Slovník pojmů

Slovník pojmů písmena "d"

Daň z elektřiny

Kromě DPH podléhá elektřina i ekologické dani, jejíž výše závisí na množství spotřebované energie. Nevztahuje se na elektřinu pocházející z obnovitelných zdrojů.

Dana Drábová

Dana Drábová je česká jaderná fyzička a komunální politička. V listopadu 1999 se stala předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v jehož čele je dodnes. Bývá považována za jednoho z hlavních odborníků na jadernou energii v České republice. V říjnu roku 2014 obdržela od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně. Více se o životě Dany Drábové dočtete v tomto článku.

Data mining

Data mining, neboli dolování dat, je metoda pro odhalení vzorců a získání užitečných informací z velkého množství dat. Jde o kombinaci statistických metod a informačních technologií. Data mining se využívá pro vědecké účely nebo v marketingu. Obavy ze zneužití data miningu vznikají zejména v komerční oblasti, kde se zpracovává velké množství osobních údajů. Nebezpečí představuje především agregace dat, která kombinuje data z různých zdrojů, což může umožnit přesnou identifikaci konkrétní osoby.

DC dobíjecí stanice

DC dobíjecí stanice využívají k nabíjení elektromobilů stejnosměrný proud. To je rychlejší způsob, než nabíjet elektromobil střídavým proudem ze sítě, protože baterie elektromobilu vyžaduje právě ten stejnosměrný. DC dobíjecí stanice se obvykle označují jako rychlonabíjecí, protože disponují výkonem vyšším než 40 kW a zvládnou elektromobil nabít během 35–50 minut. O těchto stanicích se podrobně dočtěte v článku: Dobíjecí stanice v Česku: Ultrarychlá stanice vyjde i na desetinásobek

DCL (Drone Champions League)

Drone Champions League je evropská série závodů v drone racingu neboli závodění s drony. Jedná se o týmovou soutěž, kdy piloti závodí na předem vytyčené trati s překážkami, které musí při letu překonat. Neexistuje žádná spodní ani horní věková hranice pro piloty. Podobnou sérii závodů mají také v Severní Americe (Drone Racing League), kde ale závodí jednotlivci, i v Asii. Aktuálně neexistuje žádné mistrovství světa v drone racingu. Česká republika má poměrně silné zastoupení na evropské závodní scéně v podobě velmi úspěšného týmu Rotorama.

Distribuční oblast ČEZ

Území pokrývající většinu republiky (s výjimkou Prahy a jihu Čech a jihu Moravy), kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor ČEZ. Na tomto území je společnost ČEZ zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Zbývající část republiky patří distributorům E.ON a PRE.

Distribuční oblast E.ON

Území pokrývající Jihomoravský, Jihočeský, Zlínký kraj (bez Vsetínska), Kraj Vysočina (bez Havlíčkobrodska) a malá část Olomouckého kraje, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor E.ON. Na tomto území je společnost E.ON zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů. Zbývající část republiky patří distributorům PRE a ČEZ.

Distribuční oblast PRE

Území Prahy, kde distribuci elektřiny (správa rozvodné sítě) zajišťuje distributor PRE. Na tomto území je společnost PRE zároveň dominantním dodavatelem, tedy má nejvíce odběratelů.

Distribuční sazba elektřiny

Distribuční sazby elektřiny udávají podmínky a ceny dodávek elektřiny. Člení se na jednotarifové a dvoutarifové, které se od sebe liší v závislosti na tom, jestli spotřebitelé odebírají elektrickou energii pouze ve vysokém tarifu, nebo střídavě ve vysokém a nízkém tarifu.

Distribuční sazba C02d

Jednotarifová distribuční sazba, která je určena pro podnikatele se střední spotřebou. Distribuční sazba C02d je vhodná pro běžné elektrospotřebiče a má jednotnou cenu elektřiny po celý den.

Distribuční sazba C45d

Dvoutarifová distribuční sazba, která je určena pro podnikatele, kteří používají k vytápění elektrické přímotopy. Pro její získání je podmínkou instalace elektrického přímotopného spotřebiče. V distribuční sazbě C45d je možné využívat nízký tarif 20 hodin denně rozdělen do 7 časových úseků.

Distribuční sazba D01d

Distribuční sazba pro domácnosti, která je výhodná při velmi málé spotřebě elektřiny. Zejména se hodí pro odběr jednočlenné domácnosti. Charakterizuje ji nižší cena za měšíční paušální poplatky a vyšší cena za spotřebovanou 1 kWh než v případě sazby D02d. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku. Od 1. dubnu 2017 může být tato sazba nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny.

Distribuční sazba D02d

Ideální jednotarifová distribuční sazba elektřiny pro běžně vybavenou českou domácnost se střední spotřebou. Nejsou zde žádné podmínky pro přiznání. Tato distribuční sazba patří společně s D01d mezi nejrozšířenější. Najdeme ji ve zhruba 65 % všech domácností. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D25d

Distribuční sazba elektřiny vhodná při ohřívání vody bojlerem. Pro získání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D25d po dobu osmi hodin denně (obvykle 6 hodin po půlnoci a 2 hodiny odpoledne). U bojleru máte na výběr mezi sazbou D25d nebo D26d. Sazba D25d je vhodnější při nižších spotřebách elektřiny. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D26d

Distribuční sazba elektřiny vhodná při ohřívání vody bojlerem. Pro získání této sazby také skutečně musí být v domácnosti nainstalován spotřebič pro akumulační ohřev vody. Nízký tarif platí v sazbě D26d po dobu osmi hodin denně (obvykle 6 hodin po půlnoci a 2 hodiny odpoledne). U bojleru máte na výběr mezi sazbou D25d nebo D26d. Sazba D26d je vhodnější při vyšších spotřebách elektřiny. Navíc domácnost musí prokázat, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 % z příkonu hlavního jističe, případně že výkon akumulačních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D27d

Distribuční sazba elektřiny D27d je určena majitelům elektromobilů.Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž se věrohodným způsobem prokáže vlastnické, případně užívací právo k elektromobilu. To se prokazuje např: leasingovou smlouvou, fakturou nebo technickým průkazem, kde je žadatel zapsán jako majitel či uživatel elektromobilu apod. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je prováděno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18 hodin večer do 8 hodin ráno. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D35d

Dnes již historická sazba, která byla přiznávána do 31. 3. 2016. Hodila se pro domácnost, která má řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pro přiznání této sazby bylo třeba prokázat, že systém vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) musí činit nejméně 50 % z příkonu hlavního jističe. Pokud instalovaný příkon nepřekročí 50 %, musí domácnost prokázat, že výkon hybridních elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Levnější elektřinu v nízkém tarifu pak odběratel získat po dobu 16 hodin denně. Dnes tuto sazbu nahrazuje distribuční sazba D57d. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D45d

Vhodná distribuční sazba elektřiny, pokud máte doma přímotop. Pro získání sazby je nutná řádná instalace přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění domku či bytu. Domácnost přitom musí prokázat, že systém přímotopného vytápění (včetně příkonu například bojleru, je-li instalován) činí nejméně 40 % z příkonu hlavního jističe. Jestliže instalovaný příkon 40 % nepřekročí, musí odběratel prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu. Nízký tarif pak platí po dobu 20 hodin denně. Sazba musela být přiznána do 31. 3. 2016, později ji nahradila D57d. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D55d

Distribuční sazba elektřiny, která se hodí pro domácnosti, kde mají doma tepelné čerpadlo uvedené do provozu do 31. března 2005. To znamená, že jde o již historickou distribuční sazbu, protože aktuálně již nemůže být žádnému odběrateli přidělena. Ti, kdo ji využívají, odebírají elektřinu v nízkém tarifu po dobu 22 hodin denně. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D56d

Distribuční sazba elektřiny určená pro domácnosti, kde mají doma tepelné čerpadlo uvedené do provozu od 1. dubna 2005. Tyto domácnosti mohou odebírat levnější proud v nízkém tarifu 22 hodin denně. Tepelný výkon tepelného čerpadla pak musí pokrýt minimálně 60 procent tepelných ztrát vytápěného objektu. Sazba musela být přiznána do 31. 3. 2016, později ji nahradila D57d. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční sazba D57d

Sazba pro domácnosti, které vytápí přímotopem, hybridním vytápěním nebo tepelným čerpadlem a sazbu žádaly po 1. 4. 2016. Dříve patřily takové domácnosti pod distribuční sazby D35dD45d a D56d.

Distribuční sazba D61d

Distribuční sazba elektřiny, která se hodí hlavně pro chataře či chalupáře. Levnější nízký tarif totiž chataři a chalupáři mohou odebírat právě o víkendu, celoročně od pátku od 12 do neděle do 22 hodin. Pro přiznání této sazby není třeba plnit žádné speciální podmínky. Více o distribučních sazbách se dočtete v tomto článku.

Distribuční soustava

Distribuční soustava jsou zařízení a vedení, která rozvádí elektřinu od bodu, kde končí přenosová soustava, až k odběrateli. Napětí v distribuční soustavě nepřevyšuje 110 kV. V ČR se na jejím provozu podílejí tři hlavní společnosti - PRE, ČEZ a E.ON.

Distribuční území

Distribuční území neboli distribuční oblast či region ohraničuje území, kde se o rozvod elektřiny z distribuční sítě až k zásuvkám domácností stará jeden distributor. Každému odběrateli je přidělen jeden ze tří distributorů elektřiny podle umístění odběrného místa. Většinu republiky má pod palcem distributor ČEZ. Na jihu Čech a jihu Moravy se o distribuci proudu stará společnost E.ON a Prahu společně s Roztokami u Prahy má na starosti PRE.

Distributor elektřiny

Provozuje vedení elektrických drátů a je zodpovědný za přenos elektřiny. Každý ze třech distributorů (ČEZ, E.ON a PRE) v ČR spravuje určitou část území. Zákazníci tak nemohou svého distributora narozdíl od dodavatele změnit.

DJI Mavic Mini

Dron od čínského výrobce DJI s hmotností 249 gramů, která ho zařazuje v mnoha státech do kategorie dronů, pro které není nutná registrace uživatele a bezpilotního letounu. To ovšem neplatí pro Českou republiku a další státy Evropské unie, kde se posuzují i další kritéria kromě váhy. Více o dronu DJI Mavic Mini najdete v tomto článku.

DJI Ryze Tello

Modelu dronu od čínského výrobce DJI, který je označován jako mikro selfie dron. DJI Tello váží jen 80 gramů a je vybavený kamerou. Dron vznikl spolupráci firem DJI, Ryze Tech a Intel.

Dobíjecí stanice

Dobíjecí stanice jsou pro elektrická auta tím, čím jsou čerpací stanice pro klasická auta na benzin nebo naftu. Slouží k dobíjení baterií u plug-in hybridů a především elektromobilů.

Dodavatel elektřiny

Dodává koncovou silovou elektřinu zákazníkům. V současné době působí v ČR více než 60 dodavatelů, které lze na rozdíl od distributora změnit a tím získat lepší služby či ušetřit za elektřinu.

Dodavatel poslední instance (DPI)

Dodavatel poslední instance obnoví dodávky, pokud zákazníkovi přestane jeho stávající dodavatel z jakýchkoliv důvodů dodávat elektřinu, a to za ceny stanovené ERÚ.

Dominantní dodavatel

Energetická firma, která nejenom dodává odběratelům proud, ale také se na daném území stará o distribuční síť, tedy působí jako distributor. V ČR působí 3 dominantní dodavatelé, ČEZ, E.ON a PRE.

DRL (Drone Racing League)

DRL je americká soutež v drone racingu, kde závodí jednotlivci, nikoli týmy. Piloti závodí s drony na předem vytyčené trati a při letu překonávají různé překážky. Prolétávají brány nebo letí kolem vlajek či pylonů. Závodníci sledují pohyb dronu skrze FPV brýle. V Evropě máme podobnou soutěž (Drone Champions League), které se účastní 4členné týmy. 

Dron

Za dron neboli bezpilotní letadlo označujeme létající stroj bez posádky, který může být řízen člověkem na dálku, částečně samostatně s využitím softwaru nebo pomocí dynamických autonomních systémů. Termín pochází z anglického UAV (unmanned aerial vehicle = doslova vzdušné vozidlo bez posádky). Nejčastěji se dělí podle využití na vojenské drony a civilní bezpilotní letouny.

Dvoutarifová distribuční sazba

V případě dvoutarifové sazby se v závislosti na období během dne dodává elektřina buď v dražším vysokém, nebo levnějším nízkém tarifu.

Dystopie

Opak utopie. Smyšlené společenské uspořádání, jejíž vývoj se začal ubírat špatným směrem, a proto má zásadní nedostatky (totalitní forma vlády, omezování osobní svobody, nadvláda jedné skupiny). Lidé v dystopické společnosti trpí neskrývaný útlakem ze strany politického systému, často také čelí nadvládě strojů, jež se vymkly kontrole. 

Náhodně vybrané pojmy

Slovník pojmů
Zavřít okno