Aktuality

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty se rozvíjí ve velkých i malých obcích

Představujeme vám projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. Dnes se podíváme na soutěžící, kteří se proti sobě postaví v kategorii Obec. Hlavní město Praha představuje projekt progresivního třídění odpadů. Obec Hostětín přihlásila svůj projekt využití obnovitelných zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj obce.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty se rozvíjí ve velkých i malých obcích
E.ON Energy Globe: Ekologické projekty se rozvíjí ve velkých i malých obcích

Hlavní město Praha klade důraz na sběr a třídění odpadů

Pro životní prostředí je nejdůležitější produkovat co nejméně odpadů, ale když už existuje, je potřeba s ním uvážlivě nakládat. Nejlepší cestou je správný sběr, třídění a recyklace. Právě proto se Praha rozhodla vyzkoušet pilotní projekt, ve kterém se zaměřuje na vícekomoditní sběr odpadu a rozšíření systému o třídění gastroodpadu a jeho využití v bioplynových stanicích.

Vícekomoditní sběr snižuje množství nerecyklovaného odpadu

Žlutá, modrá, zelená – to jsou základní barvy popelnic na tříděný odpad, na jejichž využívání jsme si již zvykli. Kam ale vhodit například plechovky nebo tetrapakové obaly? Takové obaly jsou v současné době ve většině měst součástí směsného odpadu, ale přitom by se daly velmi dobře vytřídit. Právě proto se Praha rozhodla zavést tzv. vícekomoditní sběr kovů, plastů a tetrapakových obalů. „Vícekomoditní sběr odpadu znamená sběr více složek tříděného odpadu (TO) do jedné nádoby, v našem případě to je papír, plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Tyto komodity jsou sbírány dohromady a k jejich dotřiďování dochází až později na třídičce,“ vysvětluje Petra Strouhalová z odboru odpadového hospodářství.

E.ON Energy Globe: Na vzdělávání o ochraně přírody se nesmí zapomínat

Gastroodpad je perfektním palivem pro bioplynovou stanici

Dalším odpadem, který často není efektivně využíván, je gastroodpad z domácností. „Jedná se zejména o bioodpad z kuchyní našich domácností, jako jsou kosti, maso, zbytky nedojedených pokrmů, prošlé potraviny, nebo i zbytky ovoce a zeleniny z přípravy pokrmů,“ uvádí Strouhalová. „Pilotní projekt sběru gastroodpadu z domácností je vůbec první svého druhu. Doposud probíhal sběr gastroodpadu pouze u jídelen a restauračních zařízení v režimu živnostenského odpadu,“ uvádí říká Strouhalová. 

Výhodou gastroodpadu je, že se může velmi dobře využít v bioplynové stanici. Odpad s vyšším množstvím vody totiž není vhodný pro spalování ve spalovnách, protože snižuje výhřevnost. Naopak v bioplynové stanici najde odpad z domácností využití a navíc BioCNG dále snižuje emise při využití v městské hromadné dopravě. „Pohon CNG v porovnání s dieselovým pohonem vykazuje výrazně nižší emise znečišťujících látek a je vhodný do městského provozu. Autobusy a vozidla na CNG mají navíc oproti těm naftovým nižší provozní náklady,“ objasňuje Strouhalová. Kromě snížení množství směsného odpadu by tak vytřídění gastroodpadu mělo sekundární pozitivní dopad na ovzduší v hlavním městě.

Gastro odpad

Projekt zatím běží v pilotní fázi

Projekt vícekomoditního sběru odpadu a třídění gastroodpadu je zatím v pilotní fázi. Hlavní město Praha průběžně vyhodnocuje výsledky pomocí rozboru směsného komunálního odpadu. To je efektivní způsob, jak zjistit, jak se mění složení odpadu a zda na něj mají projekty pozitivní vliv. Na konečné výsledky si ještě počkáme, ale přesto zástupci města již teď doufají v pozitivní změny. „Chtěli bychom občany motivovat, aby se do projektů také aktivně zapojili. Ve výhledu dalších let bychom chtěli, aby se tyto projekty rozšířily na celé území města a staly se součástí systému nakládání s odpady v hlavním městě Praze.“

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

Hostětín inspiruje pro udržitelný rozvoj malé obce

Hostětín je malá obec s pouhými 200 obyvateli ve Zlínském kraji, přesto se rozhodl pro velký krok směrem k udržitelnému rozvoji. Stal se tak inspirací pro ostatní obce, protože ukazuje, že zavádět principy ochrany životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů zvládne i malá obec, nejen statisícová města s velkými rozpočty.

I v malé obci se dají dělat velké ekologické projekty

V Hostětíně v podhůří Bílých Karpat se již před několika lety rozhodli pro využití obnovitelných zdrojů a podporu udržitelného rozvoje obce. V současné době zde funguje hned několik ekologických projektů. „První nápad vzešel od nutnosti vybudovat kořenovou čistírnu odpadních vod, bez které by se nemohl rozvíjet další život v obci, protože zde byla stavební uzávěra z důvodu vodní nádrže Kolelač. Poté následovaly další projekty: obecní výtopna a další,“ uvádí starosta obce Jaroslav Boleček.

Kdo vyhraje „ekologického Oskara“ Energy Globe? Rozhodnout můžete i vy!

Vlastní elektřina, čistička i výtopna

V obci fungují tři fotovoltaické elektrárny, většina solárních panelů je umístěna na obecních budovách – například na střeše moštárny. Obec využívá pro čištění odpadních vod kořenovou čističku a o teplo se stará výtopna na dřevní štěpku. Starosta přiznává, že začátky nebyly jednoduché, ale nyní jsou místní spokojení: „Z počátku byli lidé pesimističtí, ale postupem času se ukázalo, že je jednodušší otočit knoflík na ovládání než kupovat uhlí. Postupně v obci na domech přibyly solární kolektory na ohřev teplé vody. V současnosti i nádrže na zadržení dešťové vody.“ To dokazuje, že příklad obce táhne i místní obyvatele, kteří mají následně chuť přispět k ochraně krajiny i vlastní investicí.

Fotovoltaika na střeše

Hostětín využívá také šetrné veřejné osvětlení, které svítí jen na chodníky a komunikace. Vysoce účinné sodíkové výbojky a cloněné lampy se postarají o nižší produkci světelného smogu.

Hostětín je inspirací pro ostatní obce

Starosta Hostětína hodnotí investice do ekologických projektů velmi pozitivně: „Energetická náročnost kořenové čistírny je malá, fotovoltaická elektrárna vedle obecní výtopny snižuje energetickou náročnost výtopny a celé obce. V kotelně zpracováváme biomasu z regionu a platby za teplo se vrací zpět do obecní pokladny,“ vypočítává úspory, které řešení přináší.

Obec je inspirací a vzorem, jak uvést do praxe udržitelné postupy i ve velmi malé obci. Svoje poznatky předává vedení obce dále. Starosta Boleček uvádí: „S tímto nám pomáhá Ekologický institut Veronica, která má u nás v obci Centrum Veronica, kde se pořádají exkurze a přednášky pro starosty jiných obcí i ostatních lidí, kteří se o tuto problematiku zajímají.“

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají chránit přírodu a šetřit energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec, letos bylo přidáno ještě speciální ocenění Čistý vzduch. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte zápůjčku elektromobilu a další zajímavé ceny.