Domácnost

Distribuční sazba D26d: Výhodná pro ohřev a vytápění

Máte v domácnosti nainstalovaný bojler nebo využíváte vytápění pomocí elektrických akumulačních kamen? Pak si můžete zažádat o výhodnější dvoutarifovou distribuční sazbu D26d. Jaké podmínky musí domácnost splnit, aby jí dodavatel distribuční sazbu s nízkým tarifem schválil?

Distribuční sazba D26d: Výhodná pro ohřev a vytápění
Distribuční sazba D26d: Výhodná pro ohřev a vytápění

Ohřev vody elektřinou bez speciální sazby by vyšel draho

Ohřev vody elektrickým bojlerem patří v českých domácnostech k nejoblíbenějším způsobům, jak získat teplou vodu. Výhodou bojleru je, že teplé vody připraví velké množství a ta je tak připravená kdykoliv k použití.

Na druhou stranu se elektrický bojler může stát velkým žroutem energie. Každá osoba denně spotřebuje asi 60 litrů teplé vody, pro dvoučlennou domácnost to pak činí přibližně 120 litrů. Pokud vezmeme v úvahu, že voda v rozvodech má 10 stupňů a je potřeba ji ohřát na 55 stupňů, je z fyzikálního hlediska potřeba pro ohřátí takového množství vody 6,27 kWh energie. Při průměrné ceně elektřiny kolem 5 Kč/kWh by tak teplá voda na jeden den vyšla dvoučlennou domácnost na více než 30 Kč. Se speciální distribuční sazbou D26d se dostanete na cenu poloviční. Účty za elektřinu si se sazbou D26d sníží také domácnosti využívající elektrická akumulační kamna k vytápění domu.

Ohřev vody elektřinou

Jaké funguje distribuční sazba D26d?

Distribuční sazba D26d je tzv. dvoutarifová sazba, to znamená, že se střídá nízký a vysoký tarif. Nízký tarif běží minimálně 8 hodin denně, ale konkrétní časy spínání se mohou pro každou domácnost lišit. Stejně tak se mohou měnit v průběhu dne, ale zpravidla větší část připadá na noční hodiny a přibližně 1–2 hodiny nízkého tarifu připadají na denní hodiny. Pásmo nízkého tarifu nemusí být souvislé, ale maximálně může být rozděleno do tří časových úseků, přičemž žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.

Fotovoltaický ohřev vody: Vyplatí se?

Jaké jsou podmínky distribuční sazby D26d?

Domácnost si může o distribuční sazbu D26d zažádat v případě, že využívá akumulační způsob ohřevu vody nebo vytápění. Konkrétní podmínky jsou:

D01d či D02d? Poradíme, se kterou sazbou ušetříte při malé spotřebě elektřiny

Jaké další možnosti mají domácnosti s bojlerem?

Distribuční sazba je určena primárně pro domácnosti s akumulačním vytápěním, ale distributoři ji schvalují i domácnostem využívající bojler pro ohřev teplé užitkové vody, které mají velkou spotřebu elektřiny. Pro odběratele s bojlerem, ale nižší spotřebou elektřiny, je určena sazba D25d. Také v této dvoutarifové sazbě běží nízký tarif 8 hodin denně, ale na rozdíl od sazby D26d zde není podmínka minimálního instalovaného příkonu.

Topení

Proč distributoři nabízí levnější elektřinu v sazbě D26d?

Nabízí se otázka, proč vlastně distributoři elektrické energie nabízí výhodnější dvoutarifové sazby, jako je sazba D26d. Je to z toho důvodu, že potřebují vyvážit spotřebu energie v soustavě. Pokud domácnost využívá dvoutarifovou sazbu D26d, musí zajistit blokování elektrických akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu. To znamená, že například bojler spíná a ohřívá vodu pouze v době nízkého tarifu. Distributor nastaví režim nízkého tarifu pro odběratele na různé časy, navíc většina běží v noci, a tím se vyvažuje spotřeba elektřiny v soustavě. Pokud by tyto spotřebiče s vysokými odběry nebyly blokovány, mohlo by docházet k přetížení sítě.

Distribuční sazba D61d: Za vysoký tarif si připlatíte

Jak se liší ceny elektřiny v D26d u největších dodavatelů?

Cena za jednu kilowatthodinu v nízkém tarifu se v distribuční sazbě D26d pohybuje přibližně na polovině průměrné ceny elektřiny v jednotarifové sazbě. Rozdíly v cenách se však najdou i mezi jednotlivými dodavateli. Podívejte se, kolik zaplatíte za 1 kWh u dominantních dodavatelů v ČR.

Cena elektřiny 2020 pro distribuční sazbu D26d v regionu ČEZ

 

ČEZ Elektřina na tři roky

E.ON Elektřina Komplet

innogy Garance 36

 

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

Vysoký tarif (Kč/kWh)

Nízký tarif (Kč/kWh)

D26d

3,08

2,29

3,78

1,93

2,88

2,11

Tabulka: Ceny za kWh jsou celkové ceny za odebranou kilowatthodinu včetně DPH. Údaje jsou převzaty z aktuálních ceníků dodavatelů. Vybrali jsme tři produkty dominantních dodavatelů v distribučním regionu ČEZ, který pokrývá většinu území ČR.
 
Výhodou dvoutarifové sazby D26d je, že můžete levnější elektřinu po 8 hodin denně využít i pro provoz ostatních spotřebičů. Pokud si například v době nízkého tarifu naplánujete spuštění pračky, sušičky nebo myčky, můžete ročně ušetřit stovky korun.
 

Který dodavatel bude nejvýhodnější právě pro vás?