Vše o elektřině

Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí

Při loučení se starým a drahým dodavatelem asi moc slz neuroníte. Možná se budete dokonce potutelně usmívat, protože změna dodavatele probíhá zcela zdarma a v různých situacích na ni máte automatický nárok. Podívejte se na jejich přehled.

Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí
Odstoupit od smlouvy bez sankcí můžete při zvýšení cen. Tím ale seznam nekončí

Pan Martin Novotný se rozhodnul prozkoumat kalkulačku cen elektřiny pro rok 2017. Odhadnul zhruba roční spotřebu své rodiny a zjistil, že jeho dodavatel nepatří zrovna k těm nejlevnějším. Většina českých domácností může změnou dodavatele elektřiny či produktu ušetřit za rok nejméně několik stovek nebo dokonce tisíc korun. Rozhodnul se tedy, že se svému dodavateli dá sbohem a šáteček. Jak by měl ale dále postupovat?

Jak dlouhé jsou výpovědní lhůty?

Nejdříve by měl z šuplíku vylovit smlouvu o dodávkách elektřiny, kterou v minulosti podepsal, a vyhledat i obchodní podmínky svého dodavatele. Martin si přečetl, že uzavřel smlouvu na dobu neurčitou, což znamená, že může kdykoli podat výpověď, a pak jenom počkat až doběhne výpovědní lhůta. Podle zákona ji dodavatel může natáhnout maximálně na 3 měsíce, což drtivá většina prodejců také dělá.

Aby se Martin vyhnul papírování spojenému se změnou, podepíše smlouvu u nového dodavatele a zároveň mu svěří plnou moc pro zastupování v procesu změny. Nový dodavatel pak vyřídí všechny formality i výpověď u starého dodavatele.

Drží váš dodavatel ceny elektřiny stále nízko při zemi?

Pokud by měl Martin sjednánu smlouvu na dobu určitou, tedy do přesně stanoveného data, musel by si dát pozor na automatické prodloužení smlouvy. Oznámení o ukončení smlouvy v tomto případě totiž musíte podat zpravidla s několikaměsíčním předstihem, jinak by smlouva pokračovala i v dalším období. Datum vypršení smlouvy může být počítáno buď od podpisu smlouvy, nebo od zahájení dodávky.

Pokud by si tím pan Novotný nebyl jistý, zavolal by na zákaznickou linku dodavatele, kde by mu operátor měl tuto informaci sdělit. Kdyby pracovník na drátě takzvaně cukal, doporučujeme kontaktovat Oddělení ochrany spotřebitele, které spadá pod Energetický regulační úřad (ERÚ) a podobné potíže řeší.

Předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou se může prodražit

Pokud by do data vypršení smlouvy, zbývalo ještě mnoho měsíců, musel by pan Novotný zjistit, jestli si jeho dodavatel neúčtuje za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou sankční poplatky. Se započtením sankce by se mu změna dodavatele třeba vůbec nemusela vyplatit. Pro konkrétní podmínky předčasného ukončení tohoto typu smlouvy je dobré podrobně prostudovat obchodní podmínky a informovat se i přímo u dodavatele. Předčasné zrušení závazku nemusí umožňovat každý dodavatel.

Zvýšení ceny či nové smluvní podmínky: Máte právo odstoupit

Než si stihnul pan Novotný vybrat svého nového dodavatele, zjistil, že mu jeho současný drahý dodavatel poslal e-mail, kde mu oznámil změnu svých obchodních podmínek a zároveň zvýšení ceny za elektřinu. I kdyby došlo jen k jedné z těchto situací, Martin může odstoupit od smlouvy ve lhůtě deseti dnů před účinností plánované změny cen či podmínek, protože mu dodavatel dal vědět 30 dní dopředu.

Jak odstoupit od smlouvy s dodavatelem energií: Stáhněte si vzorové formuláře

Pokud by prodejce elektřiny nedodržel třicetidenní předstih, měl by pan Novotný možnost odstoupit až do 3 měsíců od doby, kdy se o změně dozvěděl. Zveřejnění změn na webu dodavatele přitom nestačí, oznámení o nárůstu cen či změně smluvních podmínek musí být totiž písemné, adresné a individuální.

Příklad: Jak rychle se zbavíte svého starého dodavatele?

Pan Novotný má tedy dvě možnosti, podat klasickou výpověď smlouvy na dobu neurčitou nebo odstoupit od smlouvy z důvodu zvýšení cen. Čím dříve opustí svého drahého dodavatele, tím lépe. Co tedy udělá v následující modelové situaci?

INFOGRAFIKA: Změna dodavatele? Nejen kvůli nízké ceně, důležitá je i kvalita

Martin obdržel oznámení o zdražení cen současného dodavatele 30. 11. 2016. Dopis, který ho informoval, že ceny porostou od 1. 1. 2017, ale skončil v haldě papírů, která se mu kupí na stole. O změně dodavatele začal uvažovat až 14. 12. 2016.

Platíte za elektřinu víc, než byste chtěli? Prozkoumejte, kolik byste mohli ušetřit. Spočítat úsporu

Varianta A: Ukončení smlouvy výpovědí

17. 12. 2016 Martin odešle výpověď energetické firmě, která mu prodává proud. Ta ho obdrží koncem prosince. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne v následujícím měsíci od doručení výpovědi dodavateli, tedy od 1. 1. 2017. Elektřinu od nového dodavatele proto začne Martin kvůli tříměsíční výpovědní lhůtě odebírat od 1. 4. 2017.

Varianta B: Ukončení smlouvy odstoupením z důvodu zvýšení cen

17. 12. 2016 odešle Martin své odstoupení dodavateli. Neutekla mu tedy 10denní lhůta pro odstoupení před účinností ohlášené změny cen. Jeho dopis byl doručen obchodníkovi s elektřinou 22. 12. 2016.  

Odstoupení nabývá účinnosti, k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno dodavateli, nebo při doručení méně než 10 dnů před koncem daného měsíce k poslednímu dni měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno dodavateli.

- § 11a odst. 6 energetického zákona,

V Martinově případě se tedy jedná o druhý případ, proto začne levnější energii odebírat o 1. 2. 2017. Odběratel má ovšem také možnost účinnost odstoupení posunout. Hodilo by se to například v situaci, kdy by Martin podepsal smlouvu s novým dodavatel až od 1. 3. 2017. 

Zrušení smlouvy ve výjimečných životních situacích

Ať už má zákazník smlouvu na dobu určitou nebo na dobu neurčitou, může ji bez sankcí zrušit, pokud dojde k přelomovým událostem v životě. Týká se především úmrtí odběratele nebo ztráty jeho zdravotní způsobilosti.

Situaci, kdy dojde ke stěhování, řeší energetické společnosti různě. Někde bez řečí akceptují změnu bydliště a smlouvu bez poplatků zruší. Jinde budou klienta nutit do pokračování smlouvy v novém odběrném místě.

Nenechte se napálit. Poradíme, jak odstoupit od smlouvy na LED žárovky

Změna dodavatele elektřiny je v podstatě jednoduchý proces. Vyberte si vhodného dodavatele pro svou domácnost prostřednictvím srovnání cen elektřiny.