Vše o elektřině

Reklamace vyúčtování elektřiny krok po kroku

Každý rok obdržíte od dodavatele vyúčtování elektřiny, které byste si měli důkladně zkontrolovat. Chyba může nastat při odečtu elektroměru nebo započítáním jiné ceny za spotřebovanou elektřinu. Pokud máte o správnosti vyúčtování pochybnosti, můžete ho reklamovat.

Reklamace vyúčtování elektřiny krok po kroku
Reklamace vyúčtování elektřiny krok po kroku

Nejdříve je nutné zjistit spotřebu elektřiny

Během roku hradíte zálohy na elektřinu, které dodavatel jednou ročně porovná se skutečnou spotřebou elektrické energie. Ke zjištění spotřeby se provádí odečet elektroměru – ten má na starosti nikoliv váš dodavatel, ale distributor. V poslední době se dává přednost tzv. samoodečtu, který mohou provést sami odběratelé a stav elektroměru nahlásit distributorovi.

Změnou dodavatele energie můžete ušetřit tisíce korun ročně

Jestliže odečet neprovedou pracovníci distributora, ani neproběhne samoodečet, může dodavatel ve vyúčtování použít stanovení spotřeby odhadem. To je samozřejmě ta nejméně přesná metoda, i když dle zákona je pro stanovení spotřeby uznatelná.

Při vyúčtování vám vyjde přeplatek nebo nedoplatek

Na základě skutečné spotřeby vám dodavatel pošle roční vyúčtování elektřiny. Pokud jste na zálohách uhradili více, než byla vaše reálná spotřeba, vznikne vám přeplatek. Naopak při zaplacení nižších záloh se vám ve vyúčtování objeví nedoplatek.

Zálohy byste měli mít nastavené podle očekávané spotřeby, která vychází z dřívější spotřeby ve vašem odběrném místě. Samozřejmě se jen těžko trefíte do přesné spotřeby – největší odchylky vznikají při vytápění. Pokud však ve vyúčtování objevíte velké nedoplatky nebo jiné nesrovnalosti, měli byste zpozornět.

Michal Les: Silová elektřina zdražuje o 20 %, plošně ceny porostou příští rok

Reklamaci podávejte vždy písemně

Své vyúčtování byste si měli důkladně zkontrolovat za všech okolností. Zaměřte se především na výši spotřeby, cenu za silovou elektřinu a celkový nedoplatek nebo přeplatek. Skutečně vám dodavatel naúčtoval množství spotřebované elektřiny dle elektroměru? Započítal vám cenu za každou kilowatthodinu dle správného produktu? Bohužel i seriózní dodavatelé mohou chybovat.

Jestliže objevíte nesrovnalosti nebo chyby, máte právo vyúčtování elektřiny reklamovat. Ačkoliv vaše první kroky nejspíš povedou k telefonu, kde si budete chtít se zákaznickým servisem vyjasnit, kde se stala chyba, reklamaci byste měli vždy odeslat i písemně. Jedině tak budete mít v ruce důkazy, že jste ji skutečně podali.

Dodavatel má 15 dní na vyřízení reklamace

Důležité jsou také termíny. Od doručení reklamace dodavateli začíná běžet lhůta 15 pracovních dnů, během níž musí dodavatel reklamaci vyřídit. Pokud ji uzná jako oprávněnou, musí do třicátého dne vypořádat finanční dopady.

Dejte si však pozor na to, že podání reklamace pro vás neznamená odklad platby. Pokud datum splatnosti nedoplatku nastane před vyřízením reklamace, musíte nedoplatek uhradit. Jinak se vystavujete riziku neplnění smluvených platebních povinností, a tím pádem neoprávněného odběru, což může skončit až odpojením od elektřiny. Teprve po kladném vyřízení reklamace vám dodavatel vrátí peníze, které vám nesprávně naúčtoval – jestliže se jedná o částku v řádech stokorun, obvykle vám ji započítá do záloh na příští období.

V některých případech má dodavatel delší lhůtu na vyřízení reklamace, a to když nesouhlasí množství odebrané elektřiny. Pak musí dodavatel spolupracovat s distributorem, který provádí odečty, a proto se lhůta pro vyřízení reklamace prodlužuje z 15 na 30 dní.

Cena elektřiny za komunismu: Je dnes dražší?

Při prodlení s reklamací žádejte náhradu

Jak upozorňuje Stanislav Trávníček z ERÚ, za prodlení s vyřízením reklamace můžete od dodavatele dokonce žádat finanční náhradu: „Dodavatel, který by s vyřízením reklamace otálel bezdůvodně, riskuje. Nejenže mu ERÚ může udělit sankci, také samotný zákazník po něm může požadovat finanční náhradu, která běžně dosahuje tisícových částek."

Konkrétní částky upravuje vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb.: Finanční náhrada za porušení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny činí 600 Kč za každý den, nejvýše 24 000 Kč. Podmínkou je, že o finanční náhradu požádáte včas, tj. do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy k porušení došlo. Stejně jako reklamaci podávejte žádost vždy v písemné formě.

Jak by měla vypadat reklamace vyúčtování elektřiny

Reklamace vyúčtování elektřiny by měla obsahovat následující údaje:

Veškeré údaje k odběrnému místu a zákaznické číslo naleznete ve svém vyúčtování. Do reklamace nezapomeňte uvést, jaký je její důvod – například nesprávná výše spotřeby nebo chybná cena za kilowatthodinu, která neodpovídá smlouvě. Ideální je přiložit také důkazy – fotografie stavu elektroměru nebo kopii správného ceníku.

Reklamaci společně s přílohami zašlete vždy písemně. Konkrétní podmínky pro podání reklamace se u jednotlivých dodavatelů liší a najdete je ve všeobecných obchodních podmínkách. Obvykle je však možné zaslat reklamaci dopisem na adresu dodavatele nebo elektronicky e-mailem či přes zákaznický účet.

Michal Les: Silová elektřina zdražuje o 20 %, plošně ceny porostou příští rok

Vzor pro reklamaci vyúčtování elektřiny

 

Dodavatel: XY Energie a.s.

Sídlo: Elektrická 1, Praha

 

Zákazník: Petr Novák

Datum narození: 1. 1. 1980

Bydliště: Ukázková 1, Praha

 

Reklamace vyúčtování za sdružené služby dodávky elektřiny

Zákaznické číslo: 111222333

Odběrné místo: Ukázková 1, Praha

EAN: 859182400111100022

 

Tímto reklamuji vyúčtování za sdružené služby dodávky elektřiny číslo … (číslo faktury). Spotřeba uvedená na faktuře neodpovídá skutečnému stavu elektroměru. Ve vyúčtování je uvedena spotřeba … kWh, ale elektroměr ukazuje stav … kWh. V příloze naleznete fotografii měřidla.

Žádám vás o písemné vyjádření k reklamaci.

 

V Praze dne …

 

Petr Novák

 

Další možností je stížnost u ERÚ

Nevyhověl dodavatel vaší reklamaci nebo na ni nereagoval? Pak se obraťte se stížností na Energetický regulační úřad. I když v některých případech může rozhodnout pouze soud, ERÚ vám minimálně poskytne radu, jak postupovat dále.

Zjistěte, kolik ušetříte změnou dodavatele