Vše o elektřině

Je Rodinná energie férový dodavatel? Proklepli jsme jeho obchodní podmínky i ceník pokut

U velkých a zaběhnutých energetických společností narazíme na nějaký ten chyták v obchodních podmínkách už spíše výjimečně. Naopak, u menších a relativně nových dodavatelů energií může odběratel hodně riskovat, pokud si pozorně nepročte, co vlastně podepisuje. Jaké pasti ve formulaci smluvních podmínek jsme objevili u firmy Rodinná energie?

Je Rodinná energie férový dodavatel? Proklepli jsme jeho obchodní podmínky i ceník pokut
Je Rodinná energie férový dodavatel? Proklepli jsme jeho obchodní podmínky i ceník pokut

Ilustrační obrázek. Zdroj: Adobestock

Dodavatel Rodinná energie začal prodávat elektřinu v dubnu 2018 a plyn v listopadu 2017. Od té doby nasbíral dohromady 3 460 zákazníků. Rozhodli jsme se podrobně podívat na obchodní podmínky této menší společnosti, protože nás při otevření ceníku pokut Rodinné energie, zarazila poměrně vysoká pokuta za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.

Sankce přes 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy: Kteří dodavatelé si je účtují?

Zatímco větší dodavatelé si účtují maximálně 5 až 6 tisíc, když se zákazník rozhodne odejít jinam před sjednaným vypršením závazku, u Rodinné energie napaří pokutu ve výši 8 tisíc domácnostem a dokonce 30 tisíc podnikatelům.

Astronomická sankce za předčasný odchod může ještě vzrůst

K samotné sankci si ale společnost může navíc připočítat také náhradu za ušlý zisk, což vlastně představuje účet za předpokládanou spotřebu odběratele do původního konce smlouvy.

Ujednání o smluvních pokutách nemá vliv na samostatný nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody a úrok z prodlení. Pro výpočet ušlého zisku se má za to, že ušlý zisk činní 500 Kč bez DPH z každé MWh, přičemž počet MWh se vypočítá z předpokládané spotřeby spotřebované do řádného ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou.

- Článek VII. Odstavec 2, obchodní podmínky Rodinné energie

vysoká pokuta předčasné ukončení smlouvy u dodavatele Rodinná energie

Ani tím ale suma finančních trestů za předčasné rozvázání smlouvy nemusí skončit. Firma totiž nabízí službu pojmenovanou Pomoc od Rodinné energie. Společnost slibuje uhradit sankci za předčasný odchod od původního dodavatele, pokud se k ní rozhodne přejít klient vázaný smlouvou jinde. Jenže tuto částku musí zákazník sám doplatit, kdyby chtěl dříve opustit i Rodinnou energii.

Když smlouva mlčí ohledně délky trvání

Běžnou praxí mezi dodavateli je nabízet smlouvy na dobu určitou s automatickým prodloužením. Stejně postupuje i Rodinná energie. Jestliže spotřebitel neoznámí rozhodnutí dále nepokračovat nejdříve 4 měsíce a nejpozději 3 měsíce před posledním dnem závazku, kontrakt se znovu obnoví na stejnou dobu, a to i opakovaně. Podobně to funguje u mnoha jiných obchodníků s energiemi na českém trhu.

smlouvy na dodávky elektřiny

Poněkud neobvykle ale Rodinná energie řeší situaci, kdy se smlouva vůbec nezmiňuje o délce jejího trvání, což samo o sobě může vést k různým nedorozuměním na straně odběratele.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou dle sjednané doby ve smlouvě, a to na 2, 3 nebo 5 let ode dne účinnosti smlouvy. V případě, že ve smlouvě není uvedena doba, na kterou se uzavírá, má se za to, že je uzavřena na dobu 3 let ode dne účinnosti smlouvy.

- Článek II. Odstavec 6, obchodní podmínky Rodinné energie

Tento celkem podstatný detail tak může méně pozorný spotřebitel snadno přehlédnout.

Ošemetné smlouvy uzavřené po telefonu

Spolehlivý a férový dodavatel může kvůli nabídce nového produktu na odběr elektřiny zavolat, ale vždycky nechá odběrateli čas na rozmyšlenou a nejdříve pošle všechny potřebné dokumenty k prostudování, aby klient mohl zvážit, jestli novou smlouvu podepíše, nebo ne. Nikdy neuzavírá smlouvu pouze na základě komunikace po telefonu.

Před jakými chytáky při změně dodavatele varují odborníci? To mě zajímá!

Rodinná energie ve svých obchodních podmínkách výslovně uvádí, že akceptuje i závazky uzavřené jinak než písemnou formou. Zároveň si nechává pojistku pro případ, že by souhlas klienta získaný po telefonu nebyl úplně jednoznačný, jelikož ve smluvních podmínkách také stojí, že: „Zaplacení zálohy nebo platby za vyúčtování dodávky komodity se považuje za souhlasný projev vůle zákazníka s uzavřením smlouvy.“

Plná moc pro dodavatele na požádání

K dalším výstražným signálům pro odběratele patří skutečnost, že Rodinná energie svým zákazníkům nevrací poměrně vysoké přeplatky z ročního vyúčtování energií. Zatímco mnoho dodavatelů automatiky vrací přeplatky nad 100 či 200 Kč, Rodinná energie se řadí k několik málo firmám na trhu, které vracejí až částky vyšší než 1 000 Kč. Nižší sumy převádějí do dalšího zúčtovacího období.

Kteří dodavatelé automaticky vracejí přeplatek za elektřinu nebo za plyn?

Přesto mnohem závažnější varovné znamení se týká povinnosti odběratele udělit společnosti Rodinná energie plnou moc se změnou dodavatele.

Zákazník je povinen udělit na žádost dodavatele plnou moc ke všem jednáním směřujícím k zajištění dodávek elektřiny.

- Článek IV. Odstavec 2, obchodní podmínky Rodinné energie

Je sice pravda, že dojednaná změna dodavatele obvykle končí tím, že odběratel nechá celou starost o přechod na novém dodavateli, a proto mu dá plná moc, jenže zákazník si pořád může vybrat a zařídit vše sám. Nikdo mu nenařizuje souhlasit s plnou mocí pro dodavatele, na rozdíl od ustanovení Rodinné energie.

Shrnutí nástrah v obchodních podmínkách Rodinné energie