Aktuality

E.ON Energy Globe: Firmy, které udávají ekologické trendy

Představujeme vám projekty soupeřící v soutěži E.ON Energy Globe. Dnes se podíváme na soutěžící, kteří se proti sobě postaví v kategorii Firma. Společnost Sonnentor vyrábějící bylinné čaje a koření patří k průkopníkům mezi ekologickými firmami již několik let. Společnost EFG spustila v Rapotíně první bioplynovou stanici.

E.ON Energy Globe: Firmy, které udávají ekologické trendy
E.ON Energy Globe: Firmy, které udávají ekologické trendy

Sonnentor –⁠ Ekologická výroba bylinných čajů a směsí, zdroj: web E.ON Energy Globe

Sonnentor dlouhodobě pracuje na ekologickém provozu

Společnost Sonnentor sídlí v moravských Čejkovicích, kde vyrábí bylinné čaje a koření. Již od svého vzniku klade důraz na udržitelnost a ekologický provoz. Firma byla vybudována na nevyužívaném brownfieldu bez zbytečného záboru nové půdy. Střecha výrobní haly je pokryta solárními panely o výkonu 29 kWp, které pokrývají 7 % spotřeby elektřiny ve firmě. Zbytek elektrické energie Sonnentor odebírá výhradně z obnovitelných zdrojů.

Sonnentor se soustředí rovněž na bezodpadové hospodářství –⁠ například ze zbytků bylin nevyužitých do výrobků zpracovává pelety, kterými vytápí výrobní areál.

Obaly výrobků Sonnentor jsou zcela kompostovatelné

Inovacemi neustále prochází také výrobky společnosti Sonnentor. Firma využívá pouze obaly a čajové sáčky, které jsou kompletně kompostovatelné bez příměsi plastových částí. Jednatel společnosti Josef Dvořáček vysvětluje: „Za všechny aktuální inovace bych vyzdvihl přechod na komplexní kompostovatelnost všech našich obalových materiálů a snižování gramáží papírů tak, abychom snižovali vznik odpadu. Zabýváme se také snižováním všech neekologických prvků v naší výrobě –⁠ od minulého roku např. místo inkoustu používáme ke značení datumu a šarže laser, díky čemuž ušetříme až 250 litrů inkoustu a rozpouštědel ročně.“ Samozřejmostí je důkladné třídění odpadu.

prodejna Sonnentor

Inspirace pro dodavatele, zaměstnance i zákazníky

Hodnota udržitelnosti je s firmou Sonnentor spjata již od jejího vzniku, ale pozitivní vliv společnosti sahá ještě o dost dál. Firma klade důraz na dobré vztahy se zaměstnanci, ale také svými dodavateli, které si pečlivě volí především v řadách místních biopěstitelů bylin s certifikátem. „Tím je garantována vysoká kvalita, ale také nám záleží na tom, aby všichni naši pěstitelé hospodařili s ohledem na pozitivní dopad na okolní krajinu. Stejně tak, jako máme dobré a trvalé vztahy s pěstiteli, jsou i naše vztahy se všemi dodavateli založeny na vzájemné úctě a férovosti. Hodnoty naší firmy jsou pevně zakořeněny a platí pro všechny,“ uvádí Dvořáček.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

Plán do budoucna? Nejkrásnější ekologická bylinková továrna

Sonnentor toho na poli udržitelnosti zvládl již spoustu, přesto neusíná na vavřínech a ve svém snažení pokračuje. Adresuje například také aktuální problém v podobě sucha. Část areálu kryje zelená střecha, která chytá dešťovou vodu a pomáhá chránit sklady bylin před přehříváním. „Do budoucna s rozšířením areálu plánujeme v novém projektu velké podzemní nádrže, kde zadržíme veškerou dešťovou vodu. Ta bude moci sloužit následně na splachování toalet nebo jako zálivka,“ vysvětluje Dvořáček.

A společnost má jasnou vizi i do budoucna. Neustále pracuje na snižování energetické náročnosti a směřujeme k minimalizaci odpadu a 100% kompostovatelnosti. „Máme vizi rozšířit náš areál a postavit „nejkrásnější ekologickou bylinkovou továrnu“ se zelenými střechami, využitím dešťových vod, solárními panely... A nejen díky zážitkovému okruhu pro návštěvníky šířit myšlenku ekologie a udržitelnosti dál. Chceme lidem ukázat, že podnikat se dá udržitelně, ekologicky a s čistým svědomím. Jsme vděční, když vidíme, že můžeme být inspirací pro ostatní. Je to ta nejlepší zpětná vazba, že to, co děláme, má smysl,“ uzavírá jednatel Sonnentoru.

E.ON Energy Globe: Funkční stavby se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí

První výrobna biometanu v Rapotíně

V Rapotíně vznikla první biometanová stanice, která vyrábí zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů a dodává ho do distribuční sítě. Stanice je v provozu již 5 let a jedná se o první projekt stálé výroby biometanu s jeho dodávkou do plynové distribuční sítě v Česku. Ročně se v Rapotíně zpracuje na 30 tisíc tun biologického odpadu.

Bioplynová stanice v Rapotíně je provozována společností Energy Financial Group (EFG), která se dlouhodobě věnuje investicím do energeticky šetrných a ekologických projektů s využitím obnovitelných zdrojů energie a odpadů v rámci tzv. cirkulární ekonomiky.

Výroba bioplynu Rapotín

Je biometan ekologickým palivem budoucnosti?

Biometan se ve zplyňovacích stanicích vyrábí z biologického odpadu –⁠ například i z odpadu z kuchyní, který je pro běžné spalovny příliš vlhký a jeho výhřevnost je nízká. Bioplynová stanice tak patří k ideálním způsobům, jak zpracovat zbytky jídla, ale také vyhozené potraviny ze supermarketů nebo restaurací.

Obrovskou výhodou biometanu je, že jeho složení je takřka totožné s vytěženým zemním plynem, a tak ho pro použití v distribuční síti není potřeba nijak upravovat. Plynový spotřebič si poradí s biometanem stejně jako s běžným zemním plynem. Široké možnosti využití nachází biometan také v dopravě, kde se využívá ve formě BioCNG. Ani v tomto případě není potřeba vozidla s pohonem na CNG pro použití jeho bioverze nijak upravovat.

Oproti uhlí má metan až o 50 % nižší emise CO2 a ve srovnání se spalováním benzinu nebo dieselu v automobilech jsou emise oxidu uhličitého o čtvrtinu nižší. To činí ze zemního plynu řádově ekologičtější palivo –⁠ tím spíš, když bude vyráběn z odpadů.

Zbytky jídla se promění v bioplyn

Výroba musí dávat smysl také ekonomicky

Kromě ekologických přínosů musí každý zdroj energie dávat smysl také z ekonomického hlediska. Stanice má několik zdrojů příjmů – jedním jsou platby za zpracování odpadu, dalším pak prodej vyprodukovaných energií a zemního plynu – biometanu. Proto se společnost EFG chystá filtraci biometanu a jeho dodávku do sítě uplatnit i v dalších projektech v České republice. Zatím je stanice v Rapotíně jediné české zařízení pro výrobu energie, které vykazuje zápornou uhlíkovou stopu.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty se rozvíjí ve velkých i malých obcích

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají chránit přírodu a šetřit energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec, letos bylo přidáno ještě speciální ocenění Čistý vzduch. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte zápůjčku elektromobilu a další zajímavé ceny.

Zdroj obrázků Sonnentor a Rapotín: web E.ON Energy Globe