Vše o elektřině

Jak odejít od dodavatele elektřiny?

Zjistili jste, že svému dodavateli elektřiny platíte více, než je nutné a leží vám na stole mnohem výhodnější nabídka od konkurence? Ceny elektřiny se napříč poskytovateli výrazně liší, takže tato situace nemusí být nijak výjimečná. Víte, jak odejít od dodavatele elektřiny?

Jak odejít od dodavatele elektřiny?
Jak odejít od dodavatele elektřiny?

Se smlouvou na dobu neurčitou to půjde snadno

O tom, jak složité pro vás bude odejít od dodavatele elektřiny, rozhodne především smlouva, kterou jste s původním poskytovatelem podepsali. Ve smluvních podmínkách bude zmíněno, kdy a za jakých okolností můžete smlouvu vypovědět. Pro snadné odstoupení od smlouvy je klíčové, zda jste podepsali smlouvu na dobu neurčitou, nebo určitou.

Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. Poté, co tak učiníte, následuje smlouvou stanovená výpovědní lhůta. Její běžná délka činí tři měsíce. Po uplynutí této lhůty můžete začít odebírat elektřinu od jiného dodavatele, který více vyhovuje vašim požadavkům.

Nejlevnější elektřina? Nejvýhodnější cena nemusí být nejlepší volbou

Při vypovězení smlouvy na dobu určitou vás může čekat pokuta

Trochu složitější situace vás čeká, pokud jste s dodavatelem uzavřeli smlouvu na dobu určitou. Princip těchto smluv je jednoduchý – poskytovatel zákazníkovi nabídne výhodnější cenu než u smluv na dobu neurčitou, ale zároveň má garanci, že u něj klient po stanovenou dobu zůstane. Smlouvy na dobu určitou jsou obvykle uzavírány na 1–3 roky, narazíte ale i na delší kontrakty.

Smlouvy na dobu určitou bývají automaticky prodlužovány – standardně o stejnou dobu, na kterou byly původně uzavřeny. Právě v tom může z pohledu zákazníka spočívat problém. Klient musí ve stanovené době vyjádřit nesouhlas s prodloužením smlouvy, jinak je smlouva automaticky prodloužena. Nesouhlas s prodloužením lze běžně podat během 3 měsíců před koncem smlouvy, ale liší se to v závislosti na dodavateli. Když chcete smlouvu vypovědět mimo tuto vymezenou lhůtu, hrozí vám – je-li tak stanoveno – smluvní pokuta.

Smlouva může být automaticky prodloužena. Nezapomeňte podat nesouhlas s prodloužením.

Pokuta může být několik tisíc korun

Pokuta při vypovězení smlouvy na dobu určitou rozhodně není zanedbatelná. Její výši si určuje samotný dodavatel. Částka je buď definována fixně, bez ohledu na to, kdy smlouvu vypovídáte, nebo může být výsledkem násobku určité sumy a počtu neproběhlých měsíců do konce smlouvy. Před vypovězením si pečlivě zkontrolujte, jak velký poplatek případně čeká na vás. Může jít klidně o částku přesahující 6 tisíc korun. Podívejte se, kde a kolik si za předčasnou výpověď smlouvy připlatíte.

V určitých situacích se můžete pokutě vyhnout

Existují situace, kdy i smlouvu na dobu určitou můžete bezplatně vypovědět mimo vymezenou lhůtu. Patří mezi ně například výrazné změny ze strany dodavatele. Pokud váš dodavatel změnil cenu elektřiny nebo obchodní podmínky, máte ze zákona nárok na odstoupení od smlouvy bez sankcí. I zde však musíte dodržet předepsané lhůty – jestliže vám poskytovatel oznámil uvedené změny do 30 dnů před jejich účinností, máte právo odstoupit od smlouvy do 10 dnů před ohlášenou změnou.

Dodavatelé elektřiny 2020: Jak poznat důvěryhodného dodavatele?

Další výjimku tvoří případy, ve kterých jste podepsali smlouvu online, po telefonu, na ulici nebo jinde mimo obchodní prostory společnosti. V tu chvíli máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Do budoucna by měl být spotřebitel chráněn ještě více. Přečtěte si, co má přinést novela energetického zákona.

Odstoupení od smlouvy zpracujte písemně

Zvážili jste všechna pro a proti a definitivně jste se rozhodli odejít od vašeho dodavatele? Odstoupení od smlouvy mu adresujte ideálně v písemné formě. Kromě samotného vyjádření vůle ukončit smluvní vztah by odstoupení od smlouvy mělo obsahovat také jednoznačnou identifikaci zákazníka, smlouvy o dodávkách elektřiny a konkrétního odběrného místa. V souladu s vaší smlouvou také specifikujte, ke kterému datu je odstoupení účinné.

Odstoupení od smlouvy zašlete nejlépe doporučeně s dodejkou. Nastanou-li nějaké nesrovnalosti, vy budete schopni prokázat doručení výpovědi na adresu dodavatele. Podobně vhodnou variantou je rovněž předání odstoupení od smlouvy přímo na podatelně dodavatele. V takovém případě si nechte s datem předání potvrdit kopii dokumentu.

Vždy předávejte odstoupení od smlouvy písemně.

Neplatíte za elektřinu víc i vy?

Jedním z hlavních důvodů odchodu od dodavatele elektřiny je výhodnější nabídka od konkurence. Ceny, ale také podmínky jednotlivých poskytovatelů se mohou výrazně lišit. Neplatíte za elektřinu víc, než je nutné? Během několika málo minut to zjistíte díky naší online kalkulačce. Zároveň na základě indexu komplexnosti uvidíte, která z firem vám nabízí ty nejférovější podmínky. Porovnáváme pro vás více než 30 dodavatelů elektřiny.