Vše o elektřině

Srovnání evropských cen elektřiny 2018: Němce dusí drahé energie. A co Čechy?

Průměrného Němce stojí 1 megawatthodina (MWh) elektrické energie 333 eur. Český odběratel za stejné množství utratí jen 210 eur. Jenže při stejné spotřebě přijde nižší účet za elektřinu domácnostem na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a dokonce i třeba v Holandsku či ve Francii. Jak se srovnání cen elektřiny mezi Evropany změní při přepočtu na paritu kupní síly?

Srovnání evropských cen elektřiny 2018: Němce dusí drahé energie. A co Čechy?
Srovnání evropských cen elektřiny 2018: Němce dusí drahé energie. A co Čechy?

Zdražení cen elektřiny v loňském roce nezasáhlo jenom Českou republiku. Hlouběji do peněženky kvůli proudu musela sáhnout většina Evropanů. Podle Eurostatu účty v zemích Evropské unie loni oproti roku 2017 průměrně narostly o 7 eur na 236 eur za 1 MWh u domácností s nízkou spotřebou.

Proč ceny elektřiny na burze stoupají? To mě zajímá!

Většina Čechů platí za elektřinu více než Slováci

Nejvíce zaplatili Dánové, Němci a Belgičané. Typická česká rodina, která elektřinou netopí, ani neohřívá vodu, spadá do skupiny domácností s malou spotřebou. Proto z českých zásuvek většinou tryskal proud dražší o 4 eura/MWh než ve Francii, o 35 eur/MWh než na Slovensku a dokonce o 86 eur/MWh než v Nizozemí. Lepší ceny než Slováci a Poláci si užívali jen čeští odběratelé s vysokou spotřebou.

Ceny 1 MWh elektřiny v Evropě 2018

malá spotřeba

střední spotřeba

velká spotřeba

pořadí

země

cena za 1 MWh (€) 

pořadí

země

cena za 1 MWh (€)

pořadí

země

cena za 1 MWh (€)

1. Dánsko 338 1. Dánsko 312 1. Německo 280
2. Německo 333 2. Německo 299 2. Belgie 259
3. Irsko 317 3. Belgie 284 3. Dánsko 249
4. Belgie 306 4. Irsko 245 4. Portugalsko 216
5. Španělsko 299 5. Španělsko 243 5. Itálie 212
6. Norsko 269 6. Portugalsko 227 6. Irsko 206
7. Portugalsko 250 7. Itálie 211 7. Španělsko 204
14. Česko 210 9. Rakousko 199 23. Slovensko 131
19. Slovensko 175 19. Česko 158 24. Polsko 130
22. Polsko 153 21. Slovensko 151 25. Rumunsko 130
27. Nizozemí 124 23. Polsko 140 27. Česko 123
32. Bulharsko 100 29. Litva 110 31. Bulharsko 99

Zdroj: Data z Eurostatu k 5. 8. 2019. Úprava tabulky: Elektřina.cz. Ceny elektřiny za rok 2018 pro domácnosti jsou uvedeny včetně různých daní a poplatků. Malá spotřeba odpovídá odběru mezi 1 MWh a 2,5 MWh za rok, střední spotřeba odběru mezi 2,5 MWh a 5 MWh a velká spotřeba odběru mezi 5 MWh a 15 MWh (intervaly bez krajních hodnot). Uvádíme 7 nejdražších států, ČR, Polsko, Slovensko a 1 až 2 libovolné státy ze 38 zkoumaných zemí.

Česká elektřina patří mezi 5 nejdražších v Evropě podle parity kupní síly

Za jedno utracené euro bude žárovka v každé zemi svítit jinak dlouho, protože národní měny mají rozdílnou kupní sílu. Proto se v mezinárodních srovnáních využívá umělé statistické jednotky PPS (Standard kupní síly), která zohledňuje cenové rozdíly mezi vnitrostátními trhy. Za 1 PPS se žárovka rozzáří ve všech 35 zkoumaných zemích na stejný počet hodin. (Pro 4 země zahrnuté v předchozím srovnání nebyla dostupná data.)

Víte, kdo opravdu vynalezl žárovku, i když se zásluhy často připisují T. A. Edisonovi? Chci vědět víc!

Při zohlednění kupní síly se se ukazuje, že vysoké ceny energií v mnoha západních zemích vyrovnávají vysoké příjmy. Například Finové mají podle účtů v eurech 9. nejdražší elektřinu, ale při přepočtu na PPS se radují z 8. nejlevnějšího proudu v Evropě. Opačně to funguje u nás. Díky relativně nízkým příjmům pracovníků za energie utrácíme hodně. Česká elektřina je dokonce 4. nejdražší v Evropě.

Ceny elektřiny v Evropě podle standardu kupní síly (malá spotřeba)

pořadí

země

cena elektřiny za 1 MWh v PPS

srovnání s průměrem 35 zemí Evropy (100 %)

1. nejdražší Španělsko 330 122 %
2. nejdražší Německo 311 115 %
3. nedjražší Portugalsko 307 113 %
4. nejdražší Česko 299 110 %
5. nejdražší Irsko 283 104 %
průměr všech 35 zemí   271 100 %
6. nejdražší Belgie 277 102 %
7. nejdražší Rumunsko 268 99 %
8. nejdražší Polsko 263 97 %
9. nejdražší Slovensko 258 95 %
10. nejdražší Dánsko 253 93 %
5. nejlevnější Litva 176 65 %
4. nejlevnější Srbsko 168 62 %
3. nejlevnější Lucembursko 163 60 %
2. nejlevnější Island 119 44 %
1. nejlevnější Nizozemí 111 41 %

Zdroj: Data z Eurostatu k 5. 8. 2018. Úprava tabulky: Elektřina.cz. Uvádíme 10 nejdražších a 5 nejlevnějších států z celkových 35 zkoumaných zemí. Ceny elektřiny rok 2018 jsou uvedeny včetně různých daní a poplatků. Ceny odpovídají spotřebě malé evropské domácnosti mezi 1 MWh a 2,5 MWh za rok bez krajních hodnot.

Přestaňte platit drahé účty za elektřinu.

Aukce na zelenou energii mohou zdražit elektřinu, varují odborníci

Na předních příčkách žebříčků podle parity kupní síly i podle cen v eurech se vždy drží Německo. U našich západních sousedů zvyšují účty za elektřinu zejména různé daně a poplatky uvalené na odběr elektřiny politickým rozhodnutím. Polovina toho, co německý spotřebitel zaplatí dodavatelům elektrické energie, míří na daňové odvody.

Ceny elektřiny v ČR jsou výhodnější při ohřevu vody i vytápění elektřinou

Z celoevropského srovnání vychází české ceny za proud lépe, pokud se zaměříme na domácnosti se střední a vysokou spotřebou. Početnější česká rodina nebo domácnost, kde mají elektrický bojler, vydá za 1 MWh 225 jednotek imaginární měny PPS. I když je to pořád víc než Britové (176 PPS) nebo Francouzi (162 PPS), aspoň už se dostáváme pod evropský průměr, který tvoří hranice 249 PPS/MWh.

Ceny elektřiny v Evropě podle standardu kupní síly (střední spotřeba)

pořadí

země

cena elektřiny za 1 MWh v PPS

srovnání s průměrem 35 zemí Evropy (100 %)

1. nejdražší Německo 279 112 %
2. nejdražší Portugalsko 279 112 %
3. nedjražší Španělsko 269 108 %
4. nejdražší Rumunsko 265 106 %
5. nejdražší Belgie 257 103 %
6. nejdražší Turecko 251 101 %
průměr všech 35 zemí   249 100 %
7. nejdražší Polsko 242 97 %
8. nejdražší Dánsko 234 94 %
9. nejdražší Kypr 228 92 %
10. nejdražší Česko 225 90 %
11. nejdražší Slovensko 223 90 %
5. nejlevnější Srbsko 144 58 %
4. nejlevnější Lucembursko 137 55 %
3. nejlevnější Finsko 133 54 %
2. nejlevnější Norsko 126 50 %
1. nejlevnější Island 99 40 %

Zdroj: Data z Eurostatu k 5. 8. 2018. Úprava tabulky: Elektřina.cz. Uvádíme 10 nejdražších a 5 nejlevnějších států + Slovensko z celkových 35 zkoumaných zemí. Ceny elektřiny rok 2018 jsou uvedeny včetně různých daní a poplatků. Ceny odpovídají spotřebě střední evropské domácnosti mezi 2,5 MWh a 5 MWh za rok bez krajních hodnot.

U vysoké spotřeby od 5 do 15 MWh za rok už se česká elektřina prokousává do levnější poloviny zemí. Za 1 MWh zaplatíme 175 PPS, zatímco Maďaři 183 PPS a Bulhaři 205 PPS. Levněji ale elektřinu pořídí třeba v Rakousku, 1 MWh za 158 PPS.

Ceny elektřiny v Evropě podle standardu kupní síly (střední spotřeba)

pořadí

země

cena elektřiny za 1 MWh v PPS

srovnání s průměrem 35 zemí Evropy (100 %)

1. nejdražší Portugalsko 266 113 %
2. nejdražší Německo 261 111 %
3. nedjražší Rumunsko 259 110 %
4. nejdražší Turecko 250 106 %
průměr všech 35 zemí   235 100 %
5. nejdražší Belgie 234 100 %
6. nejdražší Španělsko 226 96 %
7. nejdražší Polsko 224 95 %
8. nejdražší Kypr 219 93 %
9. nejdražší Itálie 215 91 %
10. nejdražší Řecko 214 91 %
15. nejlevnější Česko 175 74 %
5. nejlevnější Švédsko 136 58 %
4. nejlevnější Lucembursko 119 50 %
3. nejlevnější Finsko 114 48 %
2. nejlevnější Norsko 93 40 %
1. nejlevnější Island 88 38 %

Zdroj: Data z Eurostatu k 5. 8. 2018. Úprava tabulky: Elektřina.cz. Uvádíme 10 nejdražších a 5 nejlevnějších států + Česko z celkových 35 zkoumaných zemí. Ceny elektřiny rok 2018 jsou uvedeny včetně různých daní a poplatků. Ceny odpovídají spotřebě velké evropské domácnosti mezi 5 MWh a 15 MWh za rok bez krajních hodnot.