Domácnost

Na sazbu D25d vám stačí akumulační kamna nebo bojler

Když se podíváte na průměrnou cenu elektřiny za jednu kilowatthodinu, nejspíš si neumíte představit, za tuto cenu elektřinou vytápět nebo ohřívat vodu. Vtip je v tom, že domácnosti, které mají bojler nebo akumulační kamna, mají nárok na výhodnější sazbu elektřiny. Jedna z nich je dvoutarifová distribuční sazba D25d.

Na sazbu D25d vám stačí akumulační kamna nebo bojler
Na sazbu D25d vám stačí akumulační kamna nebo bojler

Kdo má nárok na sazbu D25d?

Většina domácností v České republice nepoužívá elektřinu k vytápění, ani ohřevu teplé vody, a tak využívá jednotarifové sazby D01d nebo D02d. V této sazbě platí za elektřinu stále stejnou částku za kilowatthodinu, v tzv. vysokém tarifu. Naproti tomu domácnosti, které elektřinou vytápí pomocí akumulačních kamen nebo využívají bojler k ohřevu teplé vody, si mohou zažádat o výhodnější distribuční sazbu D25d. Nejprve je tedy nutné podat si žádost u distributora a teprve po jejím schválení může domácnost čerpat elektřinu ve výhodnější dvoutarifové sazbě – to znamená, že má nízký a vysoký tarif.

Změnou dodavatele můžete ušetřit i více než 2000 Kč ročně

Jaké jsou podmínky pro přiznání sazby D25d?

Aby mohla být výhodnější sazba D25d domácnosti schválena, musí splnit základní podmínky:

Co to znamená v praxi? Domácnost musí distributorovi elektřiny prokázat, že má akumulační spotřebič pro vytápění nebo ohřev vody. Tento spotřebič pak musí být nainstalovaný tak, aby odebíral elektřinu pouze v době nízkého tarifu. Naopak v době vysokého tarifu musí být odběr elektřiny tímto spotřebičem blokován.

Historie a současnost distribuční soustavy elektrické energie v České republice

Jak funguje sazba D25d?

Jak již bylo řečeno výše, distribuční sazba D25d je dvoutarifová sazba s nízkým a vysokým tarifem. Nízký tarif běží minimálně 8 hodin denně. Časové pásmo, po které je v platnosti nízký tarif, může být rozděleno během dne do více úseků – nejvíce do tří a žádný nesmí být kratší než jedna hodina. Odběratel si může zažádat o rozdělení pouze na dva úseky, z nichž žádný nesmí být kratší než 3 hodiny.

Na sazbu d25 dosáhnete snadno

Konkrétní časy, kdy spíná nízký tarif, se liší pro jednotlivé odběratele. Dokonce i váš soused ve stejné ulici může mít úplně jiné časové úseky. Stejně tak se mohou lišit pro jednu domácnost časy nízkého tarifu ve všední dny a o víkendu a distributor je může flexibilně měnit i v průběhu dne. Přesné časové úseky najde každá domácnost pod časy spínání HDO.

Distribuční sazby elektřiny: Jak se liší ceny za kWh podle zvolené sazby?

Jaký je rozdíl oproti sazbě D26d?

Domácnosti využívající akumulační vytápění nebo ohřev vody mohou zažádat nejen o sazbu D25d, ale také o D26d. Jaký je mezi nimi rozdíl?

U sazby D26d je kromě výše uvedených dvou podmínek ještě jedna – součtový instalovaný příkon akumulačních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Tuto podmínku lze obejít v případě, když odběratel prokáže, že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.

V praxi to znamená, že distribuční sazba D25d je určena spíše pro domácnosti s nižší spotřebou elektřiny.

Distribuční sazba D61d: Za vysoký tarif si připlatíte

Proč je elektřina v sazbě D25d levnější?

Možná vás napadlo, proč je vlastně elektřina ve dvoutarifových sazbách levnější. Je to výhodné pro obě strany. Domácnosti mohou čerpat levnější elektřinu v časech nízkého tarifu, a tak nejsou nuceny přejít třeba na jiný způsob vytápění. Na druhou stranu distributor elektřiny určuje, kdy nízký tarif poběží – tím může regulovat spotřebu elektřiny a vyrovnávat výkyvy v síti.

Sazba d25 vám ušetří tisíce korun ročně

Dříve spínal nízký tarif výhradně v noci, proto se mu také laicky říkalo noční proud. To už teď neplatí stoprocentně, přesto nízký tarif spíná především v noci. Celkově je totiž spotřeba elektřiny v noci nižší, když nejedou naplno výrobní podniky a podobně. Naopak během špičky by sepnutí energeticky náročných spotřebičů, jako je bojler, mohlo vést k přetížení sítě. V tyto časy jsou proto akumulační spotřebiče blokovány.

Kolik stojí elektřina v sazbě D25d?

V distribuční sazbě D25d čerpáte 8 hodin denně elektřinu v nízkém tarifu, kdy je až o více než polovinu levnější, než je tomu ve vysokém tarifu. Za jednu kilowatthodinu ale zaplatíte rozdílnou cenu i u jednotlivých dodavatelů.

Cena elektřiny 2020 pro distribuční sazbu D25d v regionu ČEZ

 

ČEZ Elektřina na tři roky

E.ON Elektřina Komplet

innogy Garance 36

 

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

D25d

4,36

2,15

5,2

1,9

4,3

2,1

Tabulka: Ceny za kWh jsou celkové ceny za odebranou kilowatthodinu včetně DPH. Údaje jsou převzaty z aktuálních ceníků dodavatelů. Vybrali jsme tři produkty dominantních dodavatelů v distribučním regionu ČEZ, který pokrývá většinu území ČR.

Distribuční sazba D26d: Výhodná pro ohřev a vytápění