Vše o elektřině

Přežijeme, když se vyčerpají neobnovitelné zdroje energie? Odpovídalo 8 expertů

Obejde se naše civilizace bez ropy nebo uhlí? Budeme se moci v budoucnu spolehnout pouze na energii ze solárních, větrných a vodních elektráren? Anebo se závislosti na černém zlatě jen tak snadno nezbavíme? Osm odborníku na energie a techniku nám sdělilo svou vizi, jak by to vypadalo, kdyby lidstvo vyčerpalo neobnovitelné zdroje energie.

Přežijeme, když se vyčerpají neobnovitelné zdroje energie? Odpovídalo 8 expertů
Přežijeme, když se vyčerpají neobnovitelné zdroje energie? Odpovídalo 8 expertů

Vrtá vám v hlavě něco, na co byste chtěli zjistit odpověď od experta na energetiku? Nedávno jsme dali našim čtenářům možnost položit zvídavé dotazy skupině vybraných odborníků. 

Na co jste se ptali? Hodně vás zajímalo vše, co se točí kolem soumraku velkých elektráren, elektromobilů, obnovitelných zdrojů, nových vynálezů nebo i závislosti ruské ekonomiky na ropě. Hromadu otázek jsme vytřídili a nakonec vybrali tři. Odpovědi na první z nich najdete v následujících řádcích.

Jakou oblast by nejvíc zasáhlo vyčerpání/zastavení přístupu k neobnovitelným zdrojům? (doprava, bydlení, výroba apod.)

Vyčerpání nebo omezení přístupu k neobnovitelným zdrojům by zasáhlo prakticky každou oblast našeho života. Nejen tedy dopravu nebo energetiku, kde nám to připadá nejzřetelnější, ale například ropa je základní surovina i pro výrobu plastů, hnojiv, léků a řady dalších předmětů denní spotřeby.

- Jiří Kůs, ředitel spol. nanoSPACE a propagátor nanotechnologií

V současnosti by náhlý kolaps fosilních energetických zdrojů nejvíce zasáhl dopravu, jež stále platí za odvětví mimořádně závislé na ropných produktech (od pohonných látek, přes maziva, po plasty). Silně zasaženo by bylo také teplárenství (a dodávky tepla obecně), které silně spoléhá na kvalitní černé uhlí.

- Pavel Farkač, Specialista pro vnější styky Institutu energetické ekonomie VŠE

Myslím si, stejně jako kolega Ondřej Neff v knize Tma, v níž nechal z lidské společnosti zmizet pouze elektřinu, že by došlo k totálnímu rozkladu společnosti a jejímu hlubokému úpadku. Přestaly by totiž fungovat veškeré státní i mezilidské mechanismy.
 
Obnovitelné zdroje jsou nedostatečné, alespoň v dnešním stavu vývoje vědy.
Pokud se podaří najít jiný způsob získávání dostatečného množství energie potřebné pro fungování společnosti, které nebude závislé na zdrojích, které máme nyní k dispozici, bude se lidská společnost dále rozvíjet.

- Vlado Ríša, šéfredaktor měsíčníku sci-fi, fantasy a hororu XB-1

Dnes je na spotřebě ropy závislá především doprava. I když se i u nás pozvolna začínají objevovat jiné možnosti pohonu, je to stále bída. Například počet elektromobilů v Česku se pohybuje jen kolem tisícovky.
 
Další ohroženou oblastí může být vytápění, pokud by například došlo v Rusku k utažení kohoutků se zemním plynem.
 
Naštěstí i zde existují reálné a lepší možnosti, jak spotřebu neobnovitelných zdrojů nahradit. Jde především o energetickou renovaci budov a výstavbu nových domů s minimální spotřebou. Vedle zemního plynu tak dojde k úspoře hnědého uhlí a Horní Jiřetín bude moci dál stát v nevybagrovaném Podkrušnohoří.

- Martin Sedlák, výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost

Pravděpodobně průmysl či výrobu, protože v dopravě již existují alternativy, elektromobily je například možné nabíjet přímo ze solárních panelů, případně lze elektřinu pro jejich nabití vyrábět například v solárních elektrárnách.
 
Také v bydlení najdeme řadu alternativ. Díky energeticky úsporným renovacím a novým technologiím je řada domů, která se obejde bez fosilních paliv. Průmysl je ale velmi energeticky náročný a ani energeticky úsporná opatření v něm nejsou ve větším měřítku realizována. Patrně by tak byl zasažen nejvíce.

- Jan Charvát, aliance Šance pro budovy

Anketa

Odkud bere energii mobilní nízkoenergetický domek Ecocapsule, který lze přesunout kamkoli podobně jako přívěs?

Na toto téma se vedly vášnivé diskuse zejména v poslední čtvrtině 20. století. Dnes je již stále jasnější, a to i pro mnohé ekologicky orientované organizace, že tato hrozba se zřejmě nikdy nenaplní.
 
Tak jako dříve pro naše předky strategicky významný pazourek se přestal používat dříve, než byla vyčerpána jeho naleziště, tak i ložiska fosilních paliv a dalších neobnovitelných komodit ztratí svůj význam dříve, než budou vyčerpána.
 
Jak ostatně dokazuje veškerá statistika: přes veškerou spotřebu je v globálním měřítku poptávka stále dobře pokryta a životnost zásob se nijak nezmenšuje – u zemního plynu naopak významně roste.
 
Ceny komodit, v protikladu s dřívějšími předpověďmi, jsou na mnohaletých minimech. Což samozřejmě nikterak neznamená, že bychom neměli energie šetřit. Hnacím motorem úspor ale má být zdravý rozum podpořený ekonomickými stimuly, a ne mylné katastrofické předpovědi.

- Jiří Gavor, jednatel ENA s.r.o. - energetické poradenství a analýzy

Ceny komodit klesají včetně elektřiny. Zlevnil i váš dodavatel elektrické energie? Srovnat aktuální ceny elektřiny
Nejvíce zasaženo bude odvětví těžby fosilních paliv a navazujícího obchodu. Ve všech spotřebitelských sektorech je velmi dobrá perspektiva náhrady fosilních paliv jinou technologií.

- Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA

Dopravu, bydlení i průmyslovou výrobu. Fosilní zdroje energie jsou dnes stále všudypřítomné, a to i navzdory obrovskému vzestupu těch obnovitelných. Jenže zatímco ty prožívají růst teprve nějakou dekádu dvě, fosilní už za sebou mají déle než století vývoje a státních dotací.
 
Zejména doprava se dnes bez fosilních paliv rozhodně neobejde, ale i obytné domy ve městech by jen těžko hledaly alternativu k zemnímu plynu.

- Jan Horčík , šéfredaktor www.hybrid.cz