloku ale překročí 300 mld. Kč, bude taková cena hned od začátku více než násobná,“ vypočítává Šnobr.

Jaderná elektrárna Dukovany

Dostavbu Dukovan kritizují také zástupci ekologických hnutí. Edvard Sequens ze Sdružení pro záchranu prostředí Calla říká: „Ve skutečnosti se má stavět jen jeden 1200 MW blok. Za stamiliardové náklady získáme jen malý užitek. Jaderná energetika v podobě velkých bloků se ukazuje již dnes jako ekonomicky neživotaschopná a na rozdíl od obnovitelných zdrojů v čase dále narůstá. Měli bychom tedy dobře zvážit, kam budeme orientovat investice, zda do transformace energetiky pro 21. století, nebo do obnovy v podobě, která fungovala v minulosti. Navíc ani zdaleka neleží na stole kompletní rozpočet, stát se chystá nejen na garanci bankovních úvěrů pro ČEZ, ale zejména  připravuje zákonem garantovanou cenu elektřiny z nového reaktoru, kterou budou po dalších nejméně třicet let od spuštění platit spotřebitelé.“ Sequens upozorňuje také na ekologický faktor: „V případě Dukovan je tu výrazné omezení z hlediska dostupnosti chladicí vody a jak vidíme, trend je bohužel stále horší. Vypařit více jak polovinu průtoku řeky Jihlavy a odvést ji v páře daleko mimo region, je pošetilé.“

Potvrzeno: Prodloužení životnosti Dukovan nic nebrání