Vše o elektřině

Experti věští z křišťálové koule: Jak se změní využití energie v domácnosti za 10 let?

Nikdo neví, co se stane za rok, za dva ani za deset let, tedy kromě kartářky, kterou vám všichni doporučují, protože jí prý pořád vycházejí tipy, i když se Sportkou to prý zkoušet nechce. Nás zajímalo, jestli můžeme v blízké budoucnosti čekat nějaké závratné změny ve využívání elektřiny a energie v běžné domácnosti. Místo kartářky jsme oslovili 8 expertů na energie a techniku.

Experti věští z křišťálové koule: Jak se změní využití energie v domácnosti za 10 let?
Experti věští z křišťálové koule: Jak se změní využití energie v domácnosti za 10 let?

Skupina osmi odborníků se zapotila nad úvahami, co nás čeká ve vývoji domácích spotřebičů a používání elektřiny běžnou domácnosti v příštích deseti letech. Položená otázka doslova zněla:

„Jak předpokládáte, že se změní využívání elektřiny a energií v běžné domácnosti za 10 let?“ 

Za 10 let se již pravděpodobně tzv. chytré sítě stanou běžnou součástí mnohých domácností. Spotřebitel bude mít možnost svým chováním ovlivňovat své účty za elektřinu, a to mnohem sofistikovanějším způsobem, než umožňují současné tarify pro odběr elektřiny v nízkém tarifu.
 
Předpokládám také velký rozvoj decentralizované energetiky, jako jsou střešní fotovoltaické systémy doplněné domácími akumulátory.

- Jiří Gavor, jednatel ENA s.r.o. - energetické poradenství a analýzy

Patrně přibydou nějaké spotřebiče, které zatím neumíme pojmenovat (přiznávám, že neumím pojmenovat ani řadu stávajících). Naroste význam samozásobitelství prostřednictvím mikrozdrojů, především střešních fotovoltaických elektráren. Dále bude klesat spotřeba energie na vytápění – v důsledku renovací a postupné náhrady starých domů nízkoenergetickými a pasivními stavbami.

- Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA

Anketa

Víte, kolik korun stojí roční spotřeba rádia průměrnou českou domácnost? (příkon spotřebiče 10 Wattů, včetně stand-by spotřeby, distribuční sazba D02d)

Nejvýznamnější bude sledovat to, jak pokročí vývoj v oblasti skladování elektřiny. Za 10 let si dovedu představit, že podstatná část domácností bude čerpat elektřinu z vlastních energetických zdrojů: fotovoltaické panely jsou finančně čím dál více dostupné a vyvíjejí se fólie, které je možné smotat jako koberec a rozložit na jakkoliv zakřivené ploše.
 
Tuto elektřinu budou domácnosti schopny skladovat minimálně v řádu desítek hodin a spotřebovávat, když nebude svítit slunce. Zejména ale bude pokračovat snižování celkové energetické náročnosti ekonomik a domácností.

- Pavel Farkač, Specialista pro vnější styky Institutu energetické ekonomie VŠE

Daleko větší roli bude hrát stejnosměrný proud, který budou vyrábět lokální obnovitelné zdroje a zároveň ho potřebuje většina spotřebičů. Je nesmyslné transformovat jej na střídavý a poté opět usměrňovat na stejnosměrný.

- Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy

Napadá vás jiná vhodná otázka, kterou byste rádi položili skupině expertů? Napište nám na e-mail otazky@elektrina.cz anebo na nás houkněte na našem facebooku, a my z vašich nápadů vybereme ten nejzajímavější a otázku za vás odborníkům na energie a techniku položíme.

Těšíme se na vaše nápady.

Pokud bude energie dostatek, bude se intenzivně rozvíjet automatizace domácností, nicméně si myslím, že trend snižování spotřeby u jednotlivých přístrojů bude i nadále pokračovat.

- Vlado Ríša, šéfredaktor měsíčníku sci-fi, fantasy a hororu XB-1

Zásadním momentem proměny využití elektřiny a energie v domácnostech může být dosažení konkurenceschopné technologie ukládání energie v bateriích. To by spolu se stále cenově dostupnější solární energetikou znamenalo reálnou energetickou nezávislost rodin nebo menších podniků a větší svobodu v rámci energetického trhu.
 
Dílčím momentem, které nás může právě k takovému stavu přivést je aktuálně otevřená diskuze k novému návrhu energetického trhu ze strany Evropské komise. Pokud se proměna povede, spotřebitelé nově nebudou pouhými odběrateli elektřiny, ale budou se moci stát jejími výrobci, a to nejen pro vlastní spotřebu.
 
Především bude také možné aktivně řídit vlastní spotřebu nebo využívat levných tarifů dle výroby obnovitelných zdrojů. Realizace tohoto návrhu by měla zvýšit význam malých, decentralizovaných zdrojů, jako jsou například solární panely na střechách domů.

- Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

V průběhu deseti let začne být čím dál zřetelnější už dnes probíhající proměna energetiky. Malé domácí elektrárny, zejména solární, budou velmi rozšířené, spolu s domácími bateriemi - které se stanou obrovským byznysem příštích desetiletí.
 
Zároveň bude stále jasnější trend ústupu od velkých zdrojů/elektráren směrem k těmto malým, decentralizovaným. Velkou obchodní příležitostí jsou už dnes a budou i na dále kogenerace, zejména pro střední a velké podniky.

- Jan Horčík, šéfredaktor www.hybrid.cz

Elektřina bude stále více a více důležitější pro všechny domácnosti a její obyvatele. Zvýší se závislost na spotřebě elektřiny. Výroba a distribuce elektřiny se postupně bude decentralizovat a tím i přibude mnoho domácností, které si vyrobí elektřinu a zároveň ji i spotřebují.

- Kamil Čub, energetik ECON Energy, s.r.o.