Domácnost

Tarif D57d: Nová sazba především pro tepelná čerpadla

Využíváte pro vytápění domácnosti tepelné čerpadlo, nebo se k tomu teprve chystáte? Pak je tarif D57d tím nejvýhodnějším řešením, které vám pomůže uspořit značnou částku za energie ve vašem domácím rozpočtu. Podíváme se, v čem je tarif výhodný a jak jej jednoduše získat.

Tarif D57d: Nová sazba především pro tepelná čerpadla
Tarif D57d: Nová sazba především pro tepelná čerpadla

Distribuční sazba D57d

Tato sazba je optimalizována pro vytápění pomocí tepelného čerpadla a nabízí výhody, které podporují efektivní využívání tohoto systému. Tarif D57d je ideální i pro domácnosti, které k vytápění používají různé druhy přímotopů. Od roku 2016 nahradil dnes již neexistující sazbu D56d, která byly určeny pouze pro tepelná čerpadla a D54d, kam pro změnu patřily jen přímotopy. 

V rámci distribuční sazby D57d mohou být poskytovány speciální výhody pro tepelná čerpadla, například:

Proč využívat nízký tarif

Sazba D57d je výhodná díky dvojímu tarifu. Ten obsahuje denní dobu, kdy je možné elektřinu odebírat nejen za vyšší, ale i nižší cenu. Jde tedy o vysoký a nízký tarif (VT a NT). V tom nízkém ušetříte několik korun za každý 1 kWh elektrické energie (až 50 %) a obvykle je možné jej využívat až 20 hodin v průběhu dne. Doba, kdy se nízký a vysoký tarif přepíná, záleží na distributorovi elektrické energie ve vaší oblasti, který tak zajišťuje bezpečnou stálost sítě. Doba platnosti nízkého tarifu se navíc může měnit a nemusí být souvislá (maximálně 7 časových úseků, kdy je možné tarify přepínat).

Některé spotřebiče pomocí speciálních rozvodů mohou být zapnuty pouze v době nízkého tarifu, většinou jde o kotle na ohřev vody, pro vytápění nebo přímotopy a tepelná čerpadla. Jiné spotřebiče lze zapínat v době nízkého tarifu manuálně dle vašeho uvážení. Sem patří například pračky, myčky, ale samozřejmě i televize a další domácí spotřebiče. 

Díky sazbě D57d ušetříte nejen na chodu samotného tepelného čerpadla a přímotopu, ale také při užívání jiných spotřebičů, které nejsou tak energeticky náročné. 

Sazby a tarify elektřiny

Podmínky sazby D57d

Sazbu D57d mohou majitelé tepelných čerpadel uplatnit od 1. 4. 2016 a to uzavřením první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se sazbou D57d. 

Abyste o sazbu bylo vůbec možné požádat, je nutné dané zařízení správně nainstalovat. Součtový instalovaný příkon přímotopů, hybridních elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla musí obsáhnout minimálně 40 % příkonu hlavního jističe. Pokud je příkon nižší, může majitel objektu doložit, že výkon spotřebiče odpovídá tepelným ztrátám. 

Elektrické spotřebiče, které jsou určeny pro vytápění, musí mít instalováno technické blokování pro dobu platnosti vysokého tarifu. Výjimku však tvoří pohon kompresoru tepelného čerpadla. Tyto spotřebiče naopak nemohou být blokována v době nízkého tarifu na časový úsek delší, než je 30 minut (celkově 2 hodiny denně). 

Jaké jsou ceny za spotřebu tepelného čerpadla

Domácnost se spotřebou v nízkém tarifu 8 MWh, ve vysokém 2 MWh za rok, jistič 3x32 A, Středočeský kraj.

Produkt

E.ON Energie, a.s. - Ceník Elektřina online PRO na 1 rok 3/23

Měsíčí poplatky 802 Kč
Měsíční záloha 4 932 Kč
Cena za rok 59 185 Kč
Cena za 1 kWh ve vysokém tarifu 5,28 Kč
Cena za 1 kWh v nízkém tarifu 4,87 Kč

 

Produkt

ČEZ Prodej, a. s. - Elektřina – na 1 rok v akci

Měsíčí poplatky 823 Kč
Měsíční záloha 5 802 Kč
Cena za rok 69 630 Kč
Cena za 1 kWh ve vysokém tarifu 6,10 Kč
Cena za 1 kWh v nízkém tarifu

5,94 Kč