Domácnost

Zvládněte stěhování levou zadní. Nezapomeňte na odhlášení odběru elektřiny

Změna bydliště s sebou přináší zdánlivě nekonečné vyřizování různých formalit, takže se občas můžete cítit jako nešťastný hrdina Kafkova Zámku. Naštěstí aspoň ukončení odběru energií není žádná věda. Stačí vědět, jak se liší zrušení odběrného místa od přepisu energií a orientovat se v podmínkách smlouvy uzavřené s dodavatelem. Vždycky totiž neplatí, že stěhování odběratele znamená konec smlouvy.

Zvládněte stěhování levou zadní. Nezapomeňte na odhlášení odběru elektřiny
Zvládněte stěhování levou zadní. Nezapomeňte na odhlášení odběru elektřiny

Úvodní fotografie: Někteří dodavatelé nutí zákazníky k pokračování staré smlouvy na elektřinu i na nové adrese. Foto: Adobestock

Do krabic připravených pro stěhováky elektroměr či plynoměr prostě přibalit prostě nemůžete. Spotřeba energií se vždy váže na konkrétní odběrné místo.

Energie v nájmu: Kdy se vyplatí přepis na nájemce?

Pokud už víte, kdo se nastěhuje do bytu či domu po vás, nebo si chce majitel nemovitosti nechat přepsat energie na sebe, než sám najde nového nájemníka, přichází na řadu přepis energií. U většiny dodavatelů stačí vyplnit jeden formulář (např. Předávací protokol, Přepis odběrného místa) opatřený podpisy starého i nového zákazníka.

Při rušení odběru musíte zpřístupnit elektroměr

Naopak, zůstane-li nemovitost po vašem odchodu opuštěná, můžete jednat bez součinnosti dalších lidí a jednostranně požádat svého dodavatele o Ukončení či Změnu smlouvy / Odhlášení či Zrušení odběrného místa. Každý dodavatel může používat trochu jinou terminologii.

Kde hledat formulář pro zrušení odběrného místa?

Vyplněný formulář pro zrušení odběrného místa lze poslat na korespondenční adresu dodavatele, nebo zaslat oskenovanou kopii e-mailem. Některé energetické firmy umožňují i pohodlné vyřízení online.

Pokud dodavatel neeviduje u daného odběrného místa žádné nesplacené pohledávky, předá celou záležitost distributorovi, který k odběrateli pošle na návštěvu technika, aby provedl poslední odečet elektroměru a jeho demontáž. Zákazník tedy musí zajistit bezproblémový přístup k elektroměru.

Platba za jistič a odběrné místo: Kolik zaplatíte, i když neodeberete ani 1 kWh elektřiny?

Poslední tečkou za smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem je vystavení ukončovací faktury. Ideálním řešením je nechat si ji doručit již na adresu nového bydliště. Takovou možnost většinou můžete zvolit ve formuláři na zrušení odběrného místa.

Co může zrušení odběru elektřiny zkomplikovat?

Většina smluv na dodávky elektřiny se nyní uzavírá na dobu určitou. To znamená, že bezplatně ji odběratel může ukončit pouze v předem stanovené lhůtě před datem jejího opakovaného obnovení. Málokdy dodavatelé u podobných závazků automatického prodloužení nevyužívají.

ukončení smlouvy na dodávky elektřiny

Jenže život nejde vždycky naplánovat s přesností profesora statistiky, který ve volném čase maluje fraktálové obrazy. Najednou se můžete ocitnout v situaci, kdy vybíráte levného a spolehlivého stěhováka, zatímco podle smlouvy s dodavatelem byste měli zůstat na jednom místě ještě dalších 24 měsíců, jinak budete muset uhradit tučnou sankci za předčasné ukončení smlouvy.

Jakou vysokou částku si dodavatelé účtují při předčasném rozvázání smlouvy? Chci to zjistit!

Hodně záleží na dobré vůli energetické společnosti. Férový dodavatel umožní klientovi v mimořádných životních situacích rozvázat smlouvu dohodou bez sankce. Sem patří právě stěhování, úmrtí odběratele apod.

Na nové adrese se starým dodavatelem

Jinde mazané firmy využijí toho, že zákon podobné situace neupravuje, a budou trvat na pokračování smlouvy, buď u nového klienta na starém odběrném místě (možné pouze při přepisu energií), nebo u současného klienta v novém bydlišti. Občas se setkáte i s podmínkou, aby změnou neklesla předpokládaná spotřeba elektřiny.

Na ukončení smlouvy dohodou není právní nárok a každá žádost bude individuálně posouzena. Dodavatel však neodmítne uzavření dohody, pokud zákazník uzavře smlouvu se stejnými nebo obdobnými parametry pro jeho nové odběrné místo.

- X Energie, úryvek z obchodních podmínek