Domácnost

Vrtání studny: Vyplatí se mít vlastní vodu?

Ceny energií rostou a s nimi roste i cena vody. Jednou z možností, jak ušetřit, je mít vlastní studnu. Kromě úspory na vodném a stočném můžete získat čistou pitnou vodu bez chemických úprav. Podívejte se na to, co vrtání studny obnáší a zda se skutečně vyplatí.

Vrtání studny: Vyplatí se mít vlastní vodu?
Vrtání studny: Vyplatí se mít vlastní vodu?

Vrtané studny vs. kopané studny

Pokud se rozhodnete vybudovat studnu, máte dvě základní možnosti – pořídit studnu vrtanou, nebo kopanou. Rozhodování je většinou dané skutečností, v jaké hloubce se na vašem pozemku nachází podzemní voda.

Kopané studny jsou navrhovány zejména tam, kde je dostatek mělké podzemní vody a zároveň dostatečná propustnost půdní vrstvy. Zdroj vody je v horním horizontu podzemní vody, a tak může být ovlivňován vodou srážkovou. S tím souvisí také některá negativa kopaných studní. Při nevhodném umístění bude hladina kolísat v závislosti na srážkách. Voda je logicky citlivější na znečištění a její kvalita je tedy horší než u vrtaných studní. Vyhloubení každého metru s sebou přináší znatelné náklady, a proto jsou kopané studny obvykle dražší, než ty vrtané.

Pohled do studny

Vrtané studny smazávají hlavní nevýhody těch kopaných, a proto dnes představují běžnější způsob jímání podzemní vody. Vrtané studny umožňují oddělení mělké podpovrchové vody a hlubší podzemní vody, která je jímaná. Studna je výrazně hlubší, výjimkou nejsou ani vrtané studny, které čerpají vodu z hloubky 30 metrů. Díky tomu máte vodu obecně kvalitnější a její množství je stálejší. Kromě toho zaberou vrtané studny menší prostor, při jejich vybudování nedojde k tak velkému znehodnocení a znečištění okolního pozemku, značně klesají nároky na odvoz vyvrtaného materiálu a i doba hloubení studny bude podstatně kratší. Vrtané studny momentálně převažují a většina firem nabízejících vybudování studny se zaměřuje již primárně na tento způsob jímání.

Vodné a stočné: Kdo rozhoduje o ceně vody? Proč někde platí domácnosti 2x víc než jinde?

Počítejte s tím, že se nevyhnete byrokracii

Při budování studny se nevyhnete potřebnému papírování. Od roku 2019 je v platnosti novela vodního zákona, podle které potřebujete k provádění průzkumných hydrogeologických vrtů souhlas vodoprávního úřadu. Teprve poté může hydrolog vypracovat posudek, který vám odhalí, zda je na vašem pozemku podzemní voda, jak silný je její pramen a jakou hloubku by musel mít plánovaný vrt. Součástí posudku budou přibližné náklady na realizaci studny. Z průzkumného hydrogeologického vrtu ještě legálně nemůžete odebírat podzemní vodu, je potřeba vrt převést na vodní dílo – studnu. Pro řádné zkolaudování studny potřebujete zpracovanou projektovou dokumentaci od autorizovaného technika.

Rovněž musí být vyhodnoceny zdroje možného znečištění a odstraněny eventuální závady. Studna nesmí snižovat množství podzemní vody v okolních studních pod úroveň stanovenou vodoprávním úřadem. Hydrogeologický posudek je třeba odevzdat na vodoprávním úřadu. Pokud má být vrt hlubší než 30 metrů, musí být schválen krajským úřadem. Zkušební vrt prováděný u vrtaných studní musíte oznámit obci 15 dní před zahájením práce.

Jak zjistit černý odběr vody?

Vyplatí se vrtání studny?

Pro to, abychom mohli jednoznačně říct, zda se vrtání studny vyplatí a za jak dlouho se případná investice vrátí, je třeba znát přesné náklady na vybudování studny. Ty se budou výrazně lišit v závislosti na řadě faktorů. Hlavním faktorem, jež se promítne do finální ceny, je hloubka studny a podloží, ve kterém se studna bude vrtat. Hloubení ve skalním podloží bývá obecně dražší než v běžné hornině. Firmy si často účtují vyšší poplatky také za práce v nezpevněném podloží, například v písčité půdě. Tyto faktory budou vždy individuální v závislosti na vašem pozemku, návratnost si musíte vypočítat sami pro svůj konkrétní případ.

Voda ze studny může posloužit i k pití.

Jeden metr vrtání vyjde přibližně na 1500 až 2500 Kč bez DPH podle průměru vrtu. Průměr vrtu musí určit odborník podle toho, v jaké oblasti se studna vrtá. Širší studny se vrtají z toho důvodu, že je potřeba je řádně odizolovat, aby nedocházelo k úniku mělké podzemní vody do podloží. Jejich stěny jsou silnější, a proto mají vrty také delší životnost. Dávejte si pozor na společnosti, které nabízí úzké vrty za nízké ceny – tyto studny často neodpovídají požadovaným normám. V zastavěné oblasti by měl mít vrt mezi 180–260 mm.

Když vezmeme v potaz další náklady spojené s vrtáním studny, vypracování projektu, posudky, poplatky na úřadech, cenu potrubí, práce apod., obvykle se celková investice pohybuje mezi 70–100 tisíci korun u vrtané studny o hloubce 30 metrů.

Průměrná roční spotřeba vody na osobu v české domácnosti je asi 35 m3. Průměrná cena vody za metr krychlový je v ČR k letošnímu roku 94 korun – tuto částku tvoří téměř stejným podílem vodné a stočné. Roční poplatky za spotřebu vody jedné osoby v domácnosti vyjdou na 3290 korun. Čtyřčlenná domácnost tedy v průměru zaplatí za vodu přes 13 tisíc korun ročně. Pokud však máte bazén nebo větší zahradu, kterou zavlažujete, může se vaše spotřeba dostat až na dvojnásobek.

Úspora a návratnost při investici do vrtané studny pro čtyřčlennou domácnost

 

úspora na vodném a stočném

návratnost (náklady 70 tisíc korun)

návratnost (náklady 100 tisíc korun)

spotřeba na osobu 35 m3

6720 Kč (jen vodné)

10,4 let

14,9 let

spotřeba na osobu 70 m3

13440 Kč (vodné) + 6440 Kč (stočné)

3,5 let

5 let

Zdroj: Vlastní výpočty, použita průměrná cena vodného 48 Kč/m3 a stočného 46 Kč/m3
 
Při výpočtu návratnosti investice však nezapomínejte na to, že i když si pořídíte vlastní studnu, stále musíte platit stočné, pokud je dům napojen na kanalizaci. Stočné se pro vlastníky studny vypočítá paušálem podle směrného čísla roční spotřeby, které je dané vyhláškou. Pro domácnost s tekoucí teplou vodou je směrné číslo určeno na 35 m3/osobu. Z toho vyplývá, že čím větší spotřebu vody budete mít, tím spíše se vám studna vyplatí, protože začnete zároveň šetřit na stočném. Navíc návratnost investice by se mohla zrychlovat tím, že bude voda dále zdražovat.
 

Vodné a stočné 2020: Víme, kolik stojí kubík v 225 městech

Pokud je váš dům vybaven přípojkou k vodovodu, musíte do výpočtu zahrnout i paušální platbu v řádech stovek až tisíců korun, kterou musíte každý rok platit, i když žádnou vodu nespotřebujete.