Domácnost

Jak na odečet elektroměru?

Pokud nemůžete umožnit technikovi od dodavatele elektřiny přístup k elektroměru, budete muset provést samoodečet. Vyznáte se ve všech údajích na vašem zařízení? Pro komunikaci s dodavatelem budete potřebovat vyčíst více než jen samotnou spotřebu. Podívejte se, jak na odečet elektroměru.

Jak na odečet elektroměru?
Jak na odečet elektroměru?

Elektromechanický vs. elektronický elektroměr

Elektroměr musí být na každém odběrném místě a najdete ho v elektroměrových rozvaděčích. Dodavatel elektřiny dokáže pomocí tohoto zařízení přesně změřit spotřebu konkrétního odběrného místa, tedy například vaší domácnosti.

Má-li váš přístroj displej, na kterém se údaje zobrazují v digitální podobě, tak vlastníte elektronický elektroměr, někdy nazývaný jako digitální. Jedná se o modernější typ elektroměrů, který změřená data ukládá do paměti přístroje a zobrazuje je na příslušném displeji. Oproti tomu starší elektromechanické neboli indukční elektroměry fungují na základě magnetického pole cívek.

Elektronické elektroměry nabízejí lepší ochranu proti krádežím elektřiny, snazší vícetarifní účtování a někdy umožňují provést i dálkový odečet elektroměru. Pochopitelně bývají cenově trochu dražší než ty elektromechanické, nicméně v současné době se těší mnohem větší popularitě.

Podružné elektroměry: Posviťte si na úskalí při rozpočítání účtů za energii pro více lidí

Zaznamenání údajů o spotřebě

Tím hlavním, co budete muset při samoodečtu učinit, je správně uvést údaj o spotřebě. Zaznamenání údajů o spotřebě se mírně liší v závislosti na tom, zda vlastníte elektromechanický, nebo elektronický elektroměr. Na starších elektroměrech najdete mechanické číselníkové počítadlo. To bude sedmimístné, přičemž poslední číslo bude za desetinnou čárkou a navíc barevně odlišeno – nejčastěji v červené barvě. Při odečtu budete uvádět jen hodnotu bez desetinného místa. Na elektronickém elektroměru se vám na displeji bude zobrazovat rovnou celé číslo bez desetinných míst.

Muž kontroluje elektroměr

Odečet u dvoutarifního účtování

Máte-li se svým dodavatelem sjednané dvoutarifní účtování (vysoký a nízký tarif), budete muset odečíst spotřebu v obou tarifech. Vybrané elektromechanické elektroměry disponují pro tyto účely dvěma mechanickými počítadly. Ta se nacházejí vedle sebe, případně pod sebou. Spotřebu ve vysokém tarifu odečtete u číselníku s označením VT, I. apod. U počítadla s nízkým tarifem bude adekvátně k tomu vyznačeno NT nebo II. Číselník vysokého tarifu je zpravidla ten horní, nebo levý. Počítadlo pro nízký tarif naleznete dole, respektive vpravo v závislosti na rozmístění obou číselníků.

Vysoký a nízký tarif: Co vše potřebujete vědět?

Na elektronických elektroměrech se údaj o spotřebě ve vysokém a nízkém tarifu pravidelně střídá na displeji v krátkém několikasekundovém intervalu. Vysoký tarif zde bývá zpravidla označen jako T1, tzv. noční proud jako T2.

Při odečtu spotřeby si pravděpodobně všimnete toho, že váš elektroměr zobrazuje údaje v kilowatthodinách (kWh), zatímco na fakturách vás dodavatel informuje o spotřebě v megawatthodinách (MWh). Je to z důvodu sjednocení celého systému, jelikož regulované složky elektřiny se uvádějí právě v MWh.

Kontrola spotřeby

Další čísla nutná pro komunikaci s dodavatelem

Samotná spotřeba elektřiny není to jediné, co budete muset při komunikaci s vaším dodavatelem znát. Ještě je nutné uvést výrobní a evidenční číslo vašeho elektroměru. Obě čísla naleznete přímo na zařízení, kromě toho by měla být uvedena ve fakturách za elektřinu nebo v ročním vyúčtování od dodavatele. Výrobní číslo začíná zkratkou No., N. nebo Nr. Standardně jde o 5- až 9místný údaj. Evidenční číslo najdete většinou přímo pod tím výrobním. Bude začínat písmeny, jež představují zkratku distribuční společnosti, která váš přístroj takto označila.

Vyúčtování elektřiny: Jak vyčíst z faktury za energie vše, co potřebujete

Nejde jen o samoodečet spotřeby, mějte náklady pod kontrolou

Schopnost správně přečíst údaje z vašeho elektroměru se vám nebude hodit jen při provádění samoodečtu. Můžete také velice snadno kontrolovat a zapisovat údaje o spotřebě a podle toho přijmout patřičná úsporná opatření. Navíc i elektroměr se může porouchat a začít vykazovat neadekvátní hodnoty nebo přestat přepínat mezi vysokým a nízkým tarifem. V případě, že provádíte pravidelnou kontrolu a zápis stavu, bude mnohem snazší určit přesné datum závady elektroměru, což vám usnadní komunikaci s distributorem nad nesrovnalostmi ve fakturách.

Kromě toho s přesnými údaji o spotřebě jednoduše porovnáte podmínky svého dodavatele s konkurencí. Možná i díky schopnosti správně číst údaje z vašeho elektroměru zjistíte, že platíte příliš mnoho.

Srovnejte si dodavatele v naší kalkulačce