Aktuality

E.ON Energy Globe: Na vzdělávání o ochraně přírody se nesmí zapomínat

Představujeme vám projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Vzdělávání. Člověk v tísni přihlásil online kurz o klimatické změně určený pro pedagogy i širokou veřejnost. ZŠ a MŠ v Melči se účastní soutěže s projektem Voda na 100 způsobů, který má dokonce mezinárodní přesah.

E.ON Energy Globe: Na vzdělávání o ochraně přírody se nesmí zapomínat
E.ON Energy Globe: Na vzdělávání o ochraně přírody se nesmí zapomínat

První online kurz o klimatické změně od Člověka v tísni

Téma klimatické změny by mělo patřit do vzdělávání, ale pro učitele není často snadné najít přístupnou a srozumitelnou formu, jak důležité informace předat. Dostupné zdroje mohou být zastaralé nebo názorově vyhraněné. Proto se Člověk v tísni rozhodl s výukou o klimatické změně pomoci. Organizace vytvořila první online kurz o klimatické změně, který je určen primárně pro vyučující. Jeho součástí jsou nejen obsáhlé materiály o tématu změny klimatu, ale také kapitola, jak komunikovat tento fenomén žákům. „Víme, že toto téma je pro výuku náročné a školy se mu proto věnují, pokud vůbec, tak pouze okrajově. V zásadě je to závislé na aktivních učitelích, kteří chápou jeho důležitost a najdou vlastní cestu, jak ho do výuky zařadit, třeba formou projektového dne,“ vysvětluje Veronika Ambrozyová z organizace Člověk v tísni.

Kdo vyhraje „ekologického Oskara“ Energy Globe? Rozhodnout můžete i vy!

Systematický materiál obsahuje interaktivní i testové části

Člověk v tísni vytvořil tento online kurz pro usnadnění výuky o změně klimatu především na 2. stupni základních škol a na středních školách. Jedná se o systematický materiál, který pomáhá vyučujícímu ujasnit si základní fakta o tématu a způsobu výuky, ale může sloužit i přímo v hodinách.

Kurz sestává z osmi kapitol, které na sebe navazují, ale je možné se v nich libovolně vracet a studovat v libovolném pořadí. Součástí jsou rozhovory s odborníky a interaktivní úkoly. Díky tomu si důležité vědomosti o změně klimatu osvojí studující z různých úhlů. „Součástí kapitol jsou také otázky a interaktivní testy, které průběžně ověřují získané znalosti a zároveň pomáhají k ukotvení a zapamatování si nových poznatků,“ popisuje Ambrozyová. Absolventi kurzu hodnotí pozitivně především informační vyváženost, šíři zpracování tématu a formu – kurz se stal pedagogům praktickou pomůckou, jak o změně klimatu vyučovat.

Online kurz o klimatické změně.

Zdroj: Webové stránky projektu Energy Globe

Kurz se šíří mezi pedagogy i zájemci z řad veřejnosti

Kurz z dílny Člověka v tísni je určen především pro pedagogy, protože obsahuje přidanou hodnotu v tom, jak o změně klimatu vyučovat. Fakta v něm obsažená však slouží i pro vzdělávání široké veřejnosti. Organizace pořádá školení pro pedagogy a další aktivity, kde upozorňuje na důležitost vyučování o klimatické změně. „Na jaře proběhla společná online tisková konference s Klimatickou koalicí, kde byly představeny kromě kurzu i další vzdělávací materiály k výuce o klimatické změně od dalších organizací, nebo jsme uspořádali odbornou debatu na téma, proč o klimatické změně učit, kde byl kurz také představen,“ upřesňuje Ambrozyová.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

Edukační projekt Voda na 100 způsobů

Problém nedostatku vody je rok od roku palčivější, a proto žáci z Masarykovy základní školy a mateřské školy Melč vytvořili projekt upozorňující na tuto skutečnost. Projekt Voda na 100 způsobů se zabývá osvětou o nedostatku vody a hledá způsoby, jak vodu hospodárně využívat. Žákům se povedlo spolupracovat dokonce se vzdělávacími institucemi v zahraničí pomocí programu Erasmus+ a vdechnout život projektu s mezinárodním přesahem.

„Nápad vzešel z každodenní činnosti Ekotýmu školy, který již sedmým rokem pracuje i na mezinárodním programu Ekoškola. Téma voda je jedním z témat programu Ekoškola. V poslední době žáci několikrát na vlastní kůži pocítili úbytek vody v podobě vyschlých studen, potoků a lesů. Zaregistrovali, že tento problém přesahuje daleko za hranice našeho státu. Proto žáci spolu s učiteli naší školy využili možností programu Erasmus+, aby oslovili žáky a učitele z evropských škol, kteří chtějí tuto skutečnost (v rámci svých možností) změnit,“ vysvětluje záměr projektu Ivana Piskovská ze ZŠ Melč.

Edukační projekt voda na 100 způsobů.

Zdroj: Webové stránky projektu Energy Globe

Vzdělávací projekt probíhá již druhým rokem

V průběhu dvou let žáci vytvořili vzdělávací program s názvem W. A. T. E. R. – in other ways (česky Voda na 100 způsobů), na kterém spolupracují se školami v Portugalsku, Chorvatsku, Španělsku, Itálii nebo Litvě. Projekt Voda na 100 způsobů se věnuje několika sférám, které vycházejí z jeho anglického názvu:

W = the war of survival (válka o přežití);

A = alternative resources (alternativní zdroje);

T = transport and travelling (doprava a cestování);

E = ecology (ekologie);

R = recreation and remedy (rekreace a léčba).

Součástí projektu není jen sběr teoretických informací, ale také praktický výzkum. „V průběhu dvou let realizace projektu žáci spolupracovali na více než 20 aktivitách týkajících se vody,“ uvádí Piskovská. Žáci vytvořili například mapu vodních zdrojů v obci Melč, dělali dotazníkové šetření o sběru dešťové vody nebo sledovali úhrny srážek pomocí srážkoměru. Výsledky všech praktických cvičení si děti porovnávaly napříč ostatními zeměmi a diskutovaly nad odlišnostmi.

Vrtání studny: Vyplatí se mít vlastní vodu?

Jedním projektem snaha o vzdělávání v oblasti ekologie nekončí

Výsledkem projektu byl mimo jiné návrh opatření, jak lépe hospodařit s vodou i přímo ve škole. V umývárnách byly instalovány perlátory, které šetří vodou a na toaletách se nově využívají úsporná splachovadla. Škola v Melči sbírá také dešťovou vodu, kterou využívá k zavlažování školní zahrady.

Všechny projektové aktivity jsou již splněny, proto se škola v Melči porozhlíží po nových ekologických tématech, kterým by se děti mohly věnovat. Žáci společně s učiteli zároveň vytvořili metodiku, jak komunikovat téma nedostatku vody v mateřských školách. Vzhledem k okolnostem předání do mateřských škol zatím nebylo realizováno, ale plánuje se v příštím školním roce.

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají chránit přírodu a šetřit energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec, letos bylo přidáno ještě speciální ocenění Čistý vzduch. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte zápůjčku elektromobilu a další zajímavé ceny.