Domácnost

Produkty se změnou ceny každý měsíc. Mají smysl?

Od roku 2021 se v České republice výrazně změnil trh s energiemi. Domácnosti tak řeší, jak si zajistit ty nejvýhodnější produkty. Vláda od roku 2023 přistoupila k tzv. zastropování cen energií. Společně s tím také omezila spotové tarify, které vycházejí z denního trhu. Jak na to někteří z dodavatelů zareagovali a jak je možné získat energie za měsíční cenu?

Produkty se změnou ceny každý měsíc. Mají smysl?
Produkty se změnou ceny každý měsíc. Mají smysl?

Proč nelze získat spotový tarif

Noví zákazníci u dodavatelů energie prozatím nemohou získat spotový tarif, protože je na základě vládního rozhodnutí nutné nabízet jen pevné ceníky. Týká se to domácností, které nemají zabudovány průběhové měření elektřiny a plynu. To má spotřebitele ochránit před rizikem enormního výkyvu cen na denní burze. Díky tomuto opatření jsou čeští odběratelé chráněni před velkými cenovýi výkyvy na denním trhu. To pro ně můžet být v současné době rizikem s výrazným finančním zatížením. 

Srovnejte si ceny elektřiny a zjistěte, kolik ušetříte

Měsíční platby za energie

Někteří dodavatelé se nově vzniklé situaci přizpůsobili a začali nabízet řešení, které přitom využívá právě vládního stropu. Tím jsou fixní velkoobchodní ceny na daný měsíc. Pokud je tato cena na trhu příliš vysoká, odběratele ochrání vládní strop. 

Tuto možnost nabízí v současnosti následující odběratelé:

Jaká jsou rizika měsíční fixace

Největším rizikem je jednak chování trhu, ale jednak jsou to i samotní dodavatelé, kteří patří mezi velmi malé a často nenabízí tak kvalitní zákaznický servis, jako velcí dodavatelé. Odběratelé energií tak ztrácejí kontrolu nad cenami, ale také pocit jistoty, že s nimi dodavatel bude efektivně řešit případné potíže. 

Konkrétní rizika měsíční fixace:

Měsíční platby tedy mohou využít spíše spekulanti s energiemi, kteří znají burzovní trh a snaží se pracovat s analýzami, kdy by měly být energie natolik levné, aby se na nich dalo vydělat. Běžná domácnost by ale v tomto ohledu mohla narazit, jelikož by se vystavila riziku s tíživým finančním dopadem.

Stálý měsíční plat: Stropovaná platba, na které lze ušetřit

Kolik v současnosti ušetříte na energiích

Pro lepší přehled o současných cenách silové elektrické energie jsme se podívali na ceníky dodavatelů, kteří nabízejí měsíční produkt. Počítali jsme přitom odběr v distribuční sazbě D02d klasické domácnosti ve Zlínském kraji s roční průměrnou spotřebou 3 000 kWh a jističem nad 3x20 A.

TEDOM Produkt Jistota na měsíc Cena silové elektřiny za rok 10 788 Kč Doporučené měsíční zálohy1 630 Kč Celková roční cena vč. DPH a poplatků 21 626 Kč
Bidli Produkt Garance na měsíc Cena silové elektřiny za rok 10 788 Kč Doporučené měsíční zálohy 1 640 Kč Celková roční cena vč. DPH a poplatků 21 771  Kč
bezDodavatele Produkt Naše energie na měsíc Cena silové elektřiny za rok 10 788 Kč Doporučené měsíční zálohy 1 650 Kč    Celková roční cena vč. DPH a poplatků 21 890  Kč
ENEKA  Produkt FIX na měsíc Cena silové elektřiny za rok 12 066 Kč Doporučené měsíční zálohy 1 750 Kč Celková roční cena vč. DPH a poplatků 23 208 Kč

Zdroj: Kalkulačka Ušetřeno.cz, s.r.o. (ceníky pro květen 2023).

Také jsme provedli porovnání s domácností, která využívá elektřinu za cenu vládního stropu. Do cen se ale navíc promítají pravidelné poplatky, které patří do regulované části elektřiny. Ty každoročně stanovuje Energetický regulační úřad.

 Současný vládní strop zahrnuje následující ceny:

Průměrná česká domácnost, která využívá například jednotarifní sazbu D02d, spotřebuje za rok asi 2 000 kWh (2 MWh) elektřiny, pokud používá elektřinu jen pro běžné spotřebiče a svícení. Když k tomu ale přidáme například ohřev vody, může být spotřeba i 3 000 kWh. Roční spotřeba plynu průměrné domácnosti, která ho využívá k vytápění, je 5 060 kWh. 

Malý rodinný dům tak za elektřinu při vládním stropu zaplatí v průměru 20 314 Kč s DPH za rok (včetně poplatků).