Domácnost

Distribuční sazbu D45d nahradila D57d. V čem jsou rozdíly?

Výhody distribuční sazby D45d stále využívá mnoho zákazníků, nicméně žádní noví již pár let přibývat nemohou. Sazba D45d byla nahrazena D57d. V článku jsme pro vás shrnuli důležité informace o sazbě D57d a popsali podmínky, za jakých vám může být uznána.

Distribuční sazbu D45d nahradila D57d. V čem jsou rozdíly?
Distribuční sazbu D45d nahradila D57d. V čem jsou rozdíly?

D45d stále funguje, ale jen pro staré zákazníky

Distribuční sazbu D45d je možné stále využívat, pokud se její první přiznání uskutečnilo do 31. března 2016. Noví zákazníci mohou zažádat o sazbu D57d, která ji nahradila. Distribuční sazba D45d byla vytvořena pro domácnosti s přímotopy. Pro její uznání musela domácnost prokázat instalaci přímotopu a také skutečnost, že systém přímotopného vytápění představuje alespoň 40 % z příkonu hlavního jističe.

Nejen změnou distribuční sazby můžete ušetřit, ale také změnou dodavatele

Distribuční sazbu D57d je možné sjednávat od 1. dubna 2016. Mohou o ni zažádat domácnosti, které využívají nainstalovaný přímotop k vytápění, hybridní vytápění na elektřinu nebo tepelné čerpadlo. Předchůdcem sazby D57d tak není jen D45d, ale také D35d a D56d.

Co dále musíte splnit pro nárok na sazbu D57d?

Podmínek pro uznání sazby D57d je více. Součtový instalovaný příkon spotřebičů k vytápění s tepelným čerpadlem, do něhož se započítává i instalovaný příkon akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé vody, musí v odběrném místě činit alespoň 40 % příkonu hlavního jističe.

Jaký příkon snese váš jistič zjistíte poměrně jednoduše – stačí vynásobit fázi, velikost jističe a číslo 230, které představuje napětí ve voltech v běžné elektrické zásuvce. Jistič s označením 3×25 A snese příkon 17250 W (3×25×230), jednofázový jistič o velikosti 10 ampér 2300 W (1×10×230) a tak podobně.

Distribuční sazba D26d: Výhodná pro ohřev a vytápění

Není-li splněna podmínka o 40 % příkonu, je nutné doložit, že výkon elektrických spotřebičů určených k vytápění buď odpovídá tepelným ztrátám objektu nebo pokryje minimálně 80 % potřeby energie na vytápění podle průkazu energetické náročnosti budovy. Zároveň je nutné v době vysokého tarifu technicky zajistit blokování topných elektrických spotřebičů – s výjimkou kompresoru tepelného čerpadla. Přesné podmínky, které musíte splnit, abyste mohli využívat tarif D57d, stanovuje stejně jako u ostatních tarifů Energetický regulační úřad.

Dvacet hodin nízkého tarifu

Distribuční sazba D57d je dvoutarifní. Hlavní výhodou pro konečného spotřebitele je nízký tarif, během kterého odběratel platí méně než při běžném tarifu. Nízký tarif je k dispozici minimálně 20 hodin denně. Zbylé 4 hodiny jsou účtovány dráž v tzv. vysokém tarifu. Energeticky náročnější spotřebiče je tak výhodnější zapínat v době nízkého tarifu. O přesném rozdělení času na vysoký a nízký tarif rozhoduje distributor.

Činí tak především podle aktuální potřeby rozvodné sítě – je nutné vyvažovat napětí, aby nedošlo k jejímu výpadku. Časová pásma mohou být u jednotlivých odběratelů různá, mohou se lišit i v rámci dní v týdnu. Maximální souvislá délka vysokého tarifu je jedna hodina. Naopak nízký tarif musí nejméně jednu hodinu nepřetržitě trvat.

V nízkém tarifu se dostanete pod 3 koruny za kilowatthodinu

Sazba D57d je doporučována pro domácnosti s přímotopným elektrickým vytápěním, ve kterých elektřina slouží také pro ohřev teplé užitkové vody. Konkrétní úspory se ale vždy odvíjejí od toho, jaké spotřebiče jsou v domácnosti nejvíce využívány a také od aktuálně nastavené sazby. Pro lepší představu lze uvést i konkrétní čísla. Zatímco v nízkém tarifu distribuční sazby D57d zaplatíte za jednu kilowatthodinu i méně než 3 koruny, v sazbě D02d, která je v ČR nejčastější, platí většinu odběratelů kolem 5 korun/kWh.

Distribuční sazba D27d: Ideální při nabíjení elektromobilu

Zároveň je ale potřeba počítat s tím, že oproti běžnému tarifu D02d zaplatíte asi třikrát vyšší paušál za rezervovanou kapacitu. Naopak vaše distribuční poplatky budou cca 9× nižší. Ve výsledku to znamená, že tarif pro vás nebude příliš výhodný, pokud během roku elektřinu využijete jen v malém množství.

Porovnání cen elektřiny u E.ON, produktová řada Komplet elektřina

Sazba

Vysoký tarif

Nízký tarif

D45d

237,63

164,93

D57d

206,14

182,63

Cena je uvedena v Kč/MWh bez DPH pro distribuční území Praha

Zdroj: Ceník E.ON, 20.10.2020

Změnu musíte řešit s dodavatelem nebo distributorem

O změnu sazby musíte oficiálně požádat svého dodavatele elektřiny. Po schválení žádosti provede technik v odběrném místě patřičné úpravy, mimo jiné připojí hromadné dálkové ovládání, kterým je řízeno zapínání a vypínání přímotopných spotřebičů. V případě, že žádáte o novou elektrickou přípojku, například u novostavby, je nutné komunikovat přímo s distributorem, který spravuje rozvodnou síť.

Na většině území ČR je to společnost ČEZ Distribuce, na jihu země E.ON Distribuce, v Praze pak PREdistribuce. S výběrem nebo rozhodováním o změně distribuční sazby vám mohou pomoci nezávislí odborníci, kteří vám nastíní, jaké částky se budou objevovat na vašich fakturách.