Domácnost

Vysoký a nízký tarif: Co vše potřebujete vědět?

Přestože všichni spotřebováváme stejnou elektřinu, každý z nás za ní platí jinak. Cena elektrické energie se vypočítává z distribuční sazby a tarifu. Podle čeho se distribuční sazba určuje a jak funguje vysoký a nízký tarif, se dozvíte v článku.

Vysoký a nízký tarif: Co vše potřebujete vědět?
Vysoký a nízký tarif: Co vše potřebujete vědět?

Na co má vliv distribuční sazba a tarif elektřiny?

Distribuční sazba je kategorie, kterou má každá domácnost přiřazenou podle toho, jaké spotřebiče používá a kolik elektřiny spotřebuje. Většina obyvatel v České republice elektřinu využívá jen pro svícení a napájení běžných elektrospotřebičů, jako je pračka, lednička nebo myčka. V tom případě platí elektřinu pouze ve vysokém tarifu a po celý den je její cena za kWh stejná, ať ji čerpají v jakoukoliv hodinu. Označení vysoký tarif tedy nemusí automaticky znamenat to, že elektřina je méně výhodná. 

Naproti tomu domácnosti, kde se elektřina spotřebovává ještě na ohřev vody nebo vytápění, ať už pomocí přímotopů, akumulačních kamen nebo tepelného čerpadla, mají nárok na výhodnější sazbu. Ta je dvoutarifová. Během dne teče elektřina ve dvou rozdílných tarifech – vysokém a nízkém. V nízkém tarifu je elektřina levnější, dříve se tento režim nazýval noční proud. V dnešní době už ale neplatí, že by tekl pouze v noci, a proto je přesnější pojmenování nízký tarif. 

Noční proud už nefunguje aneb 7 věcí, které jste možná nevěděli o nízkém tarifu elektřiny

Speciální distribuční sazby existují také pro majitele elektromobilů a chataře, kteří v nemovitosti využívají elektřinu nárazově o víkendech.

Cena elektrické energie se vypočítává z distribuční sazby a tarifu.

Přehled distribučních sazeb a délka vysokého/nízkého tarifu během dne

Existují dvě sazby jen s vysokým tarifem a osm dvoutarifních sazeb. Jednotarifní sazby jsou D01d a D02d. Většina domácností v České republice využívá sazbu D02d, což znamená střední až vysokou spotřebu bez využití elektřiny pro vytápění nebo ohřev vody. Pro nízkou spotřebu je určen tarif D01d. Obě tyto sazby běží pouze s vysokým tarifem po celý den.

5 důvodů, proč poroste cena elektřiny

Dvoutarifních sazeb je osm a většina z nich se rozděluje podle způsobu vytápění. Jsou určeny výhradně pro domácnosti, kde se elektřina užívá pro ohřev vody nebo vytápění, nabíjení elektromobilu nebo pro chataře.

Přehled distribučních sazeb

distribuční sazba

počet hodin nízkého tarifu

využití elektřiny

D01d

0 hodin

bez ohřevu vody a vytápění (nižší spotřeba)

D02d

0 hodin

bez ohřevu vody a vytápění (vyšší spotřeba)

D25d

8 hodin

ohřev vody (nižší spotřeba)

D26d

8 hodin

ohřev vody (vyšší spotřeba)

D27d

8 hodin

nabíjení elektromobilu

D35d

16 hodin

hybridní vytápění (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána pouze do 31. 3. 2016)

D45d

20 hodin

vytápění přímotopy (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána pouze do 31. 3. 2016)

D56d

22 hodin

tepelné čerpadlo (aktuálně již nelze zvolit, sazba byla přiznávána pouze do 31. 3. 2016)

D57d

20 hodin

elektrické vytápění

D61d

víkend (od pátku 12:00 do neděle 22:00)

pro chataře a chalupáře

 

Jak získat dvoutarifní sazbu?

Aby majitel odběrného místa mohl dosáhnout na dvoutarifní sazbu, musí být spotřebič pro vytápění nebo ohřev vody řádně nainstalován do samostatného okruhu. V době přepnutí na vysoký tarif se odběr proudu pro velký spotřebič zablokuje a naopak sepne ve chvíli, kdy domácnost čerpá nízký tarif, tedy levnější elektřinu.

Sazbu rozlišující nízký a vysoký tarif proto nelze získat automaticky, musíte u svého dodavatele podat žádost, ke které je nutné doložit revizní zprávy.

Vysoký tarif se může prodražit

Jak zjistím, kdy spíná vysoký a nízký tarif?

Spotřebiče pro ohřev vody nebo vytápění jsou nainstalovány tak, aby automaticky odebíraly elektrickou energii pouze z nízkého tarifu. Svoji celkovou spotřebu však můžete snížit tím, že v době nízkého tarifu zapnete i ostatní spotřebiče – například myčku nebo pračku. Proto se hodí vědět, v jaké časy se zapíná nízký tarif. 

Zapnutí vysokého a nízkého tarifu 

Přesné časy zapnutí a vypnutí nízkého tarifu (časy spínání HDO) najdete na webu svého distributora. E.ON pokrývá jižní Čechy a jižní Moravu. ČEZ je odpovědný za distribuci ve zbytku republiky kromě Prahy. Hlavní město a Roztoky má na starost PRE.

Ke zjištění časů budete potřebovat ještě kód na HDO přijímači. Ten je součástí elektroměru, nebo je umístěn v rozvodné skříni.

Ušetřit můžete nejen tím, že některé spotřebiče budete zapínat pouze v době nízkého tarifu. Pomůže vám také výběr vhodného dodavatele elektřiny. Zjistit víc!

Proč vlastně existují dva různé tarify?

Spotřebiče s velkou spotřebou, jako jsou bojlery nebo přímotopy, čerpají ze sítě velké množství energie. Proto distributoři regulují výkyvy napětí v elektrické síti právě díky zapnutí nízkého tarifu. Ten se pro odběrná místa liší v hodinách, ale ke změnám dochází i během roku například podle počasí. Proto se časy sepnutí nízkého tarifu občas úplně změní a konkrétní hodiny se liší i mezi sousedy. Díky tomu se velké odběry rozloží do celého dne a vyváží se extrémní výkyvy.

Cena elektřiny: Víte, z čeho se skládá a jak se dá čarovat se slevami?

Jestliže nízký tarif využíváte, nezapomeňte si jednou za čas zkontrolovat aktuální časy zapnutí na webových stránkách distributora.