Vše o elektřině

Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?

Rozmysleli jste si svůj podpis na smlouvě o dodávce elektřiny, hned jak se za důrazným podomním obchodníkem zabouchly dveře od vašeho bytu? Nemusíte za ním běžet a snažit se mu papír s vaším podpisem vyrvat z ruky. Energetický zákon vám totiž dává možnost nevýhodnou smlouvu bez sankcí zrušit i po zahájení odběru. Jakou lhůtu ale nesmíte promeškat?

Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?
Kdy můžete odstoupit od smlouvy s podomními prodejci nebo uzavřené na dálku?

Paní Alena Dobrodějová po hodině přemlouvání a naléhání podepsala smlouvu na dodávku elektřiny s podomním obchodníkem, který zazvonil u jejích dveří. Za týden ale zjistila, že nová smlouva vůbec není tak výhodná, jak jí tvrdil předtím prodejce, a chtěla by ji proto zrušit. Co může dělat?

Když reagujete rychle, máte 14 dní na odeslání odstoupení

Při odstoupení od smlouvy uzavřené mimo běžné obchodní prostory (např. v bydlišti zákazníka, na předváděcím zájezdu, na ulici) platí stejné podmínky jako pro smlouvy distanční neboli smlouvy uzavřené na dálku (nejčastěji prostřednictvím internetu, e-mailu či telefonu). Proto bychom paní Dobrodějové radili stejně, i kdyby chtěla ukončit smlouvu sjednanou online.

INFOGRAFIKA: Změna dodavatele? Nejen kvůli nízké ceně, důležitá je i kvalita

Pokud paní Alenu podomní prodejce poučil o právu na odstoupení, podepsáním smlouvy začíná běžet 14denní lhůta pro odstoupení stanovená občanským zákoníkem. Poslední den lhůty stačí dokument poslat dodavateli. Jde o jednostranný právní akt, takže nemusíte čekat na žádné potvrzení.

Hledáte vzorové formuláře pro odstoupení od smlouvy? Chci stáhnout vzor

Kdyby se obchodník o právu na odstoupení zmínit zapomněl, 14 dní se počítá až ode dne, kdy svou informační povinnost napraví. V málo pravděpodobném případě, kdy informaci o možnostech odstoupení dodavatel klientovi nesdělí vůbec, se lhůta prodlužuje maximálně na 1 rok a 14 dní od uzavření smlouvy.

Na výpověď máte čas ještě 15 dní po zahájení dodávek energií

Kdyby paní Alena z jakéhokoli důvodu odstoupení zaslat nestihla, novela Energetického zákona z 1. ledna 2016 jí dává další šanci. Smlouvu může vypovědět až do 15 dní od okamžiku, kdy začal proud od nového dodavatele proudit do jejích zásuvek. Nezáleží, jestli podepsala smlouvu na dobu určitou či neurčitou. Platí to pro oba typy.

Vyhne se tedy placení sankční pokuty za předčasné ukončení smlouvy, pokud šlo o závazek na dobu určitou, ale již odebrané kilowatthodiny samozřejmě uhradit dodavateli musí.

Poplatky za předčasné ukončení smlouvy: Kdy se změna dodavatele prodraží?

Pro dodržení výpovědní lhůty je rozhodující datum odeslání výpovědi, nikoli její doručení energetické firmě. Nicméně tím ještě není pouto mezi odběratelem a dodavatelem přeťato úplně. Musí uplynout ještě výpovědní doba. Ta činí opět 15 dní a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Další možnosti, jak ukončit nevýhodnou smlouvu

Oba výše zmíněné způsoby se vztahují pouze ke smlouvám uzavřeným mimo obchodní prostory nebo na dálku. Paleta nástrojů, jak se zbavit drahého dodavatele, tím ale nekončí. Stejně jako u ostatních smluv lze odstoupit bez finančního trestu při zvýšení cen nebo změně smluvních podmínek.

Nabízí váš současný dodavatel stále ty nejlepší ceny? Porovnat nabídky na trhu

Pokud k ničemu takovému nedojde, zbývá vyčkat klasickou tříměsíční výpovědní dobu u smluv bez závazku, nebo ve správný čas oznámit dodavateli, že nemáte zájem o prodloužení smlouvy na dobu určitou na další období.

Na co si dát pozor?