Aktuality

E.ON Energy Globe: Funkční stavby se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí

Představujeme firmy soupeřící v soutěži Energy Globe. Dnes představíme ty, které se proti sobě postaví v kategorii Stavba. Budova II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc využívá moderní technologie pro komfort pacientů, ale zároveň splňuje standard pasivní budovy. Kulturní budova v Chlumci nad Cidlinou byla postavena ve velmi úsporném energetickém režimu.

E.ON Energy Globe: Funkční stavby se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí
E.ON Energy Globe: Funkční stavby se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí

Foto: Novostavba II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické Fakultní nemocnice Olomouc, zdroj: web E.On Energy Globe

Gastroenterologická a geriatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

První nemocniční stavba v České republice, která splňuje standardy pasivní budovy – to je II. interní klinika gastroenterologická a geriatrická Fakultní nemocnice Olomouc. Nemocnice je pracoviště náročné na provoz, požadavky pacientů i personálu, proto není jednoduché všechny tyto vlivy skloubit ve funkční budově. V Olomouci se navíc rozhodli pro budovu se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty se rozvíjí ve velkých i malých obcích

I složitý provoz může být energeticky efektivní

Nová budova s podlahovou plochou 8210 m2 disponuje průkazem energetické náročnosti budovy třídy B, což odpovídá spotřebě tepla na vytápění 8 kWh/m2/rok. Nemocnice díky tomu na energiích každý rok ušetří asi 1 milion korun. Odkud vzešel nápad na postavení nemocnice ve standardu nízkoenergetické budovy? Veronika Jeřábková, vedoucí odboru marketingu, vysvětluje: „Fakultní nemocnice Olomouc má dlouhodobý a koncepční zájem o šetrný přístup k přírodě, který se prolíná mnoha oblastmi napříč fungováním nemocnice. Neméně důležitý je pro nás pak samozřejmě i ekonomický zřetel, tedy nízké provozní náklady. Vedení zvažovalo i rekonstrukci a využití stávajících objektů, ukázalo se však, že už neodpovídají nárokům současné medicíny a požadavkům na komfort pacientů.“

Kromě nízké energetické náročnosti myslí v nemocnici Olomouc také na zadržování vody. Zelená retenční střecha zadržuje dešťovou vodu a zároveň tím pomáhá s tepelnou regulací budovy. Zeleň si užijí rovněž pacienti v atriu díky stromům a popínavým rostlinám.

Budova FN Olomouc

Zdravé a komfortní prostředí přispívá k uzdravování pacientů

Pobyt v nemocnici není jen o špičkové práci lékařů, ale k rychlejšímu uzdravení pacientů významně přispívá jejich psychická pohoda. Na tu má velký vliv právě prostředí nemocnice. V Olomouci se podařilo vytvořit příjemné vnitřní prostředí díky propracovanému systému větrání, chlazení a akustiky v kombinaci s dostatkem přírodního světla. Poprvé v České republice v nemocničním zařízení zde byly použity mj. chlazené stropy.

Samozřejmostí je rovněž vysoký standard pokojů. „Pacientům obvykle příliš nezáleží na tom, zda je léčí technika za desítky nebo stovky milionů korun, ale velmi citlivě vnímají například to, jestli mají k dispozici vlastní sociální zařízení. Jsme rádi, že jim v nové budově můžeme zajistit standard té nejvyšší úrovně, tedy komfortní jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím. Je obecně známo, že prostředí má na pacienta a jeho uzdravení nezanedbatelný vliv. Ze strany pacientů i rodinných příslušníků máme pozitivní ohlasy,“ říká Jeřábková. Klinika je vybavena také speciálními pokoji pro obézní nebo handicapované pacienty.

E.ON Energy Globe: Ekologické projekty pro čisté ovzduší

Olomouc je inspirací pro další nemocnice

Klinika se otevřela pro pacienty již v závěru roku 2018. O rok později zde bylo v interní části kliniky hospitalizováno 2813 nemocných, v geriatrické pak 656. Odborníci provedli na klinice celkem 31900 ambulantních vyšetření a počet endoskopických výkonů dosáhl osmi tisíc.

Olomouc by se mohla stát inspirací pro další nemocniční provozy, jak najít rovnováhu mezi uspokojením potřeb pacientů, poskytnutí kvalitního zázemí pro personál a zodpovědným přístupem k životnímu prostředí. Fakultní nemocnice má před otevřením další nízkoenergetické budovy – ambulantního pavilonu Hemato–onkologické kliniky. V Olomouckém kraji je ve výstavbě ještě nízkoenergetický pavilon interních oborů, a to v Nemocnici Šternberk.

Veřejná kulturní polyfunkční budova v Chlumci nad Cidlinou

V Chlumci nad Cidlinou se pustili do komunitního projektu, který využívá moderních technologií ve prospěch místních obyvatel. Jedná se o veřejnou polyfunkční budovu na Klicperově náměstí. Hlavní součástí je regionální knihovna a informační centrum. V objektu se konají rovněž zajímavé přednášky pro veřejnost a útočiště tady našli také žáci umělecké školy. Nové vyžití zde mohou nalézt místní ze spádové oblasti regionu čítající asi 15 000 obyvatel.

Veřejná kulturní budova

Energeticky efektivní stavba s minimálními náklady na provoz

Nová stavba kulturního domu v Chlumci nad Cidlinou nahradila starou budovu po demolici. Cílem bylo vytvořit budovu, která citlivě zapadne do historického rázu náměstí podle požadavků státní památkové péče, ale zároveň splní nejmodernější standardy pro energeticky efektivní stavby. Budova využívá rekuperaci pro větrání a tepelné čerpadlo na vytápění – to pomáhá udržovat náklady na provoz na minimu. Město realizovalo stavbu bez jakýchkoliv dotací.

Více čtenářů v knihovně, větší kulturní vyžití

V budově se nachází prostory regionální knihovny, studovna, informační centrum pro turisty a učebny základní umělecké školy. Jednou z místností je rovněž sál, kde se konají zkoušky dětského dechového orchestru, lekce baletu a výuka mažoretek. Pravidelně zde probíhá také výuka Univerzity III. věku pro seniory a další zajímavé přednášky pro veřejnost. Budova slouží nejen obyvatelům Chlumce nad Cidlinou, ale celé spádové oblasti – například návštěvnost v knihovně se podařilo dokonce zdvojnásobit.

Kdo vyhraje „ekologického Oskara“ Energy Globe? Rozhodnout můžete i vy!

Soutěž E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje již od roku 2008 české projekty a nápady, které pomáhají chránit přírodu a šetřit energie. Soutěž probíhá v pěti kategoriích – Stavba, Firma, Produkt, Vzdělávání a Obec, letos bylo přidáno ještě speciální ocenění Čistý vzduch. Díky soutěži se zviditelní projekty, které využívají inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. Hlasujte pro nejlepší nápady a vyhrajte zápůjčku elektromobilu a další zajímavé ceny.

Zdroj obrázků: web E.ON Energy Globe